Разное

Как пишется по латыни каждому свое: , suum cuique – Dslov.ru

Содержание

каждому своё на латинский - Русский-Латинский

Tatoeba-2020.08

Мы все можем сотрудничать в качестве орудий Божиих для исцеления творения, каждыйсвоей культурой и опытом, собственными инициативами и способностями.

22] Omnes cooperari possumus veluti instrumenta Dei ad curandam creationem, unusquisque propria cultura et peritia, propriis inceptis et facultatibus.

vatican.va

Каждый торговец свой товар хвалит.

Omnes mercatores bona sua laudant.

tatoeba

[...] Разные создания, угодные Богу в присущем им существе, каждое по-своему отражают луч бесконечной премудрости и благости Божией.

Diversae creaturae, in suo esse proprio volitae, radium reverberant, unaquaeque suo modo, infinitae sapientiae et infinitae bonitatis Dei.

vatican.va

У каждого человека своя цена.

Omnis homo pretium habet.

Tatoeba-2020.08

Каждый

понесет свою ношу.

Suum quisque onus portet.

Tatoeba-2020.08

Любовь превыше справедливости, потому что любить – значит дарить, отдавать что-то «своё» другому; но любовь никогда не бывает без справедливости, велящей отдать каждому «своё» – то, что ему причитается в силу его бытия и по его труду.

Caritas iustitiam praetergreditur, quia amare est donare, « meum » alii ministrare; sed istud non sine iustitia fit, quae alii tribuendum curat quod « ad eum » spectat, quod, ratione habita ipsius essendi et operandi, ad eum pertinet.

vatican.va

Ты каждый день моешь свою собаку?

Num canem tuum cotidie lavas?

Tatoeba-2020.08

Каждый - сам кузнец своего счастья.

Suae quisque fortunae faber est.

Tatoeba-2020.08

Ubi societas, ibi ius [где общество, там право]: каждое общество разрабатывает свою

юридическую систему.

Ubi societas, ibi ius: quaeque societas suum ipsius iustitiae ordinem constituit.

vatican.va

О браке: Закон о браке требует, чтобы каждый мужчина выкупал свою жену, а родственные браки запрещены.

Declaratio dicit omnes homines se in matrimonio iungere et familiam condere posse.

WikiMatrix

Вечная жизнь будет общим для всех удивлением, где каждое создание, светозарно преображенное, займет свое место, и у каждого будет что предложить окончательно освобожденным бедным.

Vita aeterna erit res mirabilis communicata, ubi omnis creatura, fulgide transformata, locum suum occupabit et habebit aliquid offerendum pauperibus definitive liberatis.

vatican.va

И что вместо того, чтобы с помощью отдельных дел милосердия способствовать сохранению существующих условий, якобы необходимо создать справедливый порядок, при котором каждый получит свою часть благ мира, и, следовательно, больше не будет нуждаться в благотворительности.

Potius quam hodiernae vitae conditiones per singula caritatis opera sustentarentur, necesse putabatur instituere ordinem iustum, in quo quisque suam reciperet partem ex bonis mundi ita ut caritatis operibus non amplius egeret.

vatican.va

Я говорю со своей мамой каждый день.

Cotidie cum matre loquor.

tatoeba

Каждый, изображенный на картине, платил свою часть за место на ней.

Dixit picturam semper pro rata parte distribuendam esse.

WikiMatrix

Каждому человеку свойственно заблуждаться, упорствовать в своих заблуждениях свойственно только глупцу.

Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare.

Tatoeba-2020.08

В 2001 году Павел угрожал Sony исками в каждой стране, в которой он запатентовал своё изобретение.

Anno 1982, Seeger in concentu egit ut motui repugnantiae Solidaritatis in Polonia prodesset.

WikiMatrix

Каждый христианин призван к такой любви, согласно своей миссии и собственному положению в полисе.

Quisque christianus ad hanc caritatem vocatur pro sua vocatione ac pro suis facultatibus pólin attingentibus.

vatican.va

В области же этического знания и принятия нравственных решений подобной возможности суммирования нет – по той простой причине, что человеческая свобода является всегда новой и человек должен принимать свои решения каждый раз заново.

In conscientiae ethicae ambitu decisionisque moralis deest similis additionis possibilitas eo quod humana libertas semper nova est atque iterum iterumque sua debet ferre iudicia.

vatican.va

Каждому своё in Latin, translation, Russian-Latin Dictionary

ru Каждому своё.

Tatoeba-2020.08la
eques prorupit, exceptusque compositis hostium ordinibus terga in suos vertit.

ru Мы все можем сотрудничать в качестве орудий Божиих для исцеления творения, каждый – своей культурой и опытом, собственными инициативами и способностями.

vatican.vala Cotta se ad armatum hostem iturum negat atque in eo perseverat.

ru Каждый торговец свой товар хвалит.

tatoebala quod salutem ipsis tulit; Artaxatis ignis immissus deletaque et solo aequata sunt, qui nec teneri [poterant] sine valido praesidio ob magnitudinem moenium, nec id nobis virium erat, quod firmando praesidio et capessendo bello divideretur, vel, si integra et incustodita relinquerentur, nulla in eo utilitas aut gloria, quod capta essent.

ru [...] Разные создания, угодные Богу в присущем им существе, каждое по-своему отражают луч бесконечной премудрости и благости Божией.

vatican.vala Eo die quo consuerat intervallo hostes sequitur et milia passuum tria ab eorum castris castra ponit.

ru У каждого человека своя цена.

Tatoeba-2020.08la Quorum litteras Caesar oppidanis obiecit et qui vitam sibi peteret, iussit turrem ligneam oppidanorum incendere; id si fecisset, ei se promisit omnia concessurum.

ru Каждый понесет свою ношу.

Tatoeba-2020.08la ne strepitum quidem clamorem tot milium, nedum impetus et manus perlaturos.

ru Любовь превыше справедливости, потому что любить – значит дарить, отдавать что-то «своё» другому; но любовь никогда не бывает без справедливости, велящей отдать каждому «своё» – то, что ему причитается в силу его бытия и по его труду.

vatican.vala elanguimus, patres conscripti, nec iam ille senatus sumus qui occiso Nerone delatores et ministros more maiorum puniendos flagitabat.

ru Ты каждый день моешь свою собаку?

Tatoeba-2020.08la His initis consiliis oppida muniunt, frumenta ex agris in oppida comportant, naves in Venetiam, ubi Caesarem primum bellum gesturum constabat, quam plurimas possunt cogunt.

ru Каждый - сам кузнец своего счастья.

Tatoeba-2020.08la Omnia autem nuda et aperta sunt oculis eius.

ru Ubi societas, ibi ius [где общество, там право]: каждое общество разрабатывает свою юридическую систему.

vatican.vala Crescit enim cum amplitudine rerum vis ingenii, nec quisquam claram et inlustrem orationem efficere potest nisi qui causam parem invenit.

ru О браке: Закон о браке требует, чтобы каждый мужчина выкупал свою жену, а родственные браки запрещены.

WikiMatrixla servos quoque Silani ut tormentis interrogarentur actor publicus mancipio acceperat.

ru Вечная жизнь будет общим для всех удивлением, где каждое создание, светозарно преображенное, займет свое место, и у каждого будет что предложить окончательно освобожденным бедным.

vatican.vala Duas instruxit acies, unam funditorum contra elephantos quae quasi adversariorum locum obtineret et contra eorum frontem adversam lapillos minutos mitteret; deinde in ordine elephantos constituit, post illos autem suam aciem instruxit, ut cum ab adversariis lapides mitti coepissent et elephanti perterriti se ad suos convertissent, rursus ab sua acie lapidibus missis eos converterent adversus hostem.

ru И что вместо того, чтобы с помо

Suum Cuique - Suum cuique

« Suum cuique » ( классическая латынь :  [ˈsʊ.ũː ˈkui̯kᶣɛ] ) или « Unicuique suum » - латинская фраза, часто переводимая как «каждому свое» или «все могут получить свое». Это было значительным в истории философии и как девиз .

История

Античность

Латинская фраза связана с древнегреческим принципом справедливости, который буквально переводится на английский как «каждому свое». Платон в « Республике» предлагает предварительное определение, что «справедливость - это когда каждый занимается своим делом и воздерживается от вмешательства в дела других» ( греч . : «... τὸ τὰ αὑτοῦ πράττειν καὶ μὴ πολυπραγμονεῖν δικαιοσύνη ἐστί ...» 4.433а). Каждый должен делать в соответствии со своими способностями и возможностями, чтобы служить стране и обществу в целом. Также каждый должен получать «свое» (например, права) и не быть лишенным «своего» (например, собственности) (433e).

Римский автор, оратор и политик Марк Туллий Цицерон (106 г. до н.э. - 43 до н.э.) популяризировал латинскую фразу:

 • « Iustitia suum cuique distribuit. » («Правосудие воздает каждому должное») - De Natura Deorum , III, 38.
 • [...] ut fortitudo in labouribus periculisque cernatur, [...], iustitia in suo cuique tribuendo. «(« [...] так, чтобы сила духа (храбрость) проявлялась в невзгодах и опасностях, [...] справедливость в приписывании каждому его собственному ».) - De Finibus Bonorum et Malorum , liber V , 67.

Фраза появляется в начале " Institutiones" Юстиниана : iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere , suum cuique tribuere . (Инст. 1,1,3-4). (В переводе на английский: «правила закона таковы: жить честно, никому не причинять вреда [и] давать каждому свое ». )

Обратите внимание, что, хотя в традиционном переводе используется «его собственный», латинская фраза полностью нейтральна с гендерной точки зрения и может быть переведена как «ее собственный», «свой собственный» или даже «свой собственный» - если позволяет контекст.

Девиз

Каждому Своё служит девизом ордена Черного Орла ( немецкий : Хохер Orden фом Schwarzen Адлера ; основан в 1701 году), самого высокого порядка рыцарства в Прусского королевства .

Девиз продолжает используется в Германии - в знаках отличия в военной полиции ( Фельдъегерь ) и совместно с берлинской масонской ложи , Black Eagle Lodge ( немецкий : Johannisloge Zum Schwarzen Adler ).

Факультет адвокатов в Шотландии использует девиз Каждый Своё .

Эта фраза также служит девизом юридических факультетов Лундского университета и Уппсальского университета в Швеции, юридического факультета Варшавского университета в Польше, а также юридического факультета Федерального университета Баии в Бразилии.

В популярной культуре

Роман Валентина Пикуля 1985 года о карьере французского генерала Жана Виктора Моро (1763-1813) «

Каждому своему» использует в качестве названия русскоязычную версию suum cuique .

Сноу, один из персонажей влиятельного научно-фантастического романа Станислава Лема «Солярис», использует эту фразу при обсуждении «посетителей» с Кельвином.

У группы powerviolence Nails есть одна песня под названием "Suum Cuique" в альбоме Abandon All Life , выпущенном в 2013 году. Это последняя песня альбома и самая длинная песня (5:21 минут) в их карьере на сегодняшний день.

Смотрите также

внешние ссылки

В Викицитатнике есть цитаты, связанные с: Suum cuique
 • Словарное определение suum cuique в Викисловаре
 • СМИ, связанные с Suum cuique на Викискладе?
 • Цитаты, связанные с Цицероном в Wikiquote

Рекомендации

<img src="https://en. wikipedia.org//en.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1x1" alt="" title="">

2100+ латинских пословиц и крылатых выражений с переводом на русский язык, транскрипцией (транслитерацией) и ударениями


 
2100+ латинских пословиц и крылатых выражений с переводом на русский язык, транскрипцией (транслитерацией) и ударениями

Ниже приводятся 2132 латинских крылатых выражения и пословицы с переводом на русский язык, транслитерацией (транскрипцией) и ударениями.

Знак ў обозначает неслоговой звук [у].

Знак гх обозначает фрикативный звук [γ], которому соответствует г в белорусском языке, а также соответствующий звук в русских словах Господи, ага и т.  п.

Транслитерация (транскрипция) латинских слов онлайн здесь.

 1. A cane non magno saepe ingens aper tenetur.
  A cane non magno saepe ingens aper tenētur.
  [а ка́нэ нон ма́гно сэ́пэ и́нгэнс а́пэр тэнэ́тур]
  Маленькая собачка часто удерживает огромного кабана.
 2. A capite ad calcem.
  A capĭte ad calcem.
  [а ка́питэ ад ка́льцэм]
  С ног до головы.
 3. A casu ad casum.
  [а ка́зу ад ка́зум]
  От случая к случаю.
 4. A contrario.
  [а контра́рио]
  От противного [доказывать].
 5. A limine.
  A limĭne.
  [а ли́минэ]
  С порога.
 6. A linea.
  [а ли́нэа]
  С новой строки.
 7. A majore bovi discit arare minor.
  A majōre bovi discit arāre minor. A maiore bovi discit arare minor.
  [а майо́рэ бо́ви ди́сцит ара́рэ ми́нор]
  У старшего вола учится пахать молодой.
 8. A maximis ad minima.
  A maxĭmis ad minĭma.
  [а ма́ксимис ад ми́нима]
  От большого к малому.
 9. A pedibus usque ad caput.
  A pedĭbus usque ad caput.
  [а пэ́дибус у́сквэ ад ка́пут]
  С ног до головы.
 10. A posteriori.
  A posteriōri.
  [а постэрио́ри]
  Исходя из опыта.
 11. A prima facie.
  [а при́ма фа́циэ]
  На первый взгляд.
 12. A priori.
  A priōri.
  [а прио́ри]
  Заранее; независимо от опыта.
 13. A probis probari, ab improbis improbari aequa laus est.
  A probis probāri, ab imprŏbis improbāri aequa laus est.
  [а про́бис проба́ри, аб и́мпробис импроба́ри э́ква ля́ўс эст]
  Одинаково почетны и похвала достойных людей и осуждение недостойных.
 14. A solis ortu usque ad occasum.
  A solis ortu usque ad occāsum.
  [а со́лис о́рту у́сквэ ад окка́зум]
  От восхода солнца до захода.
 15. Ab absurdo.
  [аб абсу́рдо]
  От противного (метод доказательства).
 16. Ab abusu ad usum non valet consequentia.
  Ab abūsu ad usum non valet consequentia.
  [аб абу́зу ад у́зум нон ва́лет консэквэ́нциа]
  Злоупотребление не довод против употребления.
 17. Ab altero expectes, alteri quod feceris.
  Ab altĕro expectes, altĕri quod fecĕris.
  [аб а́льтэро экспэ́ктэс, а́льтэри квод фэ́цэрис]
  Жди от другого того, что ты сделал ему сам.
 18. Ab aqua silente cave.
  [аб а́ква силе́нтэ ка́вэ]
  Берегись тихой воды.
 19. Ab equis ad asinos.
  Ab equis ad asĭnos.
  [аб э́квис ад а́зинос]
  Из коня в ослы; пойти на понижение.
 20. Ab exterioribus ad interiora.
  Ab exteriorĭbus ad interiōra.
  [аб экстэрио́рибус ад интэрио́ра]
  От внешнего к внутреннему.
 21. Ab hoc et ab hoc.
  [аб гхок эт аб гхок]
  Да и сяк; без смысла; кстати и некстати.
 22. Ab imo pectore.
  Ab imo pectŏre.
  [аб и́мо пэ́кторэ]
  Искренне; от души.
 23. Ab incunabulis.
  Ab incunabŭlis.
  [аб инкуна́булис]
  С колыбели.
 24. Ab initio.
  [аб ини́цио]
  С возникновения.
 25. Ab origine.
  Ab origĭne.
  [аб ори́гинэ]
  С самого начала.
 26. Ab ovo usque ad mala.
  [аб о́во у́сквэ ад ма́ля]
  От яйца до яблок; с начала до конца (Гораций; у римлян обед начинался с яиц, а заканчивался яблоками).
 27. Ab ovo.
  [аб о́во]
  От яйца; сначала.
 28. Ab uno disce omnes.
  [аб у́но ди́сцэ о́мнэс]
  По одному суди о других.
 29. Ab urbe condita.
  Ab urbe condĭta.
  [аб у́рбэ ко́ндита]
  От основания города [Рима].
 30. Abducet praedam, qui accurrit prior.
  Abdūcet praedam, qui accurrit prior.
  [абду́цэт прэ́дам, кви акку́ррит при́ор]
  Унесет добычу тот, кто прибежал первым.
 31. Abiit, excessit, evasit, erupit.
  Abiit, excessit, evāsit, erūpit.
  [а́биит, эксцэ́ссит, эва́зит, эру́пит]
  Убежал, спрятался, спасся, скрылся (Цицерон).
 32. Ablue, pecte canem, canis est et permanet idem.
  Ablue, pecte canem, canis est et permănet idem.
  [а́блюэ, пэ́ктэ ка́нэм, ка́нис эст эт пэ́рманэт и́дэм]
  Умой, причеши собаку, все же это собака и останется собакой.
 33. Absentem laedit, qui cum ebrio litigat.
  Absentem laedit, qui cum ebrio litĭgat.
  [абсэ́нтэм ле́дит, кви кум э́брио ли́тигат]
  Кто спорит с пьяным, тот воюет с тенью.
 34. Absit invidia verbo.
  [а́бсит инви́диа вэ́рбо]
  Пусть сказанное не вызовет неприязни.
 35. Absit invidia.
  [а́бсит инви́диа]
  Да не будет зависти.
 36. Absit omen!
  [а́бсит о́мэн]
  Да не послужит это дурной приметой!
 37. Absque omni exceptione.
  Absque omni exceptiōne.
  [а́бсквэ о́мни эксцэпцио́нэ]
  Без всякого исключения.
 38. Abstractum pro concreto.
  Abstractum pro concrēto.
  [абстра́ктум про конкрэ́то]
  Абстрактное вместо конкретного.
 39. Abusus in Baccho.
  Abūsus in Baccho.
  [абу́зус ин ба́кхо]
  Злоупотребление вином.
 40. Acceptissima semper munera sunt, auctor quae pretiosa facit.
  Acceptissĭma semper munĕra sunt, auctor quae pretiōsa facit.
  [акцэпти́ссима сэ́мпэр му́нэра сунт, а́ўктор квэ прэцио́за фа́цит]
  Милее всего те подарки, что дарит дорогой нам человек.
 41. Accidit in puncto, quod non speratur in anno.
  Accĭdit in puncto, quod non sperātur in anno.
  [а́кцидит ин пу́нкто, квод нон спэра́тур ин а́нно]
  В один миг случается то, на что не надеешься годами.
 42. Acta diurna.
  [а́кта диу́рна]
  Происшествия дня; хроника.
 43. Actam rem agere.
  Actam rem agĕre.
  [а́ктам рэм а́гэрэ]
  Делать сделанное дело.
 44. Actis testantibus.
  Actis testantĭbus.
  [а́ктис тэста́нтибус]
  По документам.
 45. Actum atque tractatum.
  Actum atque tractātum.
  [а́ктум а́тквэ тракта́тум]
  Сделано и обсуждено.
 46. Actum est, ilicet.
  Actum est, ilĭcet.
  [а́ктум эст, и́лицэт]
  Дело закончено, можно расходиться.
 47. Actum ne agas.
  [а́ктум нэ а́гас]
  С чем покончено, к тому не возвращайся.
 48. Ad absurdum.
  [ад абсу́рдум]
  До абсурда [доводить].
 49. Ad acta.
  [ад а́кта]
  В архив.
 50. Ad aeternam rei memoriam.
  [ад этэ́рнам рэ́и мэмо́риам]
  На вечную память о деле.
 51. Ad augusta per angusta.
  [ад аўгу́ста пэр ангу́ста]
  Через теснины к вершинам; через трудности к достижению цели.
 52. Ad captandum benevolentiam.
  [ад капта́ндум бэнэволе́нциам]
  Для снискания расположения.
 53. Ad cogitandum et agendum homo natus est.
  [ад когита́ндум эт агэ́ндум гхо́мо на́тус эст]
  Для мысли и деяния рожден человек.
 54. Ad disputandum.
  [ад диспута́ндум]
  Для обсуждения.
 55. Ad duo festinans neutrum bene peregeris.
  Ad duo festīnans neutrum bene peregĕris.
  [ад ду́о фэсти́нанс нэ́ўтрум бэ́нэ пэрэ́гэрис]
  Делая два дела наспех, ни одного хорошо не сделаешь.
 56. Ad exemplum.
  [ад эксэ́мплюм]
  Ради примера.
 57. Ad extra.
  [ад э́кстра]
  До крайней степени.
 58. Ad fontes.
  [ад фо́нтэс]
  К источникам; к оригиналам [обращаться].
 59. Ad futurum memoriam.
  Ad futūrum memoriam.
  [ад футу́рум мэмо́риам]
  На долгую память.
 60. Ad gloriam.
  [ад глё́риам]
  Во славу.
 61. Ad hoc.
  [ад гхок]
  К этому; для данного случая; для этой цели.
 62. Ad hominem.
  Ad homĭnem.
  [ад гхо́минэм]
  Применительно к человеку.
 63. Ad honores.
  Ad honōres.
  [ад гхоно́рэс]
  Ради почета.
 64. Ad impossibilia nemo obligatur.
  Ad impossibilia nemo obligātur.
  [ад импоссиби́лиа нэ́мо облига́тур]
  К невозможному никого не обязывают.
 65. Ad infinitum.
  Ad infinītum.
  [ад инфини́тум]
  До бесконечности; без конца.
 66. Ad instantiam.
  [ад инста́нциам]
  По ходатайству.
 67. Ad Kalendas Graecas.
  [ад кале́ндас грэ́кас]
  До греческих календ; на неизвестный срок; никогда.
 68. Ad libitum.
  Ad libĭtum.
  [ад ли́битум]
  По желанию; по усмотрению.
 69. Ad litteram.
  Ad littĕram.
  [ад ли́ттэрам]
  Дословно; буквально.
 70. Ad meliora tempora.
  Ad meliōra tempŏra.
  [ад мэлио́ра тэ́мпора]
  До лучших времен.
 71. Ad meliorem.
  Ad meliōrem.
  [ад мэлио́рэм]
  К лучшему.
 72. Ad memorandum.
  [ад мэмора́ндум]
  Для памяти.
 73. Ad modum.
  [ад мо́дум]
  По образцу.
 74. Ad multos annos.
  [ад му́льтос а́ннос]
  На многие годы.
 75. Ad narrandum, non ad probandum.
  [ад нарра́ндум, нон ад проба́ндум]
  Для рассказывания, а не для доказывания.
 76. Ad notam.
  [ад но́там]
  К сведению.
 77. Ad notanda.
  [ад нота́нда]
  К сведению.
 78. Ad notata.
  Ad notāta.
  [ад нота́та]
  Примечание.
 79. Ad patres.
  [ад па́трэс]
  К праотцам [отправиться]; умереть.
 80. Ad poenitendum properat, cito qui judicat.
  Ad poenitendum propĕrat, cito qui judĭcat. Ad poenitendum properat, cito qui iudicat.
  [ад пэнитэ́ндум про́пэрат, ци́то кви ю́дикат]
  Кто быстро решает, быстро кается.
 81. Ad primos ictus non corruit ardua quercus.
  [ад при́мос и́ктус нон ко́рруит а́рдуа квэ́ркус]
  От первого удара не падает высокий дуб.
 82. Ad referendum.
  [ад рэфэрэ́ндум]
  К докладу.
 83. Ad rem nihil facit.
  [ад рэм ни́гхиль фа́цит]
  К делу не относится.
 84. Ad rem.
  [ад рэм]
  К делу; по существу дела.
 85. Ad res portandas asini vocitantur ad aulam.
  Ad res portandas asĭni vocitantur ad aulam.
  [ад рэс порта́ндас а́зини воцита́нтур ад а́ўлям]
  Ослов зовут во двор для перевозки тяжестей.
 86. Ad tertium.
  [ад тэ́рциум]
  В-третьих.
 87. Ad turpia nemo obligatur.
  Ad turpia nemo obligātur.
  [ад ту́рпиа нэ́мо облига́тур]
  К постыдному никого не принуждают.
 88. Ad unguem.
  [ад у́нгвэм]
  До ногтя; точно.
 89. Ad unum omnes.
  [ад у́нум о́мнэс]
  Все до одного.
 90. Ad usum externum.
  [ад у́зум экстэ́рнум]
  Для внешнего употребления.
 91. Ad usum internum.
  [ад у́зум интэ́рнум]
  Для внутреннего употребления.
 92. Ad usum proprium.
  [ад у́зум про́приум]
  Для личного пользования.
 93. Ad usum.
  [ад у́зум]
  Для пользования; для употребления.
 94. Ad utrumque paratus.
  Ad utrumque parātus.
  [ад утру́мквэ пара́тус]
  Готов к тому и другому.
 95. Ad valorem.
  Ad valōrem.
  [ад валё́рэм]
  По стоимости.
 96. Ad verbum.
  [ад вэ́рбум]
  Слово в слово.
 97. Ad virtutem via ardua est.
  Ad virtūtem via ardua est.
  [ад вирту́тэм ви́а а́рдуа эст]
  К мужеству дорога терниста.
 98. Ad vocem.
  [ад во́цэм]
  К слову [заметить].
 99. Adhibenda est in jocando moderatio.
  Adhibenda est in iocando moderatio.
  [адгхибэ́нда эст ин ёка́ндо модэра́цио]
  В шутках следует знать меру.
 100. Aditum nocendi perfido praestat fides.
  Adĭtum nocendi perfĭdo praestat fides.
  [а́дитум ноцэ́нди пэ́рфидо прэ́стат фи́дэс]
  Доверие, оказанное вероломному, дает ему возможность вредить.
 101. Adversa fortuna.
  Adversa fortūna.
  [адвэ́рса форту́на]
  При неблагоприятных обстоятельствах.
 102. Aede tua magnus, aliena sis velut agnus.
  Aede tua magnus, aliēna sis velut agnus.
  [э́дэ ту́а ма́гнус, алиэ́на сис вэ́лют а́гнус]
  В своем доме будь хозяином, а в чужом — ягненком.
 103. Aedis apud postes canis est magis acer (asper) in hospes.
  [э́дис а́пуд по́стэс ка́нис эст ма́гис а́цэр (а́спэр) ин гхо́спэс]
  Около дверей собака громче лает на чужих людей.
 104. Aequo animo qui malis miscetur, est malus.
  Aequo anĭmo qui malis miscētur, est malus.
  [э́кво а́нимо кви ма́лис мисцэ́тур, эст ма́люс]
  Кто спокойно сходится с дурными людьми, тот сам дурной.
 105. Aequo animo.
  Aequo anĭmo.
  [э́кво а́нимо]
  Невозмутимо; спокойно.
 106. Aes debitorem leve, grave inimicum facit.
  Aes debitōrem leve, grave inimīcum facit.
  [эс дэбито́рэм ле́вэ, гра́вэ иними́кум фа́цит]
  Небольшой долг делает должником, а большой — врагом.
 107. Aes partum scelere solet aera decem removere.
  Aes partum scelĕre solet aera decem removēre.
  [эс па́ртум сцэ́лерэ со́лет э́ра дэ́цэм рэмовэ́рэ]
  Деньги, приобретенные преступным путем, обычно приносят десятикратные потери.
 108. Aestas non semper durabit: condite nidos.
  Aestas non semper durābit: condīte nidos.
  [э́стас нон сэ́мпэр дура́бит: конди́тэ ни́дос]
  Лето не вечно: вейте гнезда.
 109. Aetate fruere, mobili cursu fugit.
  Aetāte fruĕre, mobĭli cursu fugit.
  [эта́тэ фру́эрэ, мо́били ку́рсу фу́гит]
  Наслаждайся жизнью, она так быстротечна.
 110. Aeterna nox.
  [этэ́рна нокс]
  Вечная ночь.
 111. Aethiopem lavare.
  Aethiŏpem lavāre.
  [эти́опэм лява́рэ]
  Мыть эфиопа.
 112. Agnosco veteris vestigia flammae.
  Agnosco vetĕris vestigia flammae.
  [агно́ско вэ́тэрис вэсти́гиа фля́ммэ]
  Узнаю следы былого пламени.
 113. Alea jacta est.
  Alea iacta est.
  [а́леа я́кта эст]
  Жребий брошен; выбор сделан; решение принято (Гай Юлий Цезарь).
 114. Alias.
  [а́лиас]
  Иначе; по-другому.
 115. Alibi.
  Alĭbi.
  [а́либи]
  В другом месте.
 116. Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
  Aliēna vitia in ocŭlis habēmus, a tergo nostra sunt.
  [алиэ́на ви́циа ин о́кулис гхабэ́мус, а тэ́рго но́стра сунт]
  Чужие грехи у нас на глазах, а свои за спиной.
 117. Alienos agros irrigas, tuis sitientibus.
  Aliēnos agros irrĭgas, tuis sitientĭbus.
  [алиэ́нос а́грос и́рригас, ту́ис сициэ́нтибус]
  Орошаешь чужие поля, а твои стоят сухими.
 118. Aliis ne feceris, quod tibi fieri non vis.
  Aliis ne fecĕris, quod tibi fiĕri non vis.
  [а́лиис нэ фэ́цэрис, квод ти́би фи́эри нон вис]
  Не делай другим того, чего не желаешь себе.
 119. Alit lectio ingenium.
  [а́лит ле́кцио ингэ́ниум]
  Чтение обогащает разум.
 120. Aliud ex alio malum.
  [а́лиуд экс а́лио ма́люм]
  Одно зло вытекает из другого.
 121. Alma mater.
  [а́льма ма́тэр]
  Питающая мать (об учебном заведении).
 122. Alter ego.
  [а́льтэр э́го]
  Второе "я".
 123. Altera pars.
  Altĕra pars.
  [а́льтэра парс]
  Другая (противоположная) сторона.
 124. Altissima quaeque flumina minimo sono labuntur.
  Altissĭma quaeque flumĭna minĭmo sono labuntur.
  [альти́ссима квэ́квэ флю́мина ми́нимо со́но лябу́нтур]
  Наиболее глубокие реки текут с наименьшим шумом.
 125. Amantes amentes.
  [ама́нтэс амэ́нтэс]
  Влюбленные-безумцы.
 126. Amantium irae amoris integratio est.
  Amantium irae amōris integratio est.
  [ама́нтиум и́рэ амо́рис интэгра́цио эст]
  Ссоры влюбленных — возобновление любви.
 127. Amare et sapere vix Deo conceditur.
  Amāre et sapĕre vix Deo concedĭtur.
  [ама́рэ эт са́пэрэ викс дэ́о концэ́дитур]
  Любить и быть мудрым вряд ли может даже Бог.
 128. Amat victoria curam.
  [а́мат викто́риа ку́рам]
  Победа любит заботу.
 129. Ambo meliores.
  Ambo meliōres.
  [а́мбо мэлио́рэс]
  Оба хороши.
 130. Amicitia inter pocula contracta plerumque vitrea est.
  Amicitia inter pocŭla contracta plerumque vitrea est.
  [амици́циа и́нтэр по́куля контра́кта плеру́мквэ ви́трэа эст]
  Дружба, заключенная за рюмкой, хрупка, как стекло.
 131. Amicitia nisi inter bonos esse non potest.
  [амици́циа ни́зи и́нтэр бо́нос э́ссэ нон по́тэст]
  Дружба может быть только между хорошими людьми.
 132. Amicitia semper prodest, amor et nocet.
  [амици́циа сэ́мпэр про́дэст, а́мор эт но́цэт]
  Дружба всегда полезна, а любовь может и навредить.
 133. Amicitiam natura ipsa peperit.
  Amicitiam natūra ipsa pepĕrit.
  [амици́циам нату́ра и́пса пэ́пэрит]
  Дружбу создала сама природа.
 134. Amicos res secundae parant, adversae probant.
  Amīcos res secundae parant, adversae probant.
  [ами́кос рэс сэку́ндэ па́рант, адвэ́рсэ про́бант]
  Счастье дает друзей, несчастье испытывает их.
 135. Amicum laedere ne joco quidem licet.
  Amīcum laedĕre ne joco quidem licet. Amicum laedere ne ioco quidem licet.
  [ами́кум ле́дэрэ нэ ё́ко кви́дэм ли́цэт]
  Не следует обижать друга даже шуткой.
 136. Amicum perdere est damnorum maximum.
  Amīcum perdĕre est damnōrum maxĭmum.
  [ами́кум пэ́рдэрэ эст дамно́рум ма́ксимум]
  Потеря друга — наибольшая потеря.
 137. Amicus certus in re incerta cernitur.
  Amĭcus certus in re incerta cernĭtur.
  [а́микус цэ́ртус ин рэ инцэ́рта цэ́рнитур]
  Настоящий друг познается в беде.
 138. Amicus cognoscitur amore, more, ore, re.
  Amĭcus cognoscĭtur amōre, more, ore, re.
  [а́микус когно́сцитур амо́рэ, мо́рэ, о́рэ, рэ]
  Друг познается по любви, нраву, лицу, делам.
 139. Amicus humani generis.
  Amīcus humāni genĕris.
  [ами́кус гхума́ни гэ́нэрис]
  Друг рода человеческого.
 140. Amicus Plato, sed magis amica veritas.
  Amīcus Plato, sed magis amīca verĭtas.
  [ами́кус пля́то, сэд ма́гис ами́ка вэ́ритас]
  Платон мне друг, но истина — бо́льшая подруга (Аристотель).
 141. Amicus stultorum similis efficietur.
  Amīcus stultōrum simĭlis efficiētur.
  [ами́кус стульто́рум си́милис эффициэ́тур]
  Друг дураков станет похожим на них.
 142. Amissum, quod nescitur non amittitur.
  Amissum, quod nescĭtur non amittĭtur.
  [ами́ссум, квод нэ́сцитур нон ами́ттитур]
  Не знать про потерю — значит не терять.
 143. Amittit merito proprium, qui alienum appetit.
  Amittit merĭto proprium, qui aliēnum appĕtit.
  [ами́ттит мэ́рито про́приум, кви алиэ́нум а́ппэтит]
  Свое добро теряет тот, кто желает чужое.
 144. Amor caecus.
  [а́мор цэ́кус]
  Любовь слепа.
 145. Amor magister optimus.
  Amor magister optĭmus.
  [а́мор маги́стэр о́птимус]
  Любовь — лучший учитель.
 146. Amor non est medicabilis herbis.
  Amor non est medicabĭlis herbis.
  [а́мор нон эст мэдика́билис гхэ́рбис]
  Нет от любви лекарства.
 147. Amor omnibus idem.
  Amor omnĭbus idem.
  [а́мор о́мнибус и́дэм]
  Любовь у всех одинакова.
 148. Amor patriae.
  [а́мор па́триэ]
  Любовь к родине.
 149. Amor timere neminem verus potest.
  Amor timēre nemĭnem verus potest.
  [а́мор тимэ́рэ нэ́минэм вэ́рус по́тэст]
  Настоящая любовь ничего не боится.
 150. Amor tussisque non celantur.
  [а́мор тусси́сквэ нон цэля́нтур]
  Любовь и кашель не спрячешь.
 151. Amor vincit omnia.
  [а́мор ви́нцит о́мниа]
  Любовь все побеждает.
 152. Amor, ut lacrima, ab oculo oritur, in cor cadit.
  Amor, ut lacrĭma, ab ocŭlo orītur, in cor cadit.
  [а́мор, ут ля́крима, аб о́кулё ори́тур, ин кор ка́дит]
  Любовь, как слеза — из глаз рождается, на сердце падает.
 153. Anima esuriens etiam amarum pro dulci sumit.
  Anĭma esuriens etiam amārum pro dulci sumit.
  [а́нима эзу́риэнс э́циам ама́рум про ду́льци су́мит]
  Голодный даже горькое принимает за сладкое.
 154. Anima satur calcat favum.
  Anĭma satur calcat favum.
  [а́нима са́тур ка́лькат фа́вум]
  Сытая душа топчет мед.
 155. Animos labor nutrit.
  Anĭmos labor nutrit.
  [а́нимос ля́бор ну́трит]
  Труд питает души.
 156. Animum debere.
  Anĭmum debēre.
  [а́нимум дэбэ́рэ]
  Задолжать душу.
 157. Animus aequus optimum est aerumnae condimentum.
  Anĭmus aequus optĭmum est aerumnae condimentum.
  [а́нимус э́квус о́птимум эст эру́мнэ кондимэ́нтум]
  Спокойствие духа — надежное средство от печали.
 158. Animus in pedes decidit.
  Anĭmus in pedes decĭdit.
  [а́нимус ин пэ́дэс дэ́цидит]
  Душа в пятки ушла.
 159. Anni currentis (a. c.).
  [а́нни куррэ́нтис]
  Сего года.
 160. Anni futuri (a. f.).
  Anni futūri (a. f.).
  [а́нни футу́ри]
  Следующего года.
 161. Annosa vulpes haud [facile] capitur laqueo.
  Annōsa vulpes haud [facĭle] capĭtur laqueo.
  [анно́за ву́льпэс гха́уд [фа́циле] ка́питур ля́квэо]
  Старая лиса не [легко] попадает в капкан.
 162. Annum novum bonum felicem faustum fortunatumque!
  Annum novum bonum felīcem faustum fortunatumque!
  [а́ннум но́вум бо́нум фэли́цэм фа́ўстум фортунату́мквэ]
  Пусть сопутствуют новому году счастье, успех и благополучие!

Латинские поговорки: примеры. Популярные латинские выражения

Бывают моменты в беседе, когда обычных слов уже не хватает, или они кажутся невзрачными перед глубоким смыслом, который хочется передать, и тогда на помощь приходят крылатые поговорки, - латинские из них самые весомые по силе мысли и лаконичности.

Великое множество слов и словосочетаний в разных языках мира заимствованы из латыни. Они астолько глубоко укоренились, что используются сплошь и рядом.

Например, всем известная аква (вода), алиби (доказательство невиновности), индекс (указатель), вето (запрет), персона нон грата (человек, которого не хотели видеть и не ждали), альтер Эго (мое второе Я), альма матер (мать-кормилица), капре дием (лови момент), а также всем известные посткриптум (P.S.), использующийся в качестве приписки к основному тексту, и априори (полагаясь на опыт и веру).

Исходя из частоты использования этих слов, говорить о том, что латинский язык давно умер, пока что рано. Он будет жить в латинских поговорках, словах и афоризмах еще долгое время.

Самые знаменитые изречения

Небольшой перечень наиболее популярных латинских выражений, известных многим любителям трудов по истории и философских бесед за чашкой чая. Многие из них практически родные по частоте использования:

Дум спиро, сперо. – Пока дышу - надеюсь. Эта фраза впервые встречается у Цицерона в «Письмах» и еще у Сенеки.

Де мортус аут бене, аут нихиль. - О мертвых хорошо, или ничего. Считается, что эту фразу использовал Хилон еще в четвертом веке до нашей эры.

Вокс попули, вокс Диа. - Глас народа - гласс Божий. Фраза, прозвучавшая в поэме Гесиода, но почему-то ее приписывают историку Вильяму Мальмсберийскому, что в корне ошибочно. В современном мире известность этому изречению принес фильм «V – значит вендетта».

Мементо мори. - Помни о смерти. Данное выражение когда-то использовалось в качестве приветствия у монахов-трапистов.

Нота бене! – Призыв обратить внимание. Часто писалась на полях текстов великих философов.

О темпора, о морес! – О времена, о нравы. из «Речи против Катилины» Цицерона.

Постфактум. – Часто используется в обозначении действия после уже свершившегося факта.

Про эт контра. – За и против.

Ин боно веритас (in bono veritas). - Истина в добре.

Воленс, ноленс. – Волей-неволей. Можно еще перевести как «хочешь-не хочешь»

Истина в вине

Одна из самых знаменитых латинских поговорок звучит как «in vino veritas», в которой истина- это veritas, in vino – само вино непосредственно. Это излюбленное выражение людей, частенько прикладывающихся к бокалу, таким хитрым способом они оправдывают свою тягу к спиртному. Авторство приписывают римскому писателю Плинию Старшему, погибшему при извержении Везувия. При этом его доподлинная версия звучит несколько иначе: «Истина в вине не раз тонула», - и подтекстом идет то, что выпивший человек всегда более правдив, чем трезвый. Великого мыслителя часто цитировали в своих произведениях поэт Блок (в стихотворении «Незнакомка»), писатель Достоевский в романе «Подросток» и некоторые другие авторы. Некоторые историки утверждают, что авторство этой латинской поговорки принадлежит совсем другому, греческому поэту Алкею. Также есть аналогичная русская поговорка: «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке».

Цитаты из Библии в переводе с латыни на русский

Многие используемые сейчас фразеологизмы почерпнуты из самой великой книги мира и являются зернами великой мудрости, переходящими из века в век.

Кто не трудится – не ест (из второго послания апостола Павла). Русский аналог: кто не работает, тот не ест. Смысл и звучание практически идентичное.

Пусть минует меня чаша сия. - Это взято из Евангелия от Матфея. И из того же источника - Ученик не стоит выше учителя своего.

Помни, что ты прах. - Взятая из книги Бытия, эта фраза напоминает всем загордившимся в своем величии, что все люди сделаны из одного «теста».

Бездна бездну призывает (Псалтырь.) Фраза в русском языке имеет аналог: беда не приходит одна.

Делай, что задумал (Евангелие от Иоанна). - Это слова, сказанные Иисусом Иуде перед предательством.

Фразы на каждый день

Латинские поговорки с транскрипцией на русском (для более удобного прочтения и запоминания) можно использовать в обычном разговоре, украшая свою речь мудрыми афоризмами, придавая ей особенной остроты и уникальности. Многие из них также знакомы большинству:

Диэс диэм доцет. – Каждый предыдущий день учит новый. Приписывают авторство Публилию Сиру, жившему в первом веке до нашей эры.

Экце хомо! – Се Человек! Выражение взято из Евангелия от Иоанна, слова Понтия Пилата об Иисусе Христе.

Элефантэм экс муска фацис. – Из мухи делаешь слона.

Эррарэ хуманум эст. – Человеку свойственно ошибаться (это также слова Цицерона)..

Эссе квам видэри. – Быть, а не казаться.

Экс анимо. – От чистого сердца, от души.

Экситус акта пробат. – Результат оправдывает средство (действие, акт, поступок).

Ищи кому выгодно

Куи боно и куи продэст (quid prodest). – Слова римского консула, которого часто цитировал Цицерон, которого в свою очередь повсеместно цитируют детективы в современных фильмах: «Кому на пользу, или ищи, кому выгодно» .

Исследователи древних трактатов об истории считают, что эти слова принадлежат юристу Кассиану Равилле, в первом веке нашего века расследовавшему преступление и обратившегося к судьям такими словами.

Слова Цицерона

Марк Туллий Цицерон - великий древнеримский оратор и политический деятель, сыгравший ведущую роль при разоблачении Катилинского заговора. Был казнен, но многие изречения мыслителя долгое время продолжают жить среди нас, как латинские поговорки, а ведь мало кто знает, что именно ему принадлежит авторство.

Например, всем известные:

Аб игнэ игнэм. – От огня огонь (русское: из огня да в полымя).

Верный друг познается в неверном деле (в трактате о дружбе)

Жить – значит мыслить (вивере ест когитаре).

Либо пусть пьет, либо уходит (аут бибат, аут абеат) - фраза часто использовалась на римских пиршествах. В современном мире имеет аналог: в чужую казарму со своим уставом не ходят.

Привычка – вторая натура (трактат «Об высшем благе»). Это высказывание так же подхватил поэт Пушкин:

Привычка свыше нам дана…

Письмо не краснеет (эпистуля нон эрубесцит). Из письма Цицерона к римскому историку, в котором он выражал свое довольство тем, что на бумаге он может выразить намного больше, чем словами.

Каждому свойственно ошибаться, но только глупцу - упорствовать. Взято из произведения «Филиппики»

О любви

В этом подразделе приведены латинские поговорки (с переводом) о самом высоком чувстве – любви. Поразмышляв над их глубоким смыслом, можно отследить соединяющую все времена ниточку: Trahit sua quemque voluptas.

Любовь травами не лечится. Слова Овидия, которые позже перефразировал Александр Пушкин:

Болезнь любви неизлечима.

Фемина нихиль пестилентиус. – Нет ничего губительнее женщины. Слова, принадлежащие великому Гомеру.

Амор омнибус идем. – Часть изречения Вергилия, «любовь для всех едина». Есть еще вариация: любви все возрасты покорны.

Старую любовь надо выбивать любовью, как кол колом. Слова Цицерона.

Аналоги латинских выражений и русских

Очень много латинских поговорок имеют идентичные по смыслу пословицы в нашей культуре.

Орел не ловит мух. – Каждой птичке свой шесток. В ней намекается на то, что нужно придерживаться своих моральных принципов и правил жизни, не опускаясь ниже своего уровня.

Избыток пищи мешает остроте ума. – Слова философа Сенеки, имеющие родственную пословицу у русских: сытое брюхо к науке глухо. Наверно именно поэтому многие великие мыслители жили в нищете и голоде.

Нет худа без добра. Абсолютно идентичная есть поговорка в нашей стране. А может, какой-нибудь русский молодец позаимствовал ее у латинских, и с тех пор повелось?

Какой царь – такова и толпа. Аналог – каков поп, таков и приход. И еще о том же: не место красит человека, а человек место.

Что позволено Юпитеру, не дозволено быку. О том же: кесарю - кесарево.

Кто сделал полдела – уже начал (приписывают Горацию: "Димидиум факти, кви цопит, хабэт"). С тем же смыслом есть у Платона: «Начало – половина дела», а также старорусская поговорка: «Доброе начало полдела откачало».

Патриэ фумус игнэ алиэно люкуленциор. – Дым отечества ярче огня чужбины (русск.- Дым отечества нам сладок и приятен).

Девизы великих людей

Латинские поговорки также использовались в качестве девизов известных людей, сообществ и братств. Например, «вечной славе божьей» – это девиз иезуитов. Девиз тамплиеров – «нон нобис, Домине, сед номини туо да глориам», что в переводе: "Не нам господи, а имени твоему дай славу". А также известное «Капре дием» (лови мгновение) – это девиз эпикурейцев, взятый из опуса Горация.

"Или Цезарь, или ничего", – девиз кардинала Борджиа, взявшего слова Калигулы, римского императора, славившегося своими непомерными аппетитами и желаниями.

"Быстрее, выше, сильнее!" – С 1913 года является символом Олимпийский игр.

"Де омнибус дубито" (во всем сомневаюсь), – девиз Рене Декарта, ученого-философа.

Fluctuat nec mergitur (плавает, но не тонет)– на гербе Парижа есть эта надпись под ладьей.

Вита сине либертате, нихиль (жизнь без свободы - ничто) – с этими словами по жизни шел Ромен Ролан, известный французский писатель.

Вивере ест милитаре (жить, значит бороться) – девиз великого Луция Сенеки Младшего, римского поэта и философа.

О том, как полезно быть полиглотом

По интернету бродит история о находчивом студенте медицинского факультета, который был свидетелем того, как к незнакомой девушке привязалась цыганка с призывами «позолотить ручку и погадать на счастье». Девушка была тихоня и скромница и никак не могла корректно отказать попрошайке. Парень, сочувствуя девушке, подошел и начал выкрикивать названия болезней на латыни, широко махая руками вокруг цыганки. Последняя спешно ретировалась. Через некоторое время парень и девушка счастливо поженились, вспоминая комичный момент знакомства.

Истоки языка

Латинский язык получил свое название от ланитов, которые проживали в Лациуме, небольшой области в центре Италии. Центром Лациума являлся Рим, который из города вырос до столицы Великой империи, а латинский язык был признан государственным на огромной территории от Атлантического океана до Средиземного моря, а также в части Азии, Северной Африке и долины реки Евфрат.

Во втором веке до нашей эры Рим покорил Грецию, смешались древнегреческий и латинский языки, давая начало многим романским языкам (французский, испанский, португальский, итальянский, среди которых сардинский язык считается самым близким по звучанию к латинскому).

В современном мире без латыни немыслима медицина, ведь на этом языке звучат практически все диагнозы и лекарственные препараты, а философские труды древних мыслителей на латыни до сих пор являются образцом эпистолярного жанра и культурного наследия высшего качества.

ДЖОН МИЛТОН КАК СПОРНАЯ ЛИТЕРАТУРА, ЖИЗНЬ КОТОРАЯ БЫЛА ДРАМОЙ В ТРЕХ ДЕЙСТВИЯХ.

Он был английским поэтом и политическим писателем. Его самая популярная работа - «Потерянный рай», написанная в 1667 году и переработанная в 1674 году. Затем, в 1671 году, он написал «Возвращенный рай» и «Самсон Агонист», которые были опубликованы в одном томе.

Милтон - самая драматическая фигура во всей английской литературе. Критики называют его борющимся Мильтоном, потому что его жизнь представляла собой драму из 3-х действий.Его душа была разделена между двумя великими устремлениями, и в этом его трагедия. Это была борьба между его чистым поэтическим гением, что ясно видно в его ранних произведениях, и пуританским духом праведности, который был полностью вызван в нем Гражданской войной. Он посвятил себя делу, которое считал справедливым. Он подавлял поэзию в своих жилах до тех пор, пока дело не было потеряно. Он в уединении поставил перед собой задачу, задуманную задолго до эпоса, в которой он надеялся оправдать выводы своей души.Его жизнь представляла собой драму в 3-х действиях: 1 -й обнаруживает Милтона в спокойной и мирной уединении в доме его отца в Хортоне, где он писал прекрасные стихи, полные элегантных метафор и поэтических выражений. Акт 2 и - это мерзкая атмосфера Гражданской войны, атмосфера ненависти, которой он дышал. Он отправляется участвовать в войне на стороне пуритан и исполняет обязанности секретаря Кромвеля. В то время писали политические брошюры, пытаясь защитить нацию. Он собрал весь свой талант, чтобы доказать, что нация имеет право казнить Карла I, и остальной мир расценил это как убийство.Слепой и лишенный друзей он пишет свой потерянный рай, возвращенный рай и Самсон Агонист. Это произведения, демонстрирующие прометеевское величие поэта, восставшего в одиночку против чужого мира.

Его жена вскоре бросила его, и для него это был настоящий удар из-за его пуританского видения жизни. За этим последовали яростные брошюры о разводе, адресованные парламенту. Его возвращение и их примирение, кажется, описаны в потерянном раю, где раскаявшаяся Ева ищет утешения и прощения у Адама.

Милтон много работал для партии Кромвеля 7 под руководством Кромвеля он написал несколько памфлетов в защиту идеи революции и выбора англичан. Эти произведения были написаны на латыни, и к этому периоду времени мы можем отнести сонеты Мильтона, и эти сонеты также могут служить памятником того времени. Но наступали разрушительные времена (1 -й брак несчастлив, 2 брак был разрушен смертью его жены). Потеря зрения, свержение пуританской партии, пленение практически всех его друзей, окончательное уединение в одиночестве - вот те факторы, которые изменили его влияние на жизнь и дали ему это прометеевское величие поэта, восставшего в одиночестве против чужого мира. .

Шекспир умер в 52 года, и Мильтон в этом возрасте возродился как поэт. Еще 10 лет он диктовал свои произведения, что сделало английскую литературу незабываемой практически для всех народов мира.

Ранние работыВ свои двадцать лет Мильтон написал пять мастерских длинных стихотворений, каждое из которых по-своему влиятельно и важно: «Утром Рождества Христова», «Комус», «Ликидас», «Il Penseroso» и «LAllegro».Благодаря этим стихам Милтон оттачивал свои навыки написания повествовательных, драматических, элегических, философских и лирических стихов. Он заложил прочную поэтическую основу посредством интенсивного изучения языков, философии и политики и соединил ее со своим сверхъестественным чувством тона и дикции. Даже в этих ранних стихах литературные произведения Мильтона основывались на его вере в Бога. Милтон считал, что вся поэзия служит социальной, философской и религиозной цели. Он считал, что поэзия должна прославлять Бога, продвигать религиозные ценности, просвещать читателей и помогать людям становиться лучшими христианами.

Помимо своих поэтических успехов, Милтон был также плодовитым автором очерков и брошюр. Эти прозаические произведения не принесли Милтону общественного признания. Фактически, поскольку его эссе и брошюры выступали против устоявшихся взглядов большей части Англии, Милтон даже стал объектом угроз. Тем не менее, он продолжал формировать основу своих политических и теологических убеждений в форме очерков и брошюр.


Дата: 05.01.2016; вид: 1928


Ефесянам 5:22 Жены, подчиняйтесь своим мужьям как Господу.

Новая международная версия
Жены, подчиняйтесь своим мужьям, как вы это делаете Господу. New Living Translation
Для жен это означает подчиняться своим мужьям как Господу. Английский стандартный вариант
Жены, подчиняйтесь своим мужьям. Библия
Жены, подчиняйтесь своим мужьям как Господу. Бериан Буквальная Библия
жены своим мужьям, как Господу; Библия Короля Иакова
Жены, подчиняйтесь своим мужьям, как Господу.Новая версия Короля Иакова
Жены, подчиняйтесь своим мужьям, как Господу. Новая американская стандартная Библия
Жены, подчиняйтесь своим собственным мужьям, как Господу. NASB 1995
Жены, подчиняйтесь своим мужьям. как Господу.NASB 1977
Жены, подчиняйтесь своим мужьям, как Господу. Расширенная Библия
Жены, подчиняйтесь своим мужьям, как [служение] Господу. Христианские стандарты Библия
Жены, подчиняйтесь своим мужьям как Господу, Христианская стандартная Библия Холмана
Жены, подчиняйтесь своим мужьям как Господу, Американская стандартная версия
Жены, подчиняйтесь своим мужьям, как Господу. Contemporary English Version
Жена должна ставить мужа на первое место, как и Господа. Библия Дуэ-Реймса
Позвольте женщинам подчиняться своим мужьям, как Господу: английская пересмотренная версия
Жены, подчиняться своим мужьям, как Господу. Good News Translation
Жены, подчиняйтесь своим мужьям в том, что касается Лорд. GOD'S WORD® Translation
Жены, подчиняйтесь власти своих мужей, как вы поставили себя во власть Господа. Международная стандартная версия
. Жены, подчиняйтесь своим мужьям как Господу.Буквальная стандартная версия
Жены: [подчиняйтесь] своим мужьям, как Господу, NET Bible
Жены, подчиняйтесь своим мужьям как Господу, New Heart English Bible
Жены, подчиняйтесь своим мужьям, как Господу.Уэймут, Новый Завет,
Замужние женщины, подчиняйтесь своим мужьям, как Господу; World English Bible
Жены, подчиняйтесь своим мужьям, как Господу. Буквальный перевод молодых
Жены! своим мужьям подчиняйтесь, как Господу, Дополнительные переводы. ..

Изучение Библии

Жены и мужья
21Подчиняться друг другу из благоговения перед Христом. 22 Жены, покоряйтесь своим мужьям как Господу. 23 Ибо муж - глава жены, как Христос - глава церкви, Его тело, для которого Он - Спаситель…

Перекрестные ссылки

Есфирь 1:20
Указ, изданный царем, будет слышен во всем его обширном царстве. - и так все женщины, от малейших до великих, будут чтить своих мужей ". Esther 1:22
Он разослал письма во все провинции королевства, в каждую провинцию на своем собственном почерке и каждому народу в своем собственном письме. язык, провозглашающий, что каждый мужчина должен быть хозяином своего дома.1 Коринфянам 14:34
Женщины должны молчать в церквях. Им не разрешается говорить, но они должны подчиняться, как гласит закон. Ефесянам 6: 5
Рабы, повинуйтесь своим земным господам с уважением, страхом и искренностью сердца, как вы бы повиновались Христу (Колоссянам 3: 1
) Итак, поскольку вы воскресли со Христом, стремитесь к тому, что наверху, где Христос восседает одесную Бога. Колоссянам 3:18
Жены, покоряйтесь своим мужьям, как подобает Господу.Титу 2: 5
быть самоконтролируемыми, чистыми, руководителями своих домашних хозяйств, добрыми и покорными своим мужьям, чтобы слово Божье не было дискредитировано.1 Петра 3: 1
Жены, точно так же , покоритесь своим мужьям, так что, даже если они откажутся поверить слову, они будут покорены без слов поведением своих жен

Сокровищница Священного Писания

Жены, покоряйтесь своим мужьям, как Господу .

представить.

Ефесянам 5:24 Итак, как церковь подчиняется Христу, так пусть жены будут своим мужьям во всем.

Genesis 3:16 Женщине он сказал: умножу умножу печаль твою и зачатие твоё; в печали родишь детей; и влечение твое будет мужу твоему, и он будет господствовать над тобою.

Есфирь 1: 16-18,20 И отвечал Мемукан перед царем и князьями: царица Вашти сделала зла не только царю, но также и всем князьям и всему народу, что - это во всех провинциях царя Артаксеркса…

ас.

Ефесянам 6: 5 Слуги, будьте послушны вашим господам по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу;

Колоссянам 3: 22,23 Слуги, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти; не с помощью глаз, как мужчин; но в простоте сердца, боясь Бога:…

[5. Продолжение практического увещевания (Ефесянам 5:22 - Ефесянам 6: 9).

(4) ПРИНЯТИЕ ИСТИНЫ ЕДИНСТВА ТРЕХ ВЕЛИКИХ ОТНОШЕНИЙ ЖИЗНИ.

(а) Между мужьями и женами - отношения, которые являются прообразом единства между Христом и Его Церковью (Ефесянам 5: 22-33).

(б) Между родителями и детьми - отношения, освященные как существующие «в Господе» (Ефесянам 6: 1-4).

(c) Между хозяевами и слугами - отношения, смягченные и углубленные общим служением одному Учителю (Ефесянам 6: 5-9).]

(4 a.) В Ефесянам 5: 22-33. Святой Павел переходит от предупреждения об особых грехах к рассмотрению трех великих отношений в жизни, которые сначала рассматривались как «подчинение» и, таким образом, иллюстрируют общий принцип подчинения в Ефесянам 5:21, но в конечном итоге рассматриваются в их взаимности взаимных обязательств и прав. .Соответственно, сначала он останавливается на отношениях брака, провозглашая его освященным как прообраз единства Христа с Его Церковью, и, следовательно, делает вывод о долге свободного послушания в жене и самоотверженной любви. в муже. Этот отрывок может считаться содержащим полную и нормальную доктрину Нового Завета по этому великому вопросу, написанную в то время, когда христианство уже начало возвышать и очищать брачные узы; и поучительно сравнить его с 1 Коринфянам 7, написанным для «нынешнего бедствия», небезупречным взглядом на брак с неверующими и адаптированным к условиям общеизвестного распутного общества, которое еще едва поднялось над низкими языческими представлениями о браке. .

(22) Жены, повинуйтесь своим мужьям. - Такое же увещевание можно найти в Колоссянам 3:18; Титу 2: 5; 1Петра 3: 1-6; и помимо этих формальных увещеваний, в 1 Коринфянам 11: 3 есть отчетливое и решительное заявление о «подчинении женщин»; 1 Коринфянам 11: 7-9; 1 Коринфянам 14: 34-35; 1Тимофею 2: 11-12. Вероятно, смысл того фундаментального равенства во Христе, в котором (см. К Галатам 3:28) «нет ни рабства, ни свободы, нет ни мужчины, ни женщины», хотя это было справедливо принято как показывающее, что в женщине нет духовной неполноценности - как утверждала восточная теория и даже предполагала греческая и коррумпированная римская практика - была извращена, отрицая большую естественную слабость женщины, от которой исходит подчинение, а также глупое и безрассудное пренебрежение всеми социальными условностями.Апостол Павел, как обычно, раскрывает простую принципиальную истину, санкционируя все, что является фундаментальным и естественным в подчинении женщины, и оставляя искусственные постановления закона или обычая постепенно расти в соответствии с ним. Принцип подчинения постоянен; его особые правила в мире или в Церкви должны меняться по мере изменения обстоятельств.

Что касается Господа. - Эти слова объясняются в следующем стихе. В Колоссянам 3:18 у нас есть менее выразительная фраза, «как подобает Господу.

Стих 22.-Ефесянам 6: 9. - ПРИВЕТСТВИЕ К ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ОБЯЗАНАМ. Стих 22. - Жены, покоряйтесь своим мужьям, как Господу. )
Существительное - звательный женский род Множественное число
Греческий род Стронга 1135: женщина, жена, миледи. Вероятно, от основания ginomai; женщина; особенно жена.

[подчиниться]
τοῖς (tois)
Статья - Дательный мужской род Множественное число
Греческий 3588 Стронга: The, определенный артикль.Включая женский род he и средний род to во всех их перегибах; Определенный артикль; файл.

ваш
ἰδίοις (idiois)
Прилагательное - дательный мужской род Множественное число
Греческий язык Стронга 2398: Относится к себе, то есть к своему собственному; косвенно, частные или отдельные.

мужей
ἀνδράσιν (andrasin)
Существительное - дательный мужской род Множественное число
Греческий 435 Стронга: мужчина-человек; мужчина, муж. Первичное слово; мужчина.

как
ὡς (hōs)
Наречие
Греческий 5613 Стронга: Вероятно, наречие сравнительного от hos; который как, я. е. Таким образом.

до
τῷ (tō)
Артикул - Дательный мужской род Единственное число
Греческий язык Стронга 3588: Определенный артикль. Включая женский род he и средний род to во всех их перегибах; Определенный артикль; файл.

Лорд.
Κυρίῳ (Kyriō)
Существительное - Дательный Мужской Род Единственного числа
Греческий 2962 Стронга: Господь, господин, господин; Лорд. От куроса; верховный по власти, то есть контролер; косвенно, Мастер.

Перейти к предыдущей

Властные мужья женаты Тема Тема Отправить жены Сами женщины

Перейти к следующей

Властные мужья женаты Тема Тема Отправить Жены Сами женщины

Ссылки

Ефесянам 5:22 NIV
Ефесянам 5:22 NLT

43 ESV 5:22
Ефесянам 5:22 NASB
Ефесянам 5:22 KJVЕфесянам 5:22 BibleApps.com
Ефесянам 5:22 Библия Паралела
Ефесянам 5:22 Китайская Библия
Ефесянам 5:22 Французская Библия
Ефесянам 5:22 Цитаты Кликс NT Letters: Ефесянам 5:22 Жены подчиняются своим мужьям (Ефесянам. Еф. Ep)

Руководство для начинающих по цитированию APA в тексте

В этой статье отражены рекомендации APA 7-го издания . Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с рекомендациями 6-го издания APA.

Цитаты в тексте кратко определяют источник информации в основном тексте. Они соответствуют полной справочной записи в конце статьи.

цитирований APA в тексте состоят из фамилии автора и года публикации. При цитировании определенной части источника также включайте номер страницы или диапазон, например (Parker, 2020, p. 67) или (Johnson, 2017, pp. 39–41).

Опускайте суффиксы (например, «Jr.») и названия (например, «Ph.D.» или «Dr.») и указывайте только год публикации, а не день и месяц.

Цитаты APA в тексте объяснены за 4 минуты

В скобках vs.повествовательные цитаты

Цитата в тексте может быть заключена в круглые скобки или естественным образом интегрирована в предложение.

 • В скобках: Существует корреляция между использованием социальных сетей и симптомами тревоги у подростков (Parker, 2019).
 • Повествование: Паркер (2019) обнаружил корреляцию между использованием социальных сетей и симптомами тревоги у подростков.

При использовании повествовательного формата год публикации указывается сразу после имени автора.Цитата в скобках может быть помещена внутри предложения или в конце предложения, непосредственно перед точкой. Посмотрите полный пример абзаца с цитатами в тексте.

Что вычитка может сделать для вашей статьи?

Редакторы

Scribbr не только исправляют грамматические и орфографические ошибки, но и улучшают ваше письмо, убеждаясь в том, что в вашей статье нет нечетких слов, лишних слов и неуклюжих фраз.

См. Пример редактирования

APA-цитаты в тексте с несколькими авторами

Если у работы два автора, разделите их имена амперсандом (&) в скобках или «и» в повествовательной цитате.Если авторов три или более, укажите только фамилию первого автора, за которой следует «et al.», Что означает «и другие».

Авторы группы, известные по своим аббревиатурам (например, CDC), пишутся полностью в первый раз и сокращаются в последующих ссылках.

Несколько авторов в цитировании в тексте APA
Тип автора В скобках Рассказ
Один автор (Харрис, 2020) Харрис (2020)
Два автора (Харрис и Кук, 2020) Харрис и Кук (2020)
Три и более авторов (Харрис и др., 2020) Harris et al. (2020)
Коллектив авторов (Scribbr, 2020) Scribbr (2020)
Сокращенная группа авторов
 • Первое упоминание
 • Последующие ссылки
(Центры по контролю и профилактике заболеваний [CDC], 2020)

(CDC, 2020)

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC, 2020)

CDC (2020)

Без автора, даты или номера страницы

Отсутствует информация в цитатах в тексте APA
Неизвестный элемент Решение Цитирование в тексте
Автор Используйте название источника. (Название источника, 2020)
Дата Напишите «н.о.» для «без даты». (Харрис, н.о.)
Номер страницы Используйте альтернативный локатор или
опустите номер страницы.
(Харрис, 2020, 03:46) или
(Харрис, 2020)

Без автора

Если автор источника неизвестен, попробуйте определить, есть ли организация, ответственная за создание контента. Если да, укажите название организации в тексте цитаты (и в ссылке).

Стоимость солнечной энергии снизилась на 34% за последние три года (Tesla, 2020).

В качестве альтернативы можно использовать название источника вместо автора. Выделите заголовок курсивом, если он выделен курсивом в справочной записи. В противном случае заключите его в двойные кавычки.

Используйте заглавные буквы в заголовках и сокращайте длинные заголовки. Всегда следует включать первое слово заголовка, чтобы читатели могли легко найти соответствующую ссылку.

 • («Риск наводнений в США», 2015 г.)
 • (Думая, быстро и медленно, 2017)

Нет даты публикации

Если дата публикации неизвестна, напишите «n.d. " (без даты) в цитировании в тексте.

(Джонсон, н.о.).

Без номера страницы (альтернативные указатели)

Номера страниц требуются только с прямыми кавычками в APA. Если вы цитируете работу, у которой нет номеров страниц (например, веб-страницы или видео на YouTube), вы можете использовать альтернативный указатель, например:

 • (Лю, 2020, 03:26)
 • (Джонсон, 2019, Глава 3)
 • (McCombes, 2016, пункт 4)
 • (Дэвис, 2016, слайд 15)
 • (Флорес, 2020, таблица 5)
 • (Streefkerk, 2020, раздел «Без номера страницы»)

Обратите внимание, что при цитировании Библии всегда используются номера глав и стихов, даже если номера страниц доступны:

( Английская стандартная версия Библии , 2001, Джош.2: 7)

Несколько источников в одних скобках

Если утверждение поддерживается несколькими источниками, цитаты в тексте могут быть объединены в одну круглую скобку. Расположите источники в алфавитном порядке и разделите их точкой с запятой.

При цитировании нескольких работ одного автора укажите годы публикации через запятую.

Эти результаты были воспроизведены в нескольких исследованиях (Brown, 2009; Porter, 2004; Smith, 2015, 2017).

Как избежать двусмысленности в цитировании APA в тексте

Если в тексте цитаты неоднозначны, потому что они соответствуют нескольким ссылкам, примените решения, указанные в таблице ниже.

Неоднозначность цитирования в тексте APA
Ситуация Решение Цитирование в тексте
Несколько произведений одного автора в один год. Добавьте строчную букву после года. (Купер, 2018a)
(Купер, 2018b)
Разные авторы с одинаковой фамилией. Включите инициалы авторов. (Х. Тейлор, 2019)
(Б.Дж. Тейлор, 2016)
Несколько работ с 3+ авторами, которые сокращаются до одной и той же формы (т. Е. С одним и тем же первым автором и датой). Включите столько имен, сколько необходимо, чтобы различать цитаты. (Купер, Ли и др., 2015)
(Купер, Росс и др., 2015)

Со ссылкой на косвенные источники («как указано в»)

Если вы хотите сослаться на источник, который вы нашли в другом источнике, вы всегда должны пытаться получить доступ к первоисточнику или первоисточнику.

Однако, если вы не можете найти первоисточник, вам следует процитировать его через вторичный источник, который привел вас к нему, используя фразу «как цитируется в».

(Parker, 1978, цитируется по Bloom et al., 2017)

Если дата публикации первичного источника неизвестна, укажите только год публикации вторичного источника.

Портер (цитируется по Johnson, 2017) утверждает, что…

Включайте только ссылку на вторичный источник, а не на первичный.

Со ссылкой на личное сообщение

Личные сообщения, такие как телефонные звонки, электронные письма и интервью, не включены в список литературы, поскольку читатели не могут получить к ним доступ. Цитата в тексте также имеет несколько иной формат.

Укажите инициалы и фамилию человека, с которым вы общались, слова «личное общение» и точную дату в скобках.

Во втором квартале продажи снижаются (П. Г. Браун, личное сообщение, 13 июня 2019 г.).

Общие упоминания веб-сайтов и программного обеспечения

Общие упоминания веб-сайта или программного обеспечения не нужно цитировать в текстовой ссылке или записи в списке литературы.Вместо этого включите соответствующую информацию в текущий текст.

 • Веб-сайт Scribbr (www.scribbr.com) содержит различные полезные ресурсы.
 • Статистическое программное обеспечение SPSS (версия 25) использовалось для анализа данных.

Пример абзаца с цитатами в тексте

Адаптированный пример параграфа

Проблемы с изображением тела широко связаны с использованием социальных сетей, особенно среди молодых женщин (Perloff, 2014). Связь между изображениями в средствах массовой информации и проблемами изображения тела хорошо известна; метаанализ Grabe et al. (2008) пришли к выводу, что общение со СМИ связано с неудовлетворенностью образами своего тела у женщин. Несколько эмпирических исследований были сосредоточены на использовании Facebook у девочек-подростков (Tiggermann & Slater, 2013; Meier & Gray, 2014), в то время как систематический обзор Holland и Timmerman (2016) установил взаимосвязь между социальными сетями и образом тела как для женщин, так и для мужчин. .

Часто задаваемые вопросы

Как выглядит цитирование веб-сайта в тексте APA?

При цитировании веб-страницы или онлайн-статьи в стиле APA в тексте цитируется фамилия автора и год публикации.Например: (Worland & Williams, 2015). Обратите внимание, что автором также может быть организация. Например: (Американская психологическая ассоциация, 2019).

Если вы цитируете, вы также должны включить локатор. Поскольку веб-страницы не имеют номеров страниц, вы можете использовать один из следующих вариантов:

 • Номер пункта: (Смит, пункт 15).
 • Название заголовка или раздела: ( CDC, 2020, раздел «Сезон гриппа»)
 • Сокращенный заголовок: ( CDC, 2020, раздел «Основные факты»)

КАЖДОМУ СВОЕМУ ▷ испанский перевод

КАЖДОМУ СВОЕМУ НА ИСПАНСКОМ

Результатов: 34, Время: 0. 0883

Примеры использования Каждому свое в предложение и их переводы

Римское право | Влияние, важность, принципы и факты

Римское право , право Древнего Рима со времени основания города в 753 году до нашей эры до падения Западной империи в V веке нашей эры. Он оставался в употреблении в Восточной, или Византийской, империи до 1453 года. Как правовая система, римское право повлияло на развитие права в большей части западной цивилизации, а также в некоторых частях Востока. Он составляет основу кодексов права большинства стран континентальной Европы ( см. гражданское право) и производных систем других стран.

Термин «римское право» сегодня часто относится не только к законам римского общества. Правовые институты, созданные римлянами, оказали влияние на законы других народов спустя много времени после исчезновения Римской империи и в странах, которые никогда не находились под властью Рима.Самый яркий пример: на большей части Германии до принятия общего кодекса для всей империи в 1900 году римское право оставалось в силе как «вспомогательное право»; то есть оно применялось, если иное не исключено противоположными местными положениями. Однако этот закон, который действовал в некоторых частях Европы еще долгое время после падения Римской империи, не был римским правом в его первоначальной форме. Хотя его основой действительно был Corpus Juris Civilis - кодифицирующий закон императора Юстиниана I, - этот закон был интерпретирован, разработан и адаптирован к более поздним условиям поколениями юристов, начиная с 11 века, и получил дополнения из неримских источников. .

Развитие jus civile и jus gentium

В тот огромный промежуток времени, в течение которого существовали Римская республика и Империя, было много фаз развития права. В период республики (753–31 гг. До н. Э.) Развивалось jus civile (гражданское право). Основываясь на обычае или законодательстве, оно распространялось исключительно на римских граждан. Однако к середине III в. До н. Э. Римлянами был разработан другой тип закона - jus gentium (право народов), который мог применяться как к себе, так и к иностранцам. Jus gentium не был результатом законодательства, а, напротив, был разработан магистратами и губернаторами, которые несли ответственность за отправление правосудия в делах, в которых участвовали иностранцы. jus gentium стало в значительной степени частью массивного свода законов, который применялся магистратами к гражданам, а также к иностранцам в качестве гибкой альтернативы jus civile .

Римское право, как и другие древние системы, изначально основывалось на принципе правосубъектности, т. Е. Закон государства применялся только к его гражданам.Иностранцы не имели прав, и, если они не были защищены каким-либо договором между их государством и Римом, они могли быть конфискованы как бесхозная собственность любым римлянином. Но издревле с иностранными государствами заключались договоры, гарантирующие взаимную защиту. Даже в тех случаях, когда не было договора, растущие коммерческие интересы Рима вынуждали его защищать с помощью некоторой формы правосудия иностранцев, которые въезжали в его границы. Магистрат не мог просто применять римское право, потому что это было привилегией граждан; даже если бы не было этой трудности, иностранцы, вероятно, возразили бы против громоздкого формализма, характерного для jus civile в начале .

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Закон, который применяли магистраты, вероятно, состоял из трех элементов: (1) существующий торговый закон, который применялся средиземноморскими торговцами; (2) те институты римского права, которые после очистки от своих формалистических элементов могли применяться универсально к любому истцу, римлянину или иностранцу; и (3) в крайнем случае - собственное представление судьи о том, что справедливо и справедливо. Эта система jus gentium была также принята, когда Рим начал приобретать провинции, чтобы губернаторы провинций могли вершить правосудие над peregrini (иностранцами).Это слово стало обозначать не столько людей, живущих под другим правительством (которых с расширением римской власти становилось все меньше и меньше), сколько римских подданных, которые не были гражданами. Как правило, споры между членами одного и того же подчиненного государства разрешаются собственными судами этого государства в соответствии с его собственным законодательством, тогда как споры между провинциальными властями разных штатов или между провинциями и римлянами разрешаются губернаторским судом с применением jus gentium . К III веку нашей эры, когда гражданство было распространено на всю империю, практические различия между jus civile и jus gentium перестали существовать.Еще до этого, когда римский юрист сказал, что договор купли-продажи соответствует юридическим нормам , он имел в виду, что он был составлен таким же образом и имел те же юридические последствия, независимо от того, являются ли его стороны гражданами или нет. Это стало практическим значением jus gentium . Однако из-за универсальности ее применения эта идея также была связана с теоретическим представлением о том, что это закон, общий для всех народов и продиктованный природой, - идея, которую римляне заимствовали из греческой философии.

Писаный и неписаный закон

Римляне разделили свой закон на jus scriptum (писаный закон) и jus non scriptum (неписаный закон). Под «неписаным законом» они имели в виду обычай; Под «писаным законом» они подразумевали не только законы, вытекающие из законодательства, но буквально законы, основанные на любом письменном источнике.

Существовали различные типы писаных законов, первый из которых состоял из законодательных актов (единственное число lex ) или постановлений одного из собраний всего римского народа.Хотя более богатые классы, или патриции, доминировали в этих собраниях, простые люди или плебеи имели свой собственный совет, на котором они принимали резолюции, называемые плебисцита . Однако только после принятия Lex Hortensia в 287 г. до н. Э. плебисцита стали обязательными для всех классов граждан; после этого плебисцитов обычно назывались легисами вместе с другими постановлениями. В целом законодательство было источником права только во время республики.Когда Август Цезарь основал империю в 31 г. до н. Э., Собрания не сразу перестали функционировать, но их согласие на любое предложение стало просто формальным подтверждением пожеланий императора. Последний известный закон был принят во время правления Нервы (96–98 гг.).

Август из Примы Порта

Август из Примы Порта , мраморная статуя, ок. 20 лет до н.э .; в музеях Ватикана, Ватикан.

Photos.com/Jupiterimages

Самым ранним и наиболее важным законодательным актом, или сводом из законодательных актов , были Двенадцать таблиц, принятые в 451–450 гг. До н. Э. Во время борьбы плебеев за политическое равенство.Он представлял собой попытку получить письменный и публичный кодекс, который патрицианские магистраты не могли изменять по своему желанию в отношении плебейских тяжущихся сторон. Мало что известно о фактическом содержании Двенадцати таблиц; текст кодекса не сохранился, и сохранились лишь несколько фрагментов, собранных из ссылок и цитат в работах таких авторов, как Цицерон. Из фрагментов видно, что рассматривались многие вопросы, в том числе семейное право, деликт (деликт или правонарушение) и судебная процедура.

плебей: Закон Двенадцати Таблиц

Открытие Двенадцати Таблиц, собрания римских законов, написанных по настоянию плебеев, 450 г. до н. Э.

Historia / Shutterstock. com

Второй тип писаных законов состоял из эдикты (указов) или прокламаций, издаваемых вышестоящим магистратом (претором) по судебным вопросам. Офис претора был создан в 367 г. до н. Э., Чтобы взять на себя расширяющуюся юридическую работу с участием граждан; позже для работы с иностранцами был создан отдельный претор.При вступлении в должность претор издал указ, который, по сути, являлся программой на год его правления. Курульные эдилы, которые были магистратами, ответственными за заботу о рынках и надзор за ними, также издали указы. На более поздних этапах развития республики эти преторианские и магистерские указы стали инструментом правовой реформы, а законодательных актов и перестали быть основным источником частного права.

Римская процессуальная система давала магистрату большие полномочия для предоставления или отказа в судебных средствах правовой защиты, а также для определения формы, которую должны принимать такие средства правовой защиты. Результатом этой судебной системы явилась разработка закона jus honorarium - нового свода правил, существовавших наряду с гражданским правом и часто заменявшего его. Эдикта оставалась источником закона примерно до 131 г. н. Э., Когда император Адриан поручил их реорганизацию и консолидацию и объявил итоговый свод законов неизменным, за исключением самого императора.

Адриан

Белая мраморная статуя римского императора Адриана из раскопок в Сагалассосе на юго-западе Турции.

Marc Waelkens / Sagalassos Archaeological Research Project

Третий тип писаного закона - это senatus consulta , или постановления римского сената. Хотя эти предложения различным магистратам не имели законодательной силы во время республики, они могли быть приданы в силу указами магистратов. В ранней империи, когда власть собраний снизилась, а положение императора увеличилось, senatus consulta стали резолюциями, которые одобряли предложения императора. Поскольку одобрение Сената становилось все более автоматическим, предложения императора стали настоящим инструментом власти. Следовательно, императоры перестали направлять предложения в Сенат и, вскоре после раннего имперского периода, прекратили практику законодательной деятельности через Сенат.

Четвертый тип писаного закона состоял из конституций начала , которые, по сути, являлись выражением законодательной власти императора. К середине II века нашей эры император был, по сути, единственным создателем закона.Основными формами имперского законодательства были указы или прокламации; инструкции подчиненным, особенно губернаторам провинций; письменные ответы чиновникам или другим лицам, консультировавшимся с императором; и решения императора, заседающего в качестве судьи.

Последним типом писаного закона был responsa prudentium , или ответы на юридические вопросы, которые давали ученые юристы тем, кто с ними консультировался. Хотя писаный и неписаный закон изначально был довольно секретной монополией коллегии понтификов или священников, к началу III века до н. Э. Сформировался узнаваемый класс юридических советников, juris consulti или prudentes .Эти юрисконсульты были не профессионалами как таковыми, а людьми высокого ранга, которые стремились к популярности и продвижению в своей общественной карьере, давая бесплатные юридические консультации. Они толковали статуты и нормы права, особенно неписаный закон, консультировали претора по содержанию его указа и помогали сторонам и судьям в судебных разбирательствах. Август уполномочил некоторых юристов дать респонсов властью императора; это повысило их престиж, но практика прекратилась уже в 200 г.

В период ранней империи великие юристы писали многочисленные комментарии к отдельным законам , гражданскому праву, указу и закону в целом.В V веке был принят закон, согласно которому можно было цитировать только работы определенных юристов. Юридическая наука снизилась в постклассический период.

Как написать рекомендательное письмо для ученика: руководство для учителя + образцы

Да! (К первому вопросу) Ваше письмо будет прочитано и оценено, иногда несколькими представителями приемной комиссии в каждой школе.

Что значит оценено?

Что ж, за ваше письмо может быть поставлена ​​своего рода оценка, которая (надеюсь) поднимет вашего ученика в баллах.Вот рубрика и некоторые инструкции, которым следовали представители приемных комиссий при оценке рекомендательных писем для студентов (любезно предоставлено Мартином Уолшем).

Где Мартин снова работал? Стэнфорд.

(PSA: рубрике около 15 лет, но Мартин считает, что она все еще может пролить некоторое представление о процессе оценки.)

«В целом, наши кандидаты получают хорошую и прочную поддержку. Для многих поступающих в частные школы преувеличение может быть скорее правилом, чем исключением; остерегайтесь переоценки таких комментариев.Обратите внимание на соответствие между рекомендациями. Подтверждают ли они друг друга или противоречат друг другу?

Остерегайтесь «эффекта ореола», когда родитель или другой родственник заявителя может работать в той же или другой школе или быть VIP-персоной в этом районе. Обратите внимание на рекомендателей, которые используют один и тот же основной текст для каждого ученика, для которого они пишут, или пишут неуместные комментарии. Не наказывайте ученика, чей рекомендательный стиль не силен. Не наказывайте ученика за то, что он не сказал.Некоторые учителя / консультанты лучше других пишут рекомендации.

Рейтинг должен отражать как галочки, так и прозу, а также должен отражать общий энтузиазм, который рекомендатель испытывает к кандидату ».

1
Топ-несколько в карьере рекомендателя; исключительная производительность и влияние в классе; несколько примеров, иллюстрирующих выдающийся ум

2
Очень сильная поддержка ; дает ясный (-ые) пример (-ы) тонкого ума; замечательный участник, поднимающий обсуждение с помощью уникального понимания

3
Сильная поддержка ; отличник; часто добавляет в обсуждение

4
Стандарт положительная поддержка с некоторыми примерами

5
Смешанные комментарии ; и / или приглушенная поддержка; и / или отсутствие примеров

6
Рекомендатель не поддерживает ученика или пишет особенно негативные комментарии

Теперь, когда вы знаете основные различия в содержании и ваши письма БУДУТ читать, пора вникнуть в мельчайший песок.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back To Top