Разное

Epistulam a te accipio: epistulam a te accipio – перевод на русский язык

Раздел 1. Сборник упражнений по латинскому языку

Министерство образования и науки российской федерации

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов

Факультет лингвистики

Кафедра романских языков и перевода

М.В. Семенихина, Т.А. Скорнякова

Сборник упражнений по латинскому языку

Санкт-Петербург

Издательство СПбГУЭФ

2007

УДК 807.1 (076.5)

Семенихина М.В., Скорнякова Т.А.

Сборник упражнений по латинскому языку

СПб.: Издательство СПбГУЭФ, 2007. – 27 с.

Пособие предназначено для студентов 1 курса, обучающихся по специальности «Перевод и переводоведение». Сборник содержит упражнения, посвященные основным аспектам грамматики латинского языка и предназначенные для аудиторной (раздел А) и внеаудиторной (раздел В) работы. Тексты, помеченные буквой С (включающие в себя в том числе и неадаптированные авторские), также иллюстрируют презентуемый в упражнениях грамматический материал, но предназначены для дополнительного чтения.

Рецензенты: Скворцова А.В., к. ф. н., доцент кафедры перевода и переводоведения факультета лингвистики и межкультурной коммуникации ЛГУ им. А.С. Пушкина;

Щербакова И.О., к.п.н., доцент кафедры английского языка и перевода факультета лингвистики СПбГУЭФ

Часть I

Упражнение 1.

Praesens Indicativi Activi правильных глаголов и глагола esse.

Повелительное наклонение

1 склонение существительных

Личные местоимения.

1.Amat victoria curam. 2. Non vitae*, sed scholae discimus**. 3. Ibi semper est victoria, ubi concordia est. 4. Non solum in terra, sed etiam in aqua sunt bestiae. 5. Fabulas poetarum libenter legimus. 6. Aquila non captat muscas. 7. Haud semper errat fama. 8. Ira est semper causa iniuriae. 9.Victoria gloriam et laetitiam praebet. 10. Turbam agricolarum in via video. 11. Aquilam volare doces. 12. Ubi hodie cenamus? 13. Noli me tangere! 14. Credite mihi; semper vobis credo. 15. Fabulam nobis narra, filia! 16. Epistulam a te accipio.

* Dativus может отвечать на вопрос «для кого? для чего?»

**Высказывание Р. Декарта, французского философа и математика.

Упражнение 2

Существительные 2 склонения. Особенности 2 склонения

Genetivus subiectivus et genetivus obiectivus.

1.Per aspera ad astra! 2. Habent sua fata libelli. 3.Bellum cum captivis et feminis gerere non soleo (Curt.). 4. Non magister ad discipulum, sed discipulus ad magistrum venire debet. 5. Discipuli parent praeceptis magistri. 6. Invidia finitimorum, inopia terrae, desiderium gloriae Romanis saepe causa bellorum erat. 7. Aurum est saepe causa inimicitiarum. 8. Viris proelia et victoriae gloriam praebent, puellis modestia et industria. 9. Concordia virorum pueris exemplum est. 10. Sine ira et studio. 11. Lupus non mordet lupum. 12. Amice, salve! 13. Stultitia morbus est animi. 14. Lacaena filii: “Aut cum scuto”, inquit*, “aut in scuto”. 15. Semper beneficia memoria tenete. 16. Inter bella et pericula non est locus otio. 17. Dum vitant stulti viti(a), in contraria currunt (Hor.)

*Недостаточный глагол (глагол, у которого есть не все формы)

Упражнение 3

Прилагательные 1 и 2 склонений.

Предлог cum c местоимениями

Притяжательные местоимения

Местоименные прилагательные.

Местоимения is, ea, id.

Местоимения ille, iste, ipse

Ablativus separationis. Dativus auctoris

A. 1.Si amicus meus es, tui amici mei sunt. 2. Certa amittimus, dum incerta petimus. 3. In periculis amici veri sunt praesidium firmum. 4. Exempla mala discipulorum pigrorum discipulis bonis nocent. 5. Oppida Romanorum firmos et altos muros habent. 6. Divitiae magnae viris stultis nocent. 7. Pericula amicorum nostrorum nostra sunt. 8. Mala herba cito crescit. 9. In poetis non Homero soli locus est

. 10. Inter caecos regnat luscus. 11. Nemo patriam, quia magna est, amat, sed quia sua. 12.Vacare culpa magnum est solatium. 13. Iucunda est memoria praeteritorum malorum. 14. Mihi cum illo negotium est.

B. 1. Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt. 2. Aliud ex alio malum. 3. Saepe viri fallunt, tenerae non saepe puellae (Ov.) 4. Scribe ad me, mi Attice! (Cic.) 5. Qui non est nobiscum, adversus nos est. 6. Alter alterius auxilii eget. 7. Non bonus est ulli, qui malus est sibi. 8. Tu mihi sola places: nec iam te praeter in Urbe* Formosa est oculis ulla puella meis (Tib.) 9. Fini tandem falsum istud spectaculum! 10. Non est bonum vivere, sed bene vivere.

*перевести: «всё»

** in Urbe – букв. «в городе» (т.е. в Риме)

C. Lupus in fabulis

Sunt duo poetae antiqui, qui saepe fabulas de lupo narrant: unus Aesopus, poeta Graecorum, alter Phaedrus, poeta Romanorum. Fabulae eorum lupum ut bestiam saevam et feram pingunt.

Lupus aliquando ad rivum agnum videt. Rivi aqua a lupo ad agnum fluit, sed lupus avidus agno clamat: “Cur mihi aquam turbas?” Et agnum miserum devorat. Sic Phaedrus narrat.

Aesopus fabulam de lupo et equo narrat. Lupus equum in arvum invitat et avenam ei promittit. Lupo in animo est equum lacerare. Sed dolus eius patet. Itaque equus salvus est.

Et pueri, et viri timent lupum eumque vel nominare cavent. Lupus, ut fama est, advenire solent, si eum memorant. Unde proverbium est: “Lupus in fabulis”. Nam si qui subito advenit, cum de eo colloquium est, convivae digitis eum monstrant et “Lupus in fabulis” clamant.

Упражнение 4

Praesens Indicativi Passivi. Ablativus instrumenti et Ablativus auctoris. Ablativus modi.

Genetivus partitivus. Dativus ethicus

Nominativus et Accusativus duplex

А. 1.Poetae audiuntur, leguntur, ediscuntur. 2.Ut salutamus, ita resalutamur. 3. Iucundum est amari, non minus amare. 4. Etiam magna regna delentur. 5. Fluvio Rheno lato et alto ager Helvetius a Germanis dividitur. 6. Oppida vestra bene muniuntur. 7. Nemo debet bis puniri pro uno delicto. 8. Avaritia neque copia neque inopia minuitur. 9. Ventus prosper a nautis desideratur. 10. Incolae Galliae antiquae sua lingua Celtae, Latina Galli appellantur. 11. Plato poetas filios deorum appellat. 12. Patria in periculis a viris defendi debet. 13. Qui a multis timetur, multos timet. 14. Clavus clavo pellitur. 15. Ille vir a Romanis in exsilium pellitur.

B. 1.Ubi vinci necesse est, expedit cedere. 2. Malis displicere laudari est. 3. Grata ferunt nymphae pro salvis dona maritis. Ponitur ad patrios barbara praeda deos. (Ov.) 4. Lyricorum Horatius fere solus legi dignus (Quint.). 5. Malo alieno saepe docemur. 6. Prudentia saepe vitantur pericula. 7. Non datur ad Musas currere lata via. 8. Barbarus hic* ego sum, quia non intellegor ulli. Et rident stolidi verba Latina Getae (Ov.) 9. Aequo animo iniuriam fero.

* перевести «здесь»

Упражнение 5

Imperfectum Indicativi Activi et Passivi.

Futurum I Activi et Passivi

Genetivus characteristicus

A. 1. Alexander Magnus, Philippi filius, claros magistros habebat. In numero magistrorum Alexandri praeclarus Graecorum philosophus Aristoteles erat. 2. Incolae Spartae ante pugnas comas coronis ornabant. 3. Apud Romanos pueri a servis Graecis educabantur. 4. Mortui a Romanis cremabantur. 5. Multa templa Graecorum Aesculapio sacra* erant. 6. Dictis magistrorum animi puerorum confirmabantur. 7. Invidere viris bonis miserorum est. 8. Verum amicum pecunia non parabis. 9. In periculis semper patriam defendemus. 10. Memoria virorum magnorum semper manebit. 11. Narrabo, si audietis. 12. Nemo nostrum amico auxilium negabit.

B. 1.Alius nunc sum, atque ante eram. 2. Ipse locus praesidio inimicis erat. 3. Mala, unde minime exspectabantur, erumpunt. 4. Amabamur et semper exspectabamur. 5. In fluviis pueri saepe lavabamur. 6. Donec eris felix, multos numerabis amicos (Ov.) 7. Antigonum filius eius interrogabat: “Quando castra movebimus?” Tum Antigonus: “Num, – inquit, – solus tubae sonum non audies?”. 8. Amaris, amabaris, amaberis. 9. Vos curate vestrum officium, ego efficiam meum. 10. Vobiscum bona malaque superabimus. 11. In eo libro tuo tecum ipse pugnabas. 12. Si periculum erit, ad arma vocabimini. 13. Omnia mutabantur, mutantur, mutabuntur. 14. Vives, et vives ita, ut vivis (Cic.)

*Здесь в значении «посвященный»

Упражнение

6

III склонение существительных (согласный тип)

Ablativus loci. Ablativus separationis.

A. 1. Docto homini et erudito vivere est cogitare. 2. Amicitia magnum solatium in dolore est. 3. Dura lex, sed lex. 4. Lex videt iratos, irati legem non vident. 5. Amicus Plato, sed magis amica – veritas. 6. O tempora, o mores! 7. Nemo hominum curis liber est. 8. Aestate agricolis labores molesti sunt. 9. Homo probus timet dedecus sceleris, homo improbus timet poenam sceleris. 10. Uterque dux clarus erat. 11. Saepe ii homines, qui sibi ipsis placent, aliis displicent. 12. Soror eius hominis virgo formosa est; eam cupio, pater, uxorem ducere sine dote. 13. Non est viri timere laborem.

B. 1. Carmina illius poetae tota Italia legebantur. 2. Non liberat diadema capitis dolore. 3. Navita de ventis, de tauris narrat arator. Enumerat miles vulnera, pastor oves. (Prop.) 4. Nihil aliud est imperium, nisi cura salutis alienae. 5. Ut homini decus ingenium, sic ingenii ipsius lumen est eloquentia. 6. Opprime, dum nova sunt, subiti mala semina morbi (Ov.) 7. Populi Romani totiusque Italiae mira consensio est (Cic.). 8. Non fortuna homines aestimabo, sed moribus. 9. Germani reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt. 10. Manifestum non eget probatione.

Упражнение 7

III склонение существительных (гласный и смешанный тип)

Особые слова III склонения

Местоимение idem, eadem, idem

A. 1. Hominis utilitati agri et maria parent. 2. Non pulchra veste, sed modestia puella placet. 3. In arce Athenarum erat pulchra et clara aedes deae Athenae. 4. Alter frenis eget, alter calcaribus. 5. Mens sana in corpore sano. 6. Cantilenam eandem canis. 7. Aetate Periclis Athenae erant sedes artium et litterarum. 8. Homines plerumque cupidine caeci sunt. 9. Equi donati dentes non inspiciuntur. 10. Carmina bona morte carent. 11. In Gallia Helvetiis erant omnino itinera duo. 12. Vim vi repellere licet. 13. Amoris vulnus sanat idem, qui facit.

B. 1. Dum vires annique sinunt tolerate labores: Iam veniet tacito tarda senecta pede (Ov.) 2. Non omnibus aetatibus eadem conveniunt (Cic.) 3. Caesar magnis itineribus in Galliam contendit et ex itinere oppidum capit. 4. Fas est et ab hoste doceri. 5. Vos, Quirites, quoniam iam est nox, in vestra tecta discedite. 6. Leonidas militi nuntianti* “Hostes nobis propinqui sunt”, – “Et nos, – inquit, – hostibus propinqui sumus”. 7. Nemo nostrum idem est in senectute, qui erat iuvenis. 8. Nocturnorum animalium, veluti felium, in tenebris fulgent oculi (Plin. Maior)

* перевести «возвещающему, сообщающему»

Упражнение 8

Местоимение hic, haec, hoc.

Местоимение qui, quae, quod

Вопросительные местоимения quis, quid.

A. 1. Quis in vita nunquam errat? Qui nihil agit. 2. Idem sum, qui eram. 3. Quod licet Iovi, non licet bovi. 4. Ita dico. Quis contra dicet? 5. Homines interdum non eadem dicunt, quae sentiunt. 6. Qui seminant mala, metent mala. 7. Huic duci milites libenter parent. 8. Quem quaerebas, sum. 9. Senatus haec intellegit, consul videt, hic tamen vivit.(Cic.) 10. Felix, cui, quod habet, satis est. 11. Miseri sunt, quos nemo amat. 12. Huius discipuli diligentiam laudo, illius tarditatem vitupero.

B. 1. Ea est profecto iucunda laus, quae ab iis tribuitur, qui ipsi veram et iustam meruunt laudem. 2. Non idem iis, qui summas imperii tenet, expedit et multitudini (Nep.) 3. A Seneca philosopho insula natans* describitur, quae aqua sustinebatur et vento impellebatur. 4. Describitur ab Homero bellum longum, quod Graeci cum Troianis gerebant. 5. Caesari ipsi, cui omnia licent, propter hoc ipsum multa non licent. 6. Dea Diana sagittas habebat, quibus bestias silvarum necabat. 7. Eis aemulamur, qui ea habent, quae habere cupimus. 8. Mali sunt, qui beneficia sciunt accipere, et reddere nesciunt. 9. Quae tua sunt, tib(i) habe, quae mea, redde mihi (Mart.) 10. Thais habet nigros, niveos Laecania dentes. Quae ratio (e)st? Emptos haec habet, illa suos (Mart.)

* перевести: «плавающий»

Упражнение 9

Прилагательные III склонения

Глаголы сложные с esse.

A. 1. Vita brevis, ars longa. 2. Dulce etiam nomen est pacis. 3. Vocalis ante vocalem brevis est. 4. Mores veterum Romanorum severi erant. 5. Amicorum sunt omnia communia. 6. Divitiae apud sapientem in servitute sunt, apud stultum – in imperio. 7. Fortes fortuna adiuvat. 8. Ingens hominum multitudo in urbem conveniebat. 9. Sapientem neque paupertas neque mors neque vincula terrent. 10. Non omnia possumus omnes. 11. Ades amicis, amici tibi aderunt. 12.Vir bonus est, qui patriae nostrae prodesse, hostibus nostris obesse studet. 13. Socrates parens philosophiae iure dici potest. 14. Inimici iam aderant ad portas oppidi. 15. Dum aberam, amicus meus negotia mea gerebat. 16. Omnia mea mecum porto.

B. 1. Iustitia sine prudentia multum poterit: sine iustitia nihil valebit prudentia (Cic.). 2. Bona exempla liberis simper prodesse poterunt, mala saepe oberunt. 3. Infelici vita longa est, felici brevis. 4. In proelio equestri fortitudo equitum nostrorum magna erat. 5. Excellentium hominum virtus imitatione, non invidia digna est. 6. Difficilis, facilis, iucundus, acerbus es idem. Nec tecum possum vivere, nec sine te. (Mart.). 7. Liberalis est, cuius opes omnibus patent. 8. Generosi animi et magnifici est iuvare et prodesse. 9. Sicut in vita nunquam errare felicis est, ita errorem quam primum emendare – sapientis.

C. De Hannibale

Celebris erat Carthago, celebria erant templa et aedificia urbis, celebre est nomen Hannibalis, egregii et fortis Carthaginiensium ducis. Hannibal erat vir acri ingenio, civibus suis consiliorum salubrium auctor, militum rex impavidus et belli peritus, miles celer et fortis. Ut dux celer et fortis erat, ita milites habebat celeres et fortes et impavidos. Victor magnarum copiarum equestrium et pedestrium erat.

Nobilis et memorabilis est Romanorum clades Cannensis. Memoria cladis Cannensis Romanis semper acerba et tristis erat. Copiae equestres et pedestres Hannibalis ducibus et militibus Romanorum diu causa timoris erant. Discordia Carthaginiensium erat causa cladis Hannibalis.

Упражнение 10

4 и 5 склонения существительных

Глаголы eo, edo и fero и производные от них

A. 1. Litterarum radices amarae, fructus dulces. 2. E fructu arbor cognoscitur. 3. Imago animi vultus, indices – oculi. 4. Galli spatia omnis temporis non numero dierum, sed noctium finiunt. 5. Gutta cavat lapidem, consumitur anulus usu. 6. Amicus certus in re incerta cernitur. 7. Dies diem docet. 8. Canes sunt custodes domorum nostrarum 9. Abite ab oculis! 10. Pacem huc fertis, an arma? (Verg.). 11. Sic transit gloria mundi. 12. Orta omnia intereunt (Sall.) 13. Quod fortuna feret, feremus aequo animo. 14. Si ursus hominem comest, quanto magis homo debet ursum comesse (Petr.) 15. Multas curas afferunt liberi, eidem – multa gaudia.

B. 1. Falsi rumores de adventu hostium imperatori et militibus magnum metum movent. 2. Dextrum cornu aciei hostium in planitie erat, sinistrum in clivo. 3. In re publica Atheniensium magna erat discordia civium. 4. Rem familiarem homines labore et industria augent. 5. Hoc interest inter aera et ventum, quod inter lacum et flumen. 6. Aqua, quae fluvio Nilo fertur, limosa est ac frugifera. 7. Caesar in bello, quod in Britannia gerebat, ad omnes casus subsidia comparabat. 8. Matronarum ornatus non est in veste aut reliquo corporis cultu, sed in castis ac pudicis moribus et in ornamentum animi. 9. Verbis sensus nostros exprimere interdum non possumus. 10. Praeter arma, milites Romani alia ad castrorum aut pugnae usum instrumenta, item frumentum in multos dies ferebant.

Упражнение 11

Perfectum indicativi activi

Виды перфектных основ

1.Romulus, Martis filius, urbem Romam condidit et multos annos regnavit. 2. Captivi militum praeda fuerunt. 3. Gaius Iulius Caesar, postquam Pharnacem, regem Ponticum, facile superavit, ad amicum suum scripsit: veni, vidi, vici. 4. Omnes hostes terga verterunt neque prius fugere destiterunt, quam ad flumen Rhenum pervenerunt. 5. Dixi et animam levavi. 6. Dolo malo fecisti. 7. Bellis civilibus multi Romani bona sua amiserunt. 8. Xerxes ingenti exercitu Graeciam invasit. 9. Augustus Iuliam filiam in matrimonio dedit Agrippae. 10. Ad senem senex de senectute scripsi. 11. Inopem me copia fecit. (Ov.)

B. 1. Postquam id animadvertit, copias suas Caesar in proximum collem subducit. Ipse interim in colle medio triplicem aciem instruxit. 2. Hostes multas urbes exceperunt earumque incolas in servitutem abduxerunt. 3. Tot quaesiones fortuna tibi posuit, nondum illas solvisti. 4. Populi Romani honores quondam fuerunt rari ob eamque causam gloriosi (Nep.) 5. Omnia promittis, cum tota nocte bibisti. Mane nihil praestas. Pollio, mane bibe! (Mart.) 6. Meum caput obtuli pro patria periculis omnibus (Cic.). 7. Omnia tibi fortuna abstulit, sed spem reliquit (Sen.). 8. Diutius nostrorum militum impetum hostes ferre non potuerunt ac terga verterunt. 9. Nec quae praeteriit, iterum revocabitur unda, Nec quae praeteriit hora redire potest (Ov.) 10. Mulieris epitaphius: “Immatura perii. Sed tu, coniunx amabilis, vive annos tuos, vive meos!”

Упражнение 12

Plusquamperfectum indicativi et futurum II activi

Глаголы volo, nolo, malo

1. Causa belli fuit, quod Romani agrum Sabinum ferro ignique vastaverant. 2. Hostes multos nostrorum vulneraverant, itaque proelium non renovavimus. 3. Simul aliquid audivero, scribam ad te. 4. Si angustias occupaveritis, hostes proelium non renovabunt. 5. Veniam, quocunque vocaveris. 6. Non credam, nisi legero. 7. Faciam, si potuero. 8. Caesaris litterarum exemplum misi; rogaveras enim. 9. Titus Manlius cum hoste dimicavit, quamquam pater vetuerat. 10. Si vis amari, ama. 11. Nolo ego metui, amari malo. 12. Velle et facere non est idem.

B. 1. Leonidas regi Persarum, qui scripserat: “Mitte arma!”, rescripsit: “Veni et sume!” 2. Si fatum tibi est ex hoc morbo convalescere, sive tu medicum adhubueris, sive non adhubueris, convalesces. 3. Donec eris felix, multos numerabis amicos. Tempora si fuerint nubila, solus eris (Ov.). 4. Iamqu(e) opus exegi, quod nec Iovis ira nec ignis, Nec poterit ferrum nec edax abolere vetustas (Ov.). 5. Idem velle atque idem nolle – ea demum firma amicitia est. (Sall.). 6. Stultum facit fortuna quem diruere vult. 7. Sulla primus ex patriciis Corneliis igni cremari voluit. 8. Nisi nives iter nostrum impediverint, veniemus.

Упражнение 13

Образование страдательного залога времен системы перфекта

Verba deponenta, semideponenta et defectiva.

Imperativus praesentis passivi

Imperativus futuri activi et passivi

Глагол fio, factus sum, – , fieri

1. Magna classis Persarum parvo numero Graecorum victa est. 2. Titus Manlius, qui Capitolium servaverat et Capitolinus appellatus erat a Romanis, postea a civibus morte multatus est. 3. Multa bella a Romanis terra marique gesta sunt. 4. Calchas sacerdos Graecis in Troiam navigantibus “Non solventur, – inquit, – naves, priusquam Agamemnonis filia immolata erit”. 5. Gallia est omnis divisa in partes tres. 6. Legati, qui missi in Macedoniam erant, iam reverterunt Romam. (Liv.) 7. Sicilia prima provincia Romana appellata est. 8. Si interrogatus eris, non respondebis? 9. Alea iacta est. 10. Si propter virtutem laudati erimus, gloria nostra vera erit. 11. Hannibal armis vicit, vitiis victus est. 12. Romulus et Remus, urbis Romae conditores, a lupa nutriti sunt. 13. Est proprium stultitiae aliorum vitia cernere, oblivisci suorum. 14. Stichus servus meus liber esto. 15. Pro certo habetote. 16. Memento mori.

B. 1. Castra regis Antiochi nocturna pugna a Romanis capta sunt. 2.Non modo pecuniam, sed etiam vitam profundere pro patria parati sumus. 3. Denique magna Persarum caedes facta est. 4. Oppida vestra bene munita erunt, si ipsi viri validi eritis. 5. Gloriam invidia sequitur. 6. Memini etiam, quae nolo; oblivisci non possum, quae volo (Cic.) 7. Poetae nascuntur, oratores fiunt. 8. Vincere scis, Hannibal, victoria uti nescis (Liv.) 9. Factum est illud, fieri infectum non potest. 10. Hannibalem propter crudelitatem semper haec civitas oderit. 11. Dulce et decorum est pro patria mori (Hor.) 12. Varro se altero die ad colloquium professus est (Caes.) 13. Docti estis nihil timere, nisi infamiam. 14. Egredere ex urbe, Catilina, libera rem publicam metu, in exsilium… proficiscere (Cic.) 15. Regio imperio duo sunto iique consules appellantor (Cic.).

Упражнение 14

Степени сравнения прилагательных

Ablativus comparationis. Genetivus partitivus

Образование наречий

Степени сравнения наречий

Неопределенные и отрицательные местоимения

Genetivus characteristicus.

A. 1. Dolor animi morbus gravior est, quam corporis. 2.Turpis fuga mortis omni est morte peior (Cic.). 3. Homini cibus utilissimus est simplex. 4. Homini homine nihil pulchrius videtur. 5. Amplitudo animi est omnium rerum pulcherrima. 6. Omnium Gallorum fortissimi sunt Belgae. 7. Nihil est agricultura melius, nihil dulcius, nihil homine libero dignius (Cic.). 8. Ex malis eligere minima oportet. 9.Qui prior strinxerit ferrum, eius victoria erit (Liv.). 10. Mores Gallorum dissimiles erant moribus Romanorum. 11. Gloria Themistoclis non minor erat in pace, quam in bello. 12. Pares vetere proverbio cum paribus facillime congregantur. 13. Facilius est dicere, quam agere. 14. Cum Helvetiis diu et acerrime pugnatum est. 15. Optime vivimus, si cum virtute vivimus. 16. Turpi exemplo maxime noces. 17. Citius, altius, fortius. 18. Liber tuus a me diligenter legitur et custoditur diligentissime. 19. Felicius et tutius vives sine divitiis, quam cum divitiis. 20. Centuriones graviter vulnerati proelio non interfuerunt. 21. In Italia a Gallis omnes agri longe lateque vastati sunt.

B. 1. Urbs Syracusae maxima erat Graecarum urbium Siciliae, et longe pulcherrima omnium. 2. Bonum communium est melius, quam bonum unius. 3. Quod alteri facillimum est, saepe alteri difficillimum est. 4. Interdum maior pars meliorem vincit. 5. Plurima oracula Apollinis sacra erant, e quibus celeberrimus erat oraculum Delphicum. 6. In tuis litteris extremis sunt multa noviora, quam in primis. 7. Iovem propter beneficia populus Romanus optimum, propter vim maximum nominavit. 8. Unius etiam urbis omnium pulcherrimae atque ornatissimae Syracusarum direptionem commemorabo (Cic.) 9. Bis dat, qui cito dat. 10 Aliena vitia melius vident homines quam sua. 11. Minime sibi quisque notus est. 12. Accurate eleganterque dixit. 13. Laudibus haud minus, quam praemio, gaudent militum animi. 14. Sibi imperare – maximum imperium est, sibi servire – gravissima servitus. 15.Quid magis est saxo durum, quid mollius unda? Dura tamen molli saxa cavantur aqua.(Ov.) 16. Quem recitas, meus est, o Fidentine, libellus. Sed male cum recitas, incipit esse tuus (Mart.) 17. Suum cuisque rei tempus. 18. Quemcumque quaerit calamitas, facile invenit (Syr.). 19. Consuetudine quasi altera quaedam natura efficiuntur (Cic.) 20. Cuivis dolori remedium est patientia (Syr.).

C.

Disertissime Romuli nepotum,

Quot sunt quotque fuere, Marce Tulli,

Atque post aliis erunt in annis,

Gratias tibi maximas Catullus

Agit, pessimus omnium poeta,

Tanto pessimus omnium poeta,

Quanto t(u) optimus omnium patronus (Cat.)

Minister vetuli puer Falerni,

Inger mi calices amariores,

Ut lex Postumiae iubet magistrae

Ebrios(o) acin(o) ebriosioris.

At vos quo lubet hinc abite, lymphae,

Vini pernicies, et ad severos

Migrat(e): hic merus est Thyonianus! (Cat.)

Упражнение 15

Числительные

Romulus, primus rex Romanorum, regnavit septem et triginta annos, Numa Pompilius, secundus rex, tres et quadraginta, Tullus Gostilius tertius rex, duos et triginta, Ancus Marcius, quartus rex, quinque et viginti, Tarquinius Priscus, quintus rex, octo et triginta, Servius Tullius, sextus rex, quattuor et quadraginta, Tarquinius Superbus, septimus rex, quinque et viginti.

Regnaverunt in urbe Roma septem reges per ducentos quadraginta quattuor annos, ab anno septingentesimo quinquagesimo quarto ante aeram nostram usque ad annum quingentesimum decimum. Ab anno quingentesimo decimo consules a populo creati sunt.

Петербургский государственный университет экономики и финансов Факультет лингвистики Кафедра романск

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-10

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой – мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор


PAGE  5

Министерство образования и науки российской федерации

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов

Факультет лингвистики

Кафедра романских языков и перевода

М.В. Семенихина, Т.А. Скорнякова

Сборник упражнений по латинскому языку

Санкт-Петербург

Издательство СПбГУЭФ

2007

УДК 807.1 (076.5)

Семенихина М.В., Скорнякова Т.А.

Сборник упражнений по латинскому языку

СПб.: Издательство СПбГУЭФ, 2007. – 27 с.

Пособие предназначено для студентов 1 курса, обучающихся по специальности «Перевод и переводоведение». Сборник содержит упражнения, посвященные основным аспектам грамматики латинского языка и предназначенные для аудиторной (раздел А) и внеаудиторной (раздел В) работы. Тексты, помеченные буквой С (включающие в себя в том числе и неадаптированные авторские), также иллюстрируют презентуемый в упражнениях грамматический материал, но предназначены для дополнительного чтения.

Рецензенты: Скворцова А.В., к. ф. н., доцент кафедры перевода и переводоведения факультета лингвистики и межкультурной коммуникации ЛГУ им. А.С. Пушкина;

                         Щербакова И.О., к.п.н., доцент кафедры английского языка и перевода факультета лингвистики СПбГУЭФ

Раздел 1. Сборник упражнений по латинскому языку

Часть I

Упражнение 1.

Praesens Indicativi Activi правильных глаголов и глагола esse.

Повелительное наклонение

1 склонение существительных

Личные местоимения.

1.Amat victoria curam. 2. Non vitae*, sed scholae discimus**. 3. Ibi semper est victoria, ubi concordia est. 4. Non solum in terra, sed etiam in aqua sunt bestiae. 5. Fabulas poetarum libenter legimus. 6. Aquila non captat muscas. 7. Haud semper errat fama. 8. Ira est semper causa iniuriae. 9.Victoria gloriam et laetitiam praebet. 10. Turbam agricolarum in via video. 11. Aquilam volare doces. 12. Ubi hodie cenamus? 13. Noli me tangere! 14. Credite mihi; semper vobis credo. 15. Fabulam nobis narra, filia! 16. Epistulam a te accipio. 

* Dativus может отвечать на вопрос «для кого? для чего?»

**Высказывание Р. Декарта, французского философа и математика.

Упражнение 2

Существительные 2 склонения. Особенности 2 склонения

Genetivus subiectivus et genetivus obiectivus.

1.Per aspera ad astra! 2. Habent sua fata libelli. 3.Bellum cum captivis et feminis gerere non soleo (Curt.). 4. Non magister ad discipulum, sed discipulus ad magistrum venire debet. 5. Discipuli parent praeceptis magistri. 6. Invidia finitimorum, inopia terrae, desiderium gloriae Romanis saepe causa bellorum erat. 7. Aurum est saepe causa inimicitiarum. 8. Viris proelia et victoriae gloriam praebent, puellis modestia et industria. 9. Concordia virorum pueris exemplum est. 10. Sine ira et studio. 11. Lupus non mordet lupum. 12. Amice, salve! 13. Stultitia morbus est animi. 14. Lacaena filii: “Aut cum scuto”, inquit*, “aut in scuto”. 15. Semper beneficia memoria tenete. 16. Inter bella et pericula non est locus otio. 17. Dum vitant stulti viti(a), in contraria currunt (Hor.)

*Недостаточный глагол (глагол, у которого есть не все формы)

Упражнение 3

Прилагательные 1 и 2 склонений.

Предлог cum c местоимениями

Притяжательные местоимения 

Местоименные прилагательные.

Местоимения is, ea, id.

Местоимения ille, iste, ipse

Ablativus separationis. Dativus auctoris

A. 1.Si amicus meus es, tui amici mei sunt. 2. Certa amittimus, dum incerta  petimus. 3. In periculis amici veri sunt praesidium firmum. 4. Exempla mala discipulorum pigrorum discipulis bonis nocent. 5. Oppida Romanorum firmos et altos muros habent. 6. Divitiae  magnae viris stultis  nocent. 7. Pericula amicorum nostrorum nostra sunt. 8. Mala herba cito crescit. 9. In poetis non Homero soli locus est. 10. Inter caecos regnat luscus. 11. Nemo patriam, quia magna est, amat, sed quia sua. 12.Vacare culpa magnum est solatium. 13. Iucunda est memoria praeteritorum malorum. 14. Mihi cum illo negotium est.

B. 1. Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt. 2. Aliud ex alio malum. 3. Saepe viri fallunt, tenerae non saepe puellae (Ov.) 4. Scribe ad me, mi Attice! (Cic.) 5. Qui non est nobiscum, adversus nos est. 6. Alter alterius auxilii eget. 7. Non bonus est ulli, qui malus est sibi.  8. Tu mihi sola places: nec iam te praeter in Urbe* Formosa est oculis ulla puella meis (Tib.) 9. Fini tandem falsum istud spectaculum! 10. Non est bonum vivere, sed bene vivere.

*перевести: «всё»

** in Urbe – букв. «в городе» (т.е. в Риме)

C.  Lupus in fabulis

Sunt duo poetae antiqui, qui saepe fabulas de lupo narrant: unus Aesopus, poeta Graecorum, alter Phaedrus, poeta Romanorum. Fabulae eorum lupum ut bestiam saevam et feram pingunt.

Lupus aliquando ad rivum agnum videt. Rivi aqua a lupo ad agnum fluit, sed lupus avidus agno clamat: “Cur mihi aquam turbas?” Et agnum miserum devorat. Sic Phaedrus narrat.

Aesopus fabulam de lupo et equo narrat. Lupus equum in arvum invitat et avenam ei promittit. Lupo in animo est equum lacerare. Sed dolus eius patet. Itaque equus salvus est.

Et pueri, et viri timent lupum eumque vel nominare cavent. Lupus, ut fama est, advenire solent, si eum memorant. Unde proverbium est: “Lupus in fabulis”. Nam si qui subito advenit, cum de eo colloquium est, convivae digitis eum monstrant et “Lupus in fabulis” clamant.

Упражнение 4

Praesens Indicativi Passivi. Ablativus instrumenti et Ablativus auctoris. Ablativus modi.

Genetivus partitivus. Dativus ethicus

Nominativus et Accusativus duplex

А. 1.Poetae audiuntur, leguntur, ediscuntur. 2.Ut salutamus, ita resalutamur. 3. Iucundum est amari, non  minus amare. 4. Etiam magna regna delentur. 5. Fluvio Rheno lato  et alto ager Helvetius a Germanis dividitur. 6. Oppida vestra bene muniuntur. 7. Nemo debet bis puniri pro uno delicto. 8. Avaritia neque copia neque inopia minuitur. 9. Ventus prosper a nautis desideratur. 10. Incolae Galliae antiquae sua lingua Celtae, Latina Galli appellantur. 11. Plato poetas filios deorum appellat. 12. Patria in periculis a viris defendi debet. 13. Qui a multis timetur, multos timet. 14. Clavus clavo pellitur. 15. Ille vir a Romanis in exsilium pellitur.

B. 1.Ubi vinci necesse est, expedit cedere. 2. Malis displicere laudari est. 3. Grata ferunt nymphae pro salvis dona maritis. Ponitur ad patrios barbara praeda deos. (Ov.) 4. Lyricorum Horatius fere solus legi dignus (Quint.). 5. Malo alieno saepe docemur. 6. Prudentia saepe vitantur pericula. 7. Non datur ad Musas currere lata via. 8. Barbarus hic* ego sum, quia non intellegor ulli. Et rident stolidi verba Latina Getae (Ov.) 9. Aequo animo iniuriam fero.

* перевести «здесь»

Упражнение 5

Imperfectum Indicativi Activi et Passivi.

Futurum I Activi et Passivi

Genetivus characteristicus

A. 1. Alexander Magnus, Philippi filius, claros magistros habebat. In numero magistrorum Alexandri praeclarus Graecorum philosophus Aristoteles erat. 2. Incolae Spartae ante pugnas comas coronis ornabant. 3. Apud Romanos pueri a servis Graecis educabantur. 4. Mortui a Romanis cremabantur. 5. Multa templa Graecorum Aesculapio sacra* erant. 6. Dictis magistrorum animi puerorum confirmabantur. 7. Invidere viris bonis miserorum est. 8. Verum amicum pecunia non parabis. 9. In periculis semper patriam  defendemus. 10. Memoria virorum magnorum semper manebit. 11. Narrabo, si audietis. 12. Nemo nostrum amico auxilium negabit.

B. 1.Alius nunc sum, atque ante eram. 2. Ipse locus praesidio inimicis erat. 3. Mala, unde minime exspectabantur, erumpunt. 4. Amabamur et semper exspectabamur. 5. In fluviis pueri saepe  lavabamur. 6. Donec eris felix, multos numerabis amicos (Ov.) 7. Antigonum filius eius interrogabat: “Quando castra movebimus?” Tum Antigonus: “Num, – inquit, – solus tubae sonum non audies?”. 8. Amaris, amabaris, amaberis.  9. Vos curate vestrum officium, ego efficiam meum. 10. Vobiscum bona malaque superabimus. 11. In eo libro tuo tecum ipse pugnabas. 12. Si periculum erit, ad arma vocabimini. 13. Omnia mutabantur, mutantur, mutabuntur. 14. Vives, et vives ita, ut vivis (Cic.)

*Здесь в значении «посвященный»

Упражнение 6

III склонение существительных (согласный тип)

Ablativus loci. Ablativus separationis.

A. 1. Docto homini et erudito vivere est cogitare. 2. Amicitia magnum solatium in dolore est. 3. Dura lex, sed lex. 4. Lex videt iratos, irati legem non vident. 5. Amicus Plato, sed magis amica – veritas. 6. O tempora, o mores! 7. Nemo hominum curis liber est. 8. Aestate agricolis labores molesti sunt. 9. Homo probus timet dedecus sceleris, homo improbus timet poenam sceleris. 10. Uterque dux clarus erat.  11. Saepe ii homines, qui sibi ipsis placent, aliis displicent. 12. Soror eius hominis virgo formosa est; eam cupio, pater, uxorem ducere sine dote. 13. Non est viri timere laborem.

B. 1. Carmina illius poetae tota Italia legebantur. 2. Non liberat diadema capitis dolore. 3. Navita de ventis, de tauris narrat arator. Enumerat miles vulnera, pastor oves. (Prop.) 4.  Nihil aliud est imperium, nisi cura salutis alienae. 5. Ut homini decus ingenium, sic ingenii ipsius lumen est eloquentia. 6. Opprime, dum nova sunt, subiti mala semina morbi (Ov.) 7. Populi Romani totiusque Italiae mira consensio est (Cic.). 8. Non fortuna homines aestimabo, sed moribus. 9. Germani reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt. 10. Manifestum non eget probatione.

Упражнение 7

III склонение существительных (гласный и смешанный тип)

Особые слова III склонения

Местоимение idem, eadem, idem

A. 1. Hominis utilitati agri et maria parent. 2. Non pulchra veste, sed modestia puella placet. 3. In arce Athenarum erat pulchra et clara aedes deae Athenae. 4. Alter frenis eget, alter calcaribus. 5. Mens sana in corpore sano. 6. Cantilenam eandem canis. 7. Aetate Periclis Athenae erant sedes artium et litterarum. 8. Homines plerumque cupidine caeci sunt. 9. Equi donati dentes non inspiciuntur. 10. Carmina bona morte carent. 11. In Gallia Helvetiis erant omnino itinera duo. 12. Vim vi repellere licet.  13. Amoris vulnus sanat idem, qui facit.

B. 1. Dum vires annique sinunt tolerate labores: Iam veniet tacito tarda senecta pede (Ov.) 2. Non omnibus aetatibus eadem conveniunt (Cic.) 3. Caesar magnis itineribus in Galliam contendit et ex itinere oppidum capit. 4. Fas est et ab hoste doceri. 5. Vos, Quirites, quoniam iam est nox, in vestra tecta discedite. 6. Leonidas militi nuntianti* “Hostes nobis propinqui sunt”, – “Et nos, – inquit, – hostibus propinqui sumus”. 7. Nemo nostrum idem est in senectute, qui erat iuvenis. 8. Nocturnorum animalium, veluti felium, in tenebris fulgent oculi (Plin. Maior)

* перевести «возвещающему, сообщающему»

Упражнение 8

Местоимение hic, haec, hoc.

Местоимение qui, quae, quod 

Вопросительные местоимения quis, quid.

A. 1. Quis in vita nunquam errat? Qui nihil agit. 2. Idem sum, qui eram. 3. Quod licet Iovi, non licet bovi. 4. Ita dico. Quis contra dicet? 5. Homines interdum non eadem dicunt, quae sentiunt. 6. Qui seminant mala, metent mala. 7. Huic duci milites libenter parent. 8. Quem quaerebas, sum.  9. Senatus  haec intellegit, consul videt, hic tamen vivit.(Cic.) 10. Felix, cui, quod habet, satis est. 11. Miseri sunt, quos nemo amat. 12. Huius discipuli diligentiam laudo, illius tarditatem vitupero.

B. 1. Ea est profecto iucunda laus, quae ab iis tribuitur, qui ipsi veram et iustam meruunt laudem. 2. Non idem iis, qui summas imperii tenet, expedit et multitudini (Nep.) 3. A Seneca philosopho insula natans* describitur, quae aqua sustinebatur et vento impellebatur. 4. Describitur ab Homero bellum longum, quod Graeci cum Troianis gerebant. 5. Caesari ipsi, cui omnia licent, propter hoc ipsum multa non licent. 6. Dea Diana sagittas habebat, quibus bestias silvarum necabat.  7. Eis aemulamur, qui ea habent, quae habere cupimus. 8. Mali sunt, qui beneficia sciunt accipere, et reddere nesciunt. 9. Quae tua sunt, tib(i) habe, quae mea, redde mihi (Mart.) 10. Thais habet nigros, niveos Laecania dentes. Quae ratio (e)st? Emptos haec habet, illa suos (Mart.) 

* перевести: «плавающий»

Упражнение 9

Прилагательные III склонения

Глаголы сложные с esse.

A. 1. Vita brevis, ars longa. 2. Dulce etiam nomen est pacis. 3. Vocalis ante vocalem brevis est. 4. Mores veterum Romanorum severi erant. 5. Amicorum sunt omnia communia. 6. Divitiae apud sapientem in servitute sunt, apud stultum – in imperio. 7. Fortes fortuna adiuvat. 8. Ingens hominum multitudo in urbem conveniebat. 9. Sapientem neque paupertas neque mors neque vincula terrent. 10. Non omnia possumus omnes. 11. Ades amicis, amici tibi aderunt. 12.Vir bonus est, qui patriae nostrae prodesse, hostibus nostris obesse studet. 13. Socrates parens philosophiae iure dici potest. 14. Inimici iam aderant ad portas oppidi. 15. Dum aberam, amicus meus negotia mea gerebat.  16. Omnia mea mecum porto.

B. 1. Iustitia sine prudentia multum poterit: sine iustitia nihil valebit prudentia (Cic.). 2. Bona exempla liberis simper prodesse poterunt, mala saepe oberunt. 3. Infelici vita longa est, felici brevis. 4. In proelio equestri fortitudo equitum nostrorum magna erat. 5. Excellentium hominum virtus imitatione, non invidia digna est. 6. Difficilis, facilis, iucundus, acerbus es idem. Nec tecum possum vivere, nec sine te. (Mart.). 7. Liberalis est, cuius opes omnibus patent. 8. Generosi animi et magnifici est iuvare et prodesse. 9. Sicut in vita nunquam errare felicis est, ita errorem quam primum emendare – sapientis.

C. De Hannibale

Celebris erat Carthago, celebria erant templa et aedificia urbis, celebre est nomen Hannibalis, egregii et fortis Carthaginiensium ducis. Hannibal erat vir acri ingenio, civibus suis consiliorum salubrium auctor, militum rex impavidus et belli peritus, miles celer et fortis. Ut dux celer et fortis erat, ita milites habebat celeres et fortes et impavidos. Victor magnarum copiarum equestrium et pedestrium erat.

Nobilis et memorabilis est Romanorum clades Cannensis. Memoria cladis Cannensis Romanis semper acerba et tristis erat. Copiae equestres et pedestres Hannibalis ducibus et militibus Romanorum diu causa timoris erant. Discordia Carthaginiensium erat causa cladis Hannibalis.

Упражнение 10

4 и 5 склонения существительных

Глаголы eo, edo и fero и производные от них

A. 1. Litterarum radices amarae, fructus dulces. 2. E fructu arbor cognoscitur. 3. Imago animi vultus, indices – oculi. 4. Galli spatia omnis temporis non numero dierum, sed noctium finiunt. 5. Gutta cavat lapidem, consumitur anulus usu. 6. Amicus certus in re incerta cernitur. 7. Dies diem docet. 8. Canes sunt custodes domorum nostrarum 9. Abite ab oculis! 10. Pacem huc fertis, an arma? (Verg.). 11. Sic transit gloria mundi. 12. Orta omnia intereunt (Sall.) 13. Quod fortuna feret, feremus aequo animo. 14. Si ursus hominem comest, quanto magis homo debet ursum comesse (Petr.) 15. Multas curas afferunt liberi, eidem – multa gaudia.

B. 1. Falsi rumores de adventu  hostium imperatori et militibus magnum metum movent. 2. Dextrum cornu aciei hostium in planitie erat, sinistrum in clivo. 3. In re publica Atheniensium magna erat discordia civium. 4. Rem familiarem homines labore et industria augent. 5. Hoc interest inter aera et ventum, quod inter lacum et flumen. 6. Aqua, quae fluvio Nilo fertur, limosa est ac frugifera. 7. Caesar in bello, quod in Britannia gerebat, ad omnes casus subsidia comparabat. 8. Matronarum ornatus non est in veste aut reliquo corporis cultu, sed in castis ac pudicis moribus et in ornamentum animi. 9. Verbis sensus nostros exprimere interdum non possumus. 10. Praeter arma, milites Romani alia ad castrorum aut pugnae usum instrumenta, item frumentum in multos dies ferebant.

 

Упражнение 11

Perfectum indicativi activi

Виды перфектных основ

1.Romulus, Martis filius, urbem Romam condidit et multos annos regnavit. 2. Captivi militum praeda fuerunt. 3. Gaius Iulius Caesar, postquam Pharnacem, regem Ponticum, facile superavit, ad amicum suum scripsit: veni, vidi, vici. 4. Omnes hostes terga verterunt neque prius fugere destiterunt, quam ad flumen Rhenum pervenerunt. 5. Dixi et animam levavi. 6. Dolo malo fecisti. 7. Bellis civilibus multi Romani bona sua amiserunt. 8. Xerxes ingenti exercitu Graeciam invasit. 9. Augustus Iuliam filiam in matrimonio dedit Agrippae. 10. Ad senem senex de senectute scripsi. 11. Inopem me copia fecit. (Ov.)

B. 1. Postquam id animadvertit, copias suas Caesar  in proximum collem subducit. Ipse interim in colle medio triplicem aciem instruxit. 2. Hostes multas urbes exceperunt earumque incolas in servitutem abduxerunt. 3. Tot quaesiones fortuna tibi posuit, nondum illas solvisti. 4. Populi Romani honores quondam fuerunt rari ob eamque causam gloriosi (Nep.) 5. Omnia promittis, cum tota nocte bibisti. Mane nihil praestas. Pollio, mane bibe! (Mart.) 6. Meum caput obtuli pro patria periculis omnibus  (Cic.). 7. Omnia tibi fortuna abstulit, sed spem reliquit (Sen.). 8. Diutius nostrorum militum impetum hostes ferre non potuerunt ac terga verterunt. 9. Nec quae praeteriit, iterum revocabitur unda, Nec quae praeteriit hora redire potest (Ov.) 10. Mulieris epitaphius: “Immatura perii. Sed tu, coniunx amabilis, vive annos tuos, vive meos!”

Упражнение 12

Plusquamperfectum indicativi et futurum II activi

Глаголы volo, nolo, malo

1. Causa belli fuit, quod Romani agrum Sabinum ferro ignique vastaverant. 2. Hostes multos nostrorum vulneraverant, itaque proelium non renovavimus. 3. Simul aliquid audivero, scribam ad te. 4. Si angustias occupaveritis, hostes proelium non renovabunt. 5. Veniam, quocunque vocaveris. 6. Non credam, nisi legero. 7. Faciam, si potuero. 8. Caesaris litterarum exemplum misi; rogaveras enim. 9. Titus Manlius cum hoste dimicavit, quamquam pater vetuerat. 10. Si vis amari, ama. 11. Nolo ego metui, amari malo. 12. Velle et facere non est idem.

B. 1. Leonidas regi Persarum, qui scripserat: “Mitte arma!”, rescripsit: “Veni et sume!” 2. Si fatum tibi est ex hoc morbo convalescere, sive tu medicum adhubueris, sive non adhubueris, convalesces. 3. Donec eris felix, multos numerabis amicos. Tempora si fuerint nubila, solus eris (Ov.). 4. Iamqu(e) opus exegi, quod nec Iovis ira nec ignis, Nec poterit ferrum nec edax  abolere vetustas (Ov.). 5. Idem velle atque idem nolle – ea demum firma amicitia est. (Sall.). 6. Stultum facit fortuna quem diruere vult. 7. Sulla primus ex patriciis Corneliis igni cremari voluit. 8. Nisi nives iter nostrum impediverint, veniemus.

Упражнение 13

Образование страдательного залога времен системы перфекта

Verba deponenta, semideponenta et defectiva.

Imperativus praesentis passivi

Imperativus futuri activi et passivi

Глагол fio, factus sum, – , fieri

1. Magna classis Persarum parvo numero Graecorum victa est. 2. Titus Manlius, qui Capitolium servaverat et Capitolinus appellatus erat a Romanis, postea a civibus morte multatus est. 3. Multa bella a Romanis terra marique gesta sunt. 4. Calchas sacerdos Graecis in Troiam navigantibus “Non solventur, – inquit, – naves, priusquam Agamemnonis filia immolata erit”. 5. Gallia est omnis divisa in partes tres. 6. Legati, qui missi in Macedoniam erant, iam reverterunt Romam. (Liv.) 7. Sicilia prima provincia Romana appellata est. 8. Si interrogatus eris, non respondebis? 9. Alea iacta est. 10. Si propter virtutem laudati erimus, gloria nostra vera erit. 11. Hannibal armis vicit, vitiis victus est. 12. Romulus et Remus, urbis Romae conditores, a lupa nutriti sunt. 13. Est proprium stultitiae aliorum vitia cernere, oblivisci suorum. 14. Stichus servus meus liber esto. 15. Pro certo habetote. 16. Memento mori.

B. 1. Castra regis Antiochi nocturna pugna a Romanis capta sunt. 2.Non modo pecuniam, sed etiam vitam profundere pro patria parati sumus. 3. Denique magna Persarum caedes facta est.  4. Oppida vestra bene munita erunt, si ipsi viri  validi eritis. 5. Gloriam invidia sequitur. 6. Memini etiam, quae nolo; oblivisci non possum, quae volo (Cic.) 7. Poetae nascuntur, oratores fiunt. 8. Vincere scis, Hannibal, victoria uti nescis (Liv.) 9. Factum est illud, fieri infectum non potest. 10. Hannibalem propter crudelitatem semper haec civitas oderit. 11. Dulce et decorum est pro patria mori (Hor.) 12. Varro se altero die ad colloquium professus est (Caes.) 13. Docti estis nihil timere, nisi infamiam. 14. Egredere ex urbe, Catilina, libera rem publicam metu, in exsilium… proficiscere (Cic.) 15. Regio imperio duo sunto iique consules appellantor (Cic.).

Упражнение 14

Степени сравнения прилагательных 

Ablativus comparationis. Genetivus partitivus

Образование наречий 

Степени сравнения наречий

Неопределенные и отрицательные местоимения

Genetivus characteristicus.

A. 1. Dolor animi morbus gravior est, quam corporis. 2.Turpis fuga mortis omni est morte peior (Cic.). 3. Homini cibus utilissimus est simplex. 4. Homini homine nihil pulchrius videtur. 5. Amplitudo animi est omnium rerum pulcherrima. 6. Omnium Gallorum fortissimi sunt Belgae. 7. Nihil est agricultura melius, nihil dulcius, nihil homine libero dignius (Cic.). 8. Ex malis eligere minima oportet. 9.Qui prior strinxerit ferrum, eius victoria erit (Liv.). 10. Mores Gallorum dissimiles erant moribus Romanorum. 11. Gloria Themistoclis non minor erat in pace, quam in bello. 12. Pares vetere proverbio cum paribus facillime congregantur. 13. Facilius est dicere, quam agere. 14. Cum Helvetiis diu et acerrime pugnatum est. 15. Optime vivimus, si cum virtute vivimus. 16. Turpi exemplo maxime noces. 17. Citius, altius, fortius. 18. Liber tuus a me diligenter legitur et custoditur diligentissime. 19. Felicius et tutius vives sine divitiis, quam cum divitiis. 20. Centuriones graviter vulnerati proelio non interfuerunt. 21. In Italia a Gallis omnes agri longe lateque vastati sunt.

B. 1. Urbs Syracusae maxima erat Graecarum urbium Siciliae, et longe pulcherrima omnium. 2. Bonum communium est melius, quam bonum unius. 3. Quod alteri facillimum est, saepe alteri difficillimum est. 4. Interdum maior pars meliorem vincit. 5. Plurima oracula Apollinis sacra erant, e quibus celeberrimus erat oraculum Delphicum. 6. In tuis litteris extremis sunt multa noviora, quam in primis. 7. Iovem propter beneficia populus Romanus optimum, propter vim maximum nominavit. 8. Unius etiam urbis omnium pulcherrimae atque ornatissimae Syracusarum direptionem commemorabo (Cic.) 9. Bis dat, qui cito dat. 10 Aliena vitia melius vident homines quam sua. 11. Minime sibi quisque notus est. 12. Accurate eleganterque dixit. 13. Laudibus haud minus, quam praemio, gaudent militum animi. 14. Sibi imperare – maximum imperium est, sibi servire – gravissima servitus. 15.Quid magis est saxo durum, quid mollius unda? Dura tamen molli saxa cavantur aqua.(Ov.) 16. Quem recitas, meus est, o Fidentine, libellus. Sed male cum recitas, incipit esse tuus (Mart.) 17. Suum cuisque rei tempus. 18. Quemcumque quaerit calamitas, facile invenit (Syr.). 19. Consuetudine quasi altera quaedam natura efficiuntur (Cic.) 20. Cuivis dolori remedium est patientia (Syr.).

C.

Disertissime Romuli nepotum,

Quot sunt quotque fuere, Marce Tulli,

Atque post aliis erunt in annis,

Gratias tibi maximas Catullus

Agit, pessimus omnium poeta,

Tanto pessimus omnium poeta,

Quanto t(u) optimus omnium patronus (Cat.)

Minister vetuli puer Falerni,

Inger mi calices amariores,

Ut lex Postumiae iubet magistrae

Ebrios(o) acin(o) ebriosioris.

At vos quo lubet hinc abite, lymphae,

Vini pernicies, et ad severos

Migrat(e): hic merus est Thyonianus! (Cat.)

Упражнение 15

Числительные

Romulus, primus rex Romanorum, regnavit septem et triginta annos, Numa  Pompilius, secundus rex, tres et quadraginta, Tullus Gostilius tertius rex, duos et triginta, Ancus Marcius, quartus rex, quinque et viginti, Tarquinius  Priscus, quintus rex, octo et  triginta,  Servius Tullius, sextus rex, quattuor et quadraginta, Tarquinius Superbus, septimus rex, quinque et viginti.

Regnaverunt in urbe Roma septem reges per ducentos quadraginta quattuor annos, ab anno  septingentesimo quinquagesimo quarto ante aeram nostram usque ad annum quingentesimum decimum. Ab anno  quingentesimo decimo consules a populo creati sunt.

Часть II.

Упражнение 16

Accusativus cum infinitivo.

Nominativus cum infinitivo

A. 1. Caesar tradit viros apud Gallos in uxores vitae necisque potestatem fuisse. 2. Notum est hostes ante urbem castra munivisse. 3. Oraculum Delphicum Lacedaemoniis respondit Spartam nulla re alia nisi avaritia deletum iri. 4. Dux iuravit se nisi victorem in castra non reversurum esse. 5. Inter omnes constat malos homines virtuti alienae et fortunae invidere. 6. Caesar dixit delectum verborum esse originem eloquentiae. 7. Ariovistus respondit non sese Gallis, sed Gallos sibi bellum intulisse (Caes.). 8. Druides hoc volunt persuadere non interire animas, sed ab aliis post mortem transire ad alios (Caes.) 9. Homo sum, humani nihil a me alienum puto (Ter.).

10. Perfugium videtur omnium laborum et sollicitudinum esse somnus (Cic.) 11. Reus videbatur damnatum iri. 12. Multos scriptores rerum suarum Magnus ille Alexander secum habuisse dicitur. 13. Ego tibi irasci videor? 14. Consuetudo et mos vim legis habere videntur. 15. Oblitus esse videris beneficia nostra. 16. Suebi centum pagos habere dicuntur (Caes.)

B. 1. Helvetii pro multitudine hominum et pro gloria belli atque fortitudinis angustos se fines habere arbitrabantur (Caes.). 2. Cupio, patres conscripti, me esse clementem, cupio in tantis rei publicae periculis me non dissolutum videri; sed iam me ipse inertiae nequitiaeque condemno (Cic.) 3. Ad mortem te, Catilina, duci iussu consulis iam pridem oportebat, in te conferri pestem, quam tu in nos machinaris (Caes.). 4. Timoleon maluit se diligi, quam metui (Nep.) 5. Idem esse dicebat Socrates veritatem et virtutem. 6. Romanus orator non bellum se Syracusanis, sed opem auxiliumque afferre ait (Cic.).

7. Tempora rei publicae mihi quidem turbulenta videntur fore (Cic.). 8. Caesar appropinquare dicebatur, magnusque terror incidit Pompei exercitui (Caes.) 9. Romulus non solum Urbem condidisse, sed etiam ipse optimus augur fuisse dicitur (Cic.). 10. Disciplina druidum in Britannia reperta atque inde in Galliam translata esse existimatur (Caes.). 11. Memento promisisse te mihi omne argentum redditum iri. – Meminero: de isto quietus esto (Plautus). 12. Paene cum lacte nutricis errorem suxisse videmur (Cic.)  13. Versiculos in me narratur scribere Cinna.  Non scribit, cuius carmina nemo legit (Mart.). 14. Odi (e)t amo. Quare (i)d faciam, fortasse requiris. Nescio, sed fieri sentio (e)t excrucior (Cat)

C .

Ille mi par esse deo videtur,

ille, si fas est, superare divos,

qui sedens adversus identidem te

spectat et audit

dulce ridentem, misero quod omnis

eripit sensus mihi: nam simul te,

Lesbi(a), aspexi, nihil est super mi

vocis in ore,

lingua sed torpet, tenuis sub artus

flamma demanat, sonitu suopte

tintinant aures, gemina teguntur

lumina nocte.

Otium, Catulle, tibi molestum (e)st:

oti(o) exsultas, nimiumque gestis:

oti(um) et reges prius et beatas

perdidit urbes.

(Cat.)

Упражнение 17

Participium. Ablativus absolutus

A. 1. Achilles, gloriam senectuti praeferens, exemplar fuit Alexandri. 2. Helvetii flentes pacem petiverunt. 3. Magna pars hominum navigatura de tempestate non cogitat. 4. Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes (Verg.). 5. Ave, imperator, morituri te salutant (Suet.). 6. Orgetorix regni cupiditate inductus coniurationem fecit.

7. Morte imminente vir probus a virtute non deflectet. 8. Aurelio Cotta et Manlio Torquato consulibus Horatius poeta natus est. 9. Graeci Themistocle duce Persas ad Salaminem vicerunt. 10. Romani Hannibale vivo nunquam se sine insidiis futuros existimabant. 11. Atilius Regulus consul victis navali proelio Poenis in Africam traiecit (Liv.). 12. Duobus litigantibus tertius gaudet.

B. 1. Galliam bello victam suis legibus uti Ariovistus voluit. 2. Helvetii omnium rerum inopia adducti legatos de deditione ad Caesarem  miserunt (Caes). 3. Nec te noster amor nec te data dextera quondam, // Nec moritura tenet crudeli funere Dido? (Verg.) 4. Sume superbiam // Quaesitam meritis, et mihi Delphica // Lauro cinge volens, Melpomene, comam (Hor.).

5. Cicerone puero bellum inter Marium et Sullam ortum est. 6. Leges Aeduorum duo ex una familia utroque vivo magistratus creari vetabant. 7. Re intellecta in verborum usu faciles esse debemus (Cic.). 8. Anaxagoram ferunt nuntiata morte filii dixisse: “Sciebam me genuisse mortalem” (Cic.) 9. Caesar re frumentaria comparata equitibusque delectis iter in ea loca facere coepit, quibus in locis esse Germanos audiebat (Caes.). 10. Gentes aliquae Galliae transalpinae, locis superioribus occupatis, itinere exercitum Caesaris prohibere conantur. 11. Milites Romani, impetu facto, multis hostium interfectis, capto etiam nobili duce, suos incolumes reduxerunt.

Упражнение 18

Gerundium et gerundivum

Coniugatio periphrastica passiva

Dativus auctoris

A. 1. Hominis mens discendo alitur et cogitando (Cic.) 2. Ut medicina valetudinis, sic vivendi ars est prudentia. 3. Beate vivendi cupiditate omnes incensi sumus (Cic.) 4. Caesar oppidum expugnavit et ad diripiendum militibus concessit. 5. Ut ad cursum equus, ad arandum bos, ad indagandum canis, sic homo ad duas res, ad intellegendum et agendum natus est (Cic.). 6. Quis ignorat maximam illecebram esse peccandi impunitatis spem?  7. Cupido dominandi  cunctis affectibus flagrantior est. 8. De gustibus non est disputandum. 9. Non omnis error stultitia est dicenda (Cic.). 10. Nihil sine ratione faciendum est (Sen.). 11. Lex iubet ea, quae facienda sunt, prohibetque contraria (Cic.). 12. Ceterum censeo Carthaginem delendam esse (Cato). 13. Suo cuique iudicio utendum est. (Cic.) 14. Decemviros legibus scribendis intra decem hos annos et creavimus, et e res publica sustulimus (Cic.).

B. 1. Ut ad bella suscipienda Gallorum alacer ac promptus est animus, sic mollis ac minime resistens ad calamitates perferendas mens eorum est (Caes.). 2. Hostes et de expugnando oppido et de flumine transeundo spem se fefelisse intellexerunt (Caes.). 3. Quis ignorat Gallos usque ad hanc diem retinere illam immanem ac barbaram consuetudinem hominum immolandorum? (Cic.) 4. Suebi vinum ad se omnino importari non sinunt, quod ea re ad laborem ferendum remollescere homines atque effeminari arbitrantur (Caes.). 5. Germanico bello confecto multis de causis Caesar statuit, sibi Rhenum esse transeundum (Caes.) 6. Hac oratione habita mirum in modum conversae sunt omnium mentes summaque alacritas et cupiditas belli gerendi iniecta est (Caes.). 7. Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus (Hor.) 8. Erat ob has causas summa difficultas, quod militibus nostris ignotis locis, magno et gravi onere oppressis, simul et de navibus desiliendum et in fluctibus consistendum et cum hostibus erat pugnandum (Caes.)

Упражнение 19

Supinum

1. Aedui legatos ad Caesarem miserunt rogatum auxilium. 2. Quae tibi iucunda sunt dictu, saepe alteri molesta sunt auditu. 3. Draco, horribilis visu, Cadmi socios interfecerat. 4. Bello Helvetiorum confecto totius fere Galliae legati ad Caesarem gratulatum convenerunt. 5. Deliberatu opus est. 6. Themistocles testularum suffragiis civitate eiectus Argos habitatum discessit. 7. Legati a Croeso, rege Lydorum, missi Delphos venerunt oraculum consultum. 8. Una legio ex consuetudine frumentarum mittebatur. 9. Lacedaemonii Agesilaum bellatum miserunt in Asiam. 10. Dumnorix propinquas suas nuptum in alias civitates collocavit. 11. Exclusi eos, quos tu ad me salutatum miseras (Cic.)

Упражнение 20.

Образование форм конъюнктива

Конъюнктив в независимых предложениях

1. Amemus patriam, pareamus senatui (Cic.) 2. Omnia vincit amor, et nos cedamus amori (Verg.) 3. Quid faciant leges, ubi sola pecunia regnat? (Petr.) 4. Utinam me mortuum prius vidisses! (Cic.) 5. Omnia possideat, non possidet aera Minos (Ov.) 6. Sis felix et sint candida fata tua! (Tib.) 7. Quid tibi optem? 8. Illic vivere vellem. (Hor.) 9. Feci, quod potui, faciant meliora potentes. 10. Quidquid agis, prudenter agas et respice finem (Ov.) 11. Audiatur et altera pars (Cic). 12. Hoc sine ulla dubitatione confirmaverim (Cic.)

Упражнение 21

Consecutio temporum

Косвенный вопрос

1. Notum est, quanta fuerit apud Lacedaemonios auctoritas legum Lycurgi. 2. Dic mihi, quid ad patrem tuum scripturus sis. 3. Iudices reos interrogant, quibus causis ad scelera commoti sint. 4. Epaminondas vita decedens amicos interrogavit, salvusne clipeus suus esset. 5. Quid quoque die audiverim, dixerim, egerim, commemoro vesperi. 6. Dic mihi, quis amicus tuus sit, et tibi dicam, quis sis. 7. Haud facile discerneres, utrum imperatori, an exercitui Hannibal iuvenis carior esset. 8. Quaero, utrum hoc verum an falsum sit. 9. Agis rex dicebat Lacedaemonios non interrogare, quam multi, sed ubi essent hostes. 10. Comoediam apud Graecos dubium est, quis invenerit primus.

Упражнение 22

Придаточные предложения с союзами ut и ne

A. 1. Quaero, ut scribas mihi quam saepissime. 2. Oppidum natura loci sic munitum est, ut magnam ad ducendum bellum facultatem daret. 3. Divitiacus Caesarem obsecrare coepit, ne quid gravius in fratrem statueret. 4. Ariovistus postulavit, ne quem peditem ad colloquium Caesar adduceret. 5. Fuit, fuit ista quondam in hac re publica virtus, ut viri fortes acrioribus suppliciis civem perniciosum quam acerbissimum hostem coercerent (Cic.) 6. Lycurgus instituit, ut omnes Lacedaemonii sine ullo discrimine communi mensa uterentur. 7. Germani suas copias castris eduxerunt omnemque aciem suam carris circumdederunt, ne qua spes in fuga relinqueretur.

B. 1. Nullus dolor est, quem non longuinquitas temporis minuat et molliat. 2. Non is sum, qui mortis periculo terrear. 3. Socii legatos Romam, qui auxilium ab senatu peterent, miserunt. 4. Tantus in curia clamor factus est, ut populus concurreret.  5. Accidit, ut una nocte omnes hermae deicerentur. 6. Caesar milites equitesque in expeditionem misit, ut eos, qui fugerant, persequerentur. 7. Decrevit quondam senatus, ut Lucius Opimius consul videret, ne quid res publica detrimenti caperet.

Упражнение 23

Конъюнктив и индикатив в придаточных предложениях с союзом cum

1. De te autem, Catilina, cum quiescunt, probant, cum patiuntur, decernunt, cum tacent, clamant (Cic.). 2. Mulieres in India, cum est communis earum vir mortuus, in certamen veniunt, quam plurimum ille dilexerit (Cic). 3. Romam cum venero, quae perspexero, scribam ad te. 4. Cum scripsi haec, annum agebam septuagesimum sextum. 5. Morietur Epicurus, cum duo et septuaginta annos vixerit. 6. Sequanis cum Helvetii persuadere non possent, legatos ad Aeduos miserunt. 7. Cum Alexander Magnus ad templum accederet, sacerdos eum filium Iovis filium appellavit. 8. Ipse Cicero, cum tenuissima valetudine esset, ne nocturnum quidem sibi tempus ad quietem relinquebat. (Caes.). 9. Cornelius Lentulus Dolabella, Ciceronis filiae maritus, vir parvae staturae erat. Cicero, cum eum longo gladio accinctum vidisset, interrogavit: “Quis generum meum ad gladium alligavit?” 10. Cum Galli oppidum hostium obsiderent, missi sunt Roma tres legati, qui illos monerent, ut obsidionem solverent. 11. Porcia, Marci Catonis filia, cum audivisset Brutum, maritum suum, apud Philippos victum et interfectum esse, vita se privare studuit. Cum ferrum ei non daretur, ardentes carbones haurire non dubitavit.  

B. Vulgar(e) amici nomen, sed rara est fides.

Cum parvas aedes sibi fundasset Socrates,

Ex populo sic, nescio quis, ut fieri solet:

“Quaeso, t(am) angustam, talis vir, ponis domum?”

“Utin(am), – inquit, – veris hanc amicis impleam”

(Phaedrus)

Vivamus, mea Lesbi(a), atqu(e) amemus,

Rumoresque senum severiorum

Omnes unius aestimemus assis!

Soles occider(e) et redire possunt:

Nobis cum semel occidit brevis lux,

Nox est perpetu(a) una dormienda.

Da mi basia mille, deinde centum,

Dein mill(e) altera, dein secunda centum,

Deind(e) usqu(e) altera mille, deinde centum,

Dein, cum multa milia fecerimus,

Conturbabimus illa, ne sciamus

Aut ne quis malus invidere possit,

Cum tantum sciat esse basiorum.

(Cat.)

Упражнение 24

Условные предложения. Косвенная речь

A. 1. Pecunia est ancilla, si scis uti: si nescis, domina. 2. Nisi Graeci dolum adhibuissent, Troiam non expugnavissent. 3. Stultus homo, philosophum se ostentans, merito audiet vetus illud: “Si tacuisses, philosophus mansisses”. 4. Si latet in vino verum, ut proverbia dicunt, invenit verum Teuto vel inveniet. 5. Ridebis, deinde indignaberis, deinde ridebis, si legeris: quod nisi legeris, non poteris credere (Plin. Minor). 6. Dies me deficiat, si reges imperatoresque temere in hostium terram transgressos enumerare velim (Liv.) 7. Cum Alexander Darii condiciones repudiasset, Parmenio, amicus eius: “Ego, – inquit, – si Alexander essem, pacis condiciones acciperem”. Cui ille: “Ego quoque acciperem, si Parmenio essem”. 8. Liscus dicit sibi dubium non esse, quin, si Helvetios superaverint Romani, una cum reliquia Gallia Aeduis libertatem sint erepturi. 9. Divico ita cum Caesare egit: Se ita a patribus maioribusque suis didicisse, ut magis virtute contenderent, quam dolo aut insidiis uterentur.

B. 1. Si vir bonus et honestus Alexandrea Rhodum magnam frumenti copiam advexerit in inopia et fame et summa annonae caritate, si vir idem sciat mercatores multos frumentum proximis diebus Rhodum advecturos esse, debeat id Rhodiis dicere, an silentio suum frumentum quam plurimo vendere? Philosophus quidam respondit: si vir honestus sit et id facere turpe iudicet, frumentum suum non vendat, priusquam alii mercatores venerunt.

2. Ariovistus respondit ius esse belli, ut, qui vicissent, eis, quos vicissent, quemadmodum vellent imperarent: item populum Romanum victis non ad alterius praescriptum, sed ad suum arbitrium imperare consuesse. Si ipse populo Romano non praescriberet quemadmodum suo iure uteretur, non oportere sese a populo Romano in suo iure impediri (Caes.)

Раздел 2. Античная литература и культура

Греческая литература

Греческая литература архаического периода (IX – VI вв. д.н.э.)

Тема 1. Мифология древних греков.

Источники сведений по греческой мифологии. Типы мифов. Космогонические мифы. Этиологические мифы. Календарные мифы. Происхождение богов. Основные греческие боги. Персонажи низшей мифологии. Герои.

Литература.

Анпеткова-Шарова Г.Г., Дуров В.С. Античная литература. СПб, 2004. С.

Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции (любое издание)

Тема 2. Гомеровский эпос.

«Гомеровский вопрос».

«Илиада»: идейно-художественная проблематика, основные персонажи и сюжетные линии.

«Одиссея»: особенности сюжета и композиции.

Литература.

Анпеткова-Шарова Г.Г., Дуров В.С. Античная литература. СПб, 2004. С.

.

Тема 3. Эпос после Гомера

Киклические поэмы.

Гомеровские гимны.

Животный и пародийный эпос («Война мышей и лягушек»)

Генеалогический и дидактический эпос. Гесиод.

Тема 4. Греческая лирика.

Происхождение греческой лирики

Элегия. Происхождение элегии. Элегический дистих. Военная (Тиртей), любовная (Мимнерм и т.д.) и политическая (Феогнид, Солон) элегии.

Ямб. Обрядовое происхождение ямба. Основные авторы (Архилох, Солон, Гиппонакт).

Мелика. Монодия (Сапфо, Алкей, Анакреонт)

Хоровая лирика (Пиндар, Алкман, Вакхилид )

Литература.

Анпеткова-Шарова Г.Г., Дуров В.С. Античная литература. СПб, 2004. С.

Литература Греции классического периода (V – IV вв.д.н.э.).

Тема 5. Театр в древней Греции.

Обрядовые источники античного театра.

Устройство греческого театра, особенности постановки. Хор и актеры.

Трагедия. Основные жанровые черты. Источники сюжетов.

Эсхил.

Софокл.

Еврипид.

Комедия. Основные жанровые черты.

Древнеаттическая комедия. Аристофан.

Литература.

Анпеткова-Шарова Г.Г., Дуров В.С. Античная литература. СПб, 2004. С.

Тема 6. Греческая проза.

Ораторская проза (Лисий, Исократ, Демосфен)

Историография (Геродот, Фукидид, Ксенофонт)

Философская проза (Платон, Аристотель)

Литература.

Греческая литература эллинистического и римского периода

Тема 7.

Александрийская поэзия (Каллимах, Аполлоний Родосский, Феокрит, Геронд)

Новоаттическая комедия (Менандр). Сходство и различия с древнеаттической комедией.

Греческий роман.

Римская литература

Тема 8.

Древнеримская комедия.

Сходство и различия с греческой комедией.

Плавт. Теренций.

Литература.

Анпеткова-Шарова Г.Г., Дуров В.С. Античная литература. СПб, 2004. С.

Тема 7.

Литература Древнего Рима.

Лирика. Катулл. Элегики (Тибулл, Проперций, Овидий). Гораций.

Стихотворный эпос («Энеида», «Метаморфозы»).

Литература.

Анпеткова-Шарова Г.Г., Дуров В.С. Античная литература. СПб, 2004. С.

Тема 9.

Литература Древнего Рима. Проза.

Историография. Юлий Цезарь. Светоний, Тит Ливий, Саллюстий, Тацит

Ораторское искусство (Цицерон, Квинтиллиан).

Петроний («Сатирикон»).

Апулей. «Золотой осел» как философский роман.

Литература.

Анпеткова-Шарова Г.Г., Дуров В.С. Античная литература. СПб, 2004. С.

Тема 10.

Христианская литература Греции и Рима.

Апологетика. Патристика. Апокрифы.

Литература.

Анпеткова-Шарова Г.Г., Дуров В.С. Античная литература. СПб, 2004. С.

Приложение

Грамматические таблицы

Таблица 1. Окончания латинских именных склонений

1 скл.

2 скл.

3 скл.

4 скл.

5 скл.

Sing.    

N

-a (-as)

-us (m, f),

- (m),

-um (n)

-, -s

-us (m, f),

-u (n)

-es

G

-ae

-i

-is

-ūs

-ēi

D

-ae

-o

-i

-ui (m, f),

-u (n)

-ēi

Ac

-am

-um

-em (m, f),

- (n)

-um (m,f),

-u (n)

-em

Ab

-o

-e, -i* 

-u

-e

V

– a

-e, - (m),

-us (f),

-um (n)

-, -s

-us (m, f),

-u (n)

-es

Plur.

N

-ae

-i (m, f),

-a (n)

-es (m, f),

-a, -ia (n)

-ūs (m, f),

-ua (n)

-es

G

-ārum

-ōrum

-um, -ium

-uum

-ērum

D

-is

– is

-ibus

-(i)bus

-ēbus

Ac

-as

-os (m, f),

-a (n)

-es (m, f),

-a, -ia (n)

-ūs (m, f),

-ua (n)

-es

Ab

-is

-is

-ibus

-(i)bus

-ēbus

V

-ae

-i (m, f),

-a (n)

-es (m, f),

-a, -ia (n)

-ūs (m, f),

-ua (n)

-es

* Курсивом отмечены окончания, являющиеся отличительной особенностью гласного типа, полужирным курсивом – гласного и смешанного

Таблица 2. Склонение личных и возвратного местоимений

N

ego

tu

nos

vos

G

mei

tui

nostri/

nostrum*

vestri/

vestrum*

Sui

D

mihi

tibi

nobis

vobis

Sibi

Ac

me

te

nos

vos

Se

Abl

me

te

nobis

vobis

Se

* окончания Genitivus partitivus («из кого? из чего?»)

Таблица 3. Склонение местоимения is, ea, id

m

f

n

Sing.    

N

is

ea

id

G

eius

D

ei

Ac

eum

eam

id

Ab

eo

ea

eo

Plur.

N

ei

eae

ea

G

eōrum

eārum

eōrum

D

eis

Ac

eos

eas

ea

Ab

eis

Таблица 4. Склонение местоимения hic, haec, hoc

m

F

n

Sing.    

N

hic

haec

hoc

G

huius

D

hui

Ac

hunc

hanc

hoc

Ab

hōc

hāc

hōc

Plur.

N

hi

hae

haec

G

hōrum

hārum

hōrum

D

his

Ac

hos

has

haec

Ab

his

Таблица 5. Склонение местоимения qui, quae, quod

M

F

n

Sing.    

N

qui

quae

quod

G

cuius

D

cui

Ac

quem

quam

quod

Ab

quo

qua

quo

Plur.

N

qui

quae

quae

G

quōrum

quārum

quōrum

D

quibus

Ac

quos

quas

quae

Ab

quibus

Таблица 6. Личные окончания глаголов действительного залога

Sing.

Plur.

1 л.

-o, -m

-mus

2 л.

-s

-tis

3 л.

-t

-nt

Таблица 7. Личные окончания глаголов страдательного залога

Sing.

Plur.

1 л.

-(o)r

-mur

2 л.

-ris

-mini

3 л.

-tur

-ntur

Таблица 8. Образование глагольных форм системы инфекта (индикатив)

Время

Основа

Суффиксы

Окончания

Praesens

Indicativi

Activi

Praesentis

-o  -mus

-s   -tis

-t    -nt

Praesens

Indicativi

Passivi

Praesentis

-(o)r  -mur

-ris    -mini

-tur    -ntur

Imperfectum

Indicativi

Activi

Praesentis

-bā- (I, II спр.)

-ēbā- (III, IV спр.)

-m  -mus

-s   -tis

-t    -nt

Imperfectum

Indicativi

Passivi

Praesentis

-bā- (I, II спр.)

-ēbā- (III, IV спр.)

– r     -mur

-ris    -mini

-tur    -ntur

Futurum I

Indicativi

Activi

Praesentis

 

-b- (I, II спр.)

-a-(1sing.), -ē- (III, IV спр.)

-o/ -m  -mus

-s         -tis

-t          -nt

Futurum I

Indicativi

Passivi

Praesentis

-b- (I, II спр.)

-a- (1 sing.), -ē- (III, IV спр.)

-(o)r     -mur

-ris    -mini

-tur    -ntur

Таблица 9. Личные окончания перфекта

Sing.

Plur.

1 л.

– i

-imus

2 л.

-isti

-istis

3 л.

-it

-ērunt

(-ēre)

Таблица 10. Образование глагольных форм системы перфекта активного залога (индикатив)

Время

Основа

Суффиксы

Окончания

Perfectum

Indicativi

Activi

Perfecti

-i       -imus

-isti   -istis

-it      -ērunt

Plusquamperfectum

Indicativi

Activi

Perfecti

-erā-

-m     -mus

-s      -tis

-t       -nt

Futurum II

Activi

Perfecti

 

-er- (1 sing.)

-eri- (прочие)

-o       -mus

-s         -tis

-t          -nt

Таблица 11. Спряжение глагола esse в индикативе

Время

лицо

Sing.

Plur.

Praesens

Indicativi

1

2

3

sum    

es       

est      

sumus

estis

sunt

Imperfectum

Indicativi

1

2

3

eram  

eras   

erat   

erāmus

erātis

erant

Futurum I

Indicativi

1

2

3

ero    

eris   

erit    

erimus

eritis

erunt

Perfectum

Indicativi

1

2

3

fui     

fuisti  

fuit     

fuimus

fuistis

fuerunt

Plusquamperfectum

Indicativi

1

2

3

fueram     

fueras       

fuerat        

fuerāmus

fuerātis

fuerant

Futurum II

Indicativi

1

2

3

fuero    

fueris   

fuerit    

fuerimus

fueritis

Fuerint

Таблица 12. Образование глагольных форм системы перфекта пассивного залога  (индикатив)

Время

Perfectum

Indicativi

Passivi

Participium Perfecti Passivi смыслового глагола + esse в Praesens Indicativi

Plusquamperfectum

Indicativi

Passivi

Participium Perfecti Passivi смыслового глагола + esse в Imperfectum Indicativi

Futurum II

Passivi

Participium Perfecti Passivi смыслового глагола + esse в Futurum I

Таблица 13. Образование причастий

Основа

суффиксы

Окончания

Participium

Praesentis

Activi

Praesentis

-nt- (1 и 2 спр.)

-ent- (3 и 4 спр.)

3 склонения

(согласный тип) (N.sing. –s)

Participuim

Perfecti

Passivi

Supini

1 и 2 склонения

(N. sing. –us, -a, -um)

Participium

Futuri

Activi

Supini

-ūr-

1 и 2 склонения

(N. sing.

-us, -a, -um)

Таблица 14. Образование инфинитивов

Activi

Passivi

Infinitivus Praesentis

Основа Praes. + -re

Основа Praes.

+ -ri (1, 2, 4 спр.)

 -i (3 спр.)

Infinitivus Perfecti

Основа Perf. +-isse

Participium Perfecti Passivi

+ esse

Infinitivus Futuri

Participium Futuri Activi + esse

Supinum I + iri

Таблица  15. Образование глагольных форм конъюнктива (система инфекта и активный залог системы перфекта)

Время

Основа

Суффиксы

Окончания

Praesens

Coniunctivi

Activi

Praesentis

-ē- (1 спр.)

-ā- (II, III, IV спр.)

-m  -mus

-s   -tis

-t    -nt

Praesens

Coniunctivi

Passivi

Praesentis

-ē- (1 спр.)

-ā- (II, III, IV спр.)

-r  -mur

-ris    -mini

-tur    -ntur

Imperfectum

Coniunctivi

Activi

Praesentis

-rē-

-m  -mus

-s   -tis

-t    -nt

Imperfectum

Coniunctivi

Passivi

Praesentis

-rē-

– r     -mur

-ris    -mini

-tur    -ntur

Perfectum

Coniunctivi

Activi

Perfecti

-eri-

-m  -mus

-s   -tis

-t    -nt

Plusquamperfectum

Coniunctivi

Activi

Perfecti

-issē-

-m  -mus

-s   -tis

-t    -nt

Таблица 16. Спряжение глагола esse в конъюнктиве

Время

лицо

Sing.

Plur.

Praesens

Coniunctivi

1

2

3

sim    

sis       

sit      

simus

sitis

sint

Imperfectum

Coniunctivi

1

2

3

essem  

esses   

esset   

essēmus

essētis

essent

Perfectum

Coniunctivi

1

2

3

fuerim    

fueris   

fuerit    

fuerimus

fueritis

fuerint

Plusquamperfectum

Coniunctivi

1

2

3

fuissem     

fuisses       

fuisset        

fuissēmus

fuissētis

fuissent

Таблица 17. Образование глагольных форм системы перфекта пассивного залога  (конъюнктив)

Время

Perfectum

Coniunctivi

Passivi

Participium Perfecti Passivi смыслового глагола + esse в Praesens Coniunctivi

Plusquamperfectum

Coniunctivi

Passivi

Participium Perfecti Passivi смыслового глагола + esse в Imperfectum Coniunctivi

Таблица 28. Образование форм императива

Sing.

Plur.

Imperativus

Praesentis

Activi

(+)

Основа Praesentis

Основа Praesentis+te

(-)

Noli+ Infinitivus

          Praesentis

          Activi

Nolīte+ Infinitivus

          Praesentis

          Activi

Imperativus

Praesentis

Passivi

Основа Praesentis+ re

Основа Praesentis +mini

Imperativus

Futuri

2 л.

Основа Praesentis

+ to

Основа Praesentis + tote

3 л.

Основа Praesentis

+ to

Основа Praesentis + nto

Образцы спряжения глаголов в индикативе (активный залог)

Время

I

II

III

IV

Praesens

Indicativi

Activi

Singularis

1

2

3

Amo

Amas

Amat

Deleo

Deles

Delet

Scribo

Scribis

Scribit

Audio

Audis

Audit

Pluralis

1

2

3

Amamus

Amatis

amant

Delemus

Deletis

delent

Scribimus

Scribitis

scribunt

Audimus

Auditis

audiunt

Imperfectum

Indicativi

Activi

Singularis

1

2

3

Amabam

Amabas

Amabat

Delebam

Delebas

Delebat

Scribebam

Scribebas

Scribebat

Audiebam

Audiebas

Audiebat

Pluralis

1

2

3

Amabamus

Amabatis

amabant

Delebamus

Delebatis

delebant

Scribebamus

Scribebatis

Scribebant

Audiebamus

Audiebatis

Audiebant

Futurum I

Indicativi

Activi

Singularis

1

2

3

Amabo

Amabis

Amabit

Pluralis

1

2

3

Amabimus

Amabitis

Amabunt

Perfectum

Indicativi

Activi

Singularis

1

2

3

Pluralis

1

2

3

Plusquamperfectum

Indicativi

Activi

Singularis

1

2

3

Pluralis

1

2

3

Futurum II

Activi

Singularis

1

2

3

Pluralis

1

2

3

Lotin tili va uning tarixi 

ЎЗБЕКИСТОН  РЕСПУБЛИКАСИ  ОЛИЙ ВА  
ЎРТА  МАХСУС  ТАЪЛИМ  ВАЗИРЛИГИ 
 
ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ ЖАҲОН ТИЛЛАРИ  
УНИВЕРСИТЕТИ  
 
 
 
 
 
М.Тошхонов, Р.Турдиқулова, Ш.Пўлатова 
 
 
 
ЛОТИН ТИЛИ 
 
 
 
Бакалаврият 5220100 – Филология (испан тили) 
оғзаки нутқ амалиёти фани бўйича  
 
ЎҚУВ ҚЎЛЛАНМА 
   
 
 
  Ўзбекистон  Давлат жаҳон тиллари университети 
Илмий Кенгаши томонидан испан филологияси 
факультети  ва бўлимлари  учун  ўқув қўлланма 
сифатида  тавсия этилган 
 
 
 
ТОШКЕНТ –2008 


 

MUQADDIMA 
 
Ushbu  o’quv  qo’llanmasining  asosiy  maqsadi  chet  tillar  oliygohlari  va 
xorijiy  tillarni  o’rganuvchi  fakultetlarda  boshlang’ich  kurslarida  o’qiyotgan 
talabalarga  lotin  tilini  o’rgatish  uchun  mo’ljallangan.  Lotin  tili  nafaqat 
qatnashuvchilarni  lingvistik  dunyoqarashlarini  kengaytirishga,  balki  zamonaviy 
xorijiy  tillarni  o’rganishda  ilmiy  jihatdan  yondoshishga  ko’maklashadi.  O’quv 
qo’llanmasining maqsadi, faqatgina aniq bo’lgan lotin tili grammatikasi qoidalarini 
o’quvchilarga etkazish emas, balki ularga bu qoidalarni kelib chiqish tarixi nuqtai 
nazaridan  yangi  tillarni  paydo  bo’lishini  analogik  taqqoslashga  mualliflar  harakat 
qilishdi.  O’quvchilar  diqqatini  mavjud  bo’lgan  muhim  dalillar  y’ani  tarixiy 
fonetika,  morfologiya  va  sintaksislarni  chuqurroq  o’rganishga  tortadi.  Mavzular 
fonetik mashqlar, qoidalar, grammatik mashqlar, matnlar, leksik izohlar va matnlar 
uchun leksik mashqlarni o’z ichiga oladi.  
O’quv  qo’llanmada  dialoglar  talabalar  nutqini  oshirish  maqsadida  qo’shimcha 
ma’lumot  sifatida  berilgan.  Darslikni  grammatik  bo’limi  klassik  lotin  tili 
grammatikasini  tuzilishi  va  o’ziga  xosligini  talabalarga  o’rgatadi.  Grammatik 
mashqlar, o’rganilgan leksik materiallar asosida tuzilgan va ularga mos keladigan 
qoidalar  tarkibini  mustahkamlaydi.  Keyingi  grammatik  bo’lim  talabalar  diqqatini 
muhim  fonetik  mashqlarga  jalb  etadi.  O’quv  qo’llanmaning  oxirgi  qismida  lug’at 
jadvali berilgan bo’lib, unda lotin tilidagi so’zlar hamda ularni o’zbekcha tarjimasi 
va  o’quvchilarga  tushunarli  bo’lish  uchun  so’z  birikmalari  berilgan.  O’quv 
qo’llanmaning asosiy maqsadi, talabalarning talaffuzini, yozuv va og’zaki nutqini 
oshirishga,  lotin  tili  grammatikasi  va  leksikasini  chuqurroq  o’rganishga  xizmat 
qilish uchun rejalashtirilgan.  
 
Mualliflar  guruhi  ushbu  o’quv  qo’llanmaning  muhokamasida  va 
resenziyalashda  berilgan  foydali  maslahatlari  va  keskin  tanqidlari  uchun  barcha 
hamkasblari va resenzentlari; fransuz tili grammatica va til tarixi kafedrasi mudiri  
J.  Yoqubov,  II-chet  tillar  kafedrasi  mudiri  T.  Oltiyev,  ispan  tili  yuqori  kurslar 
kafedrasi  mudiri  K.  Abdullayev,  Milliy  universitetning  roman  tillari  kafedrasi 
mudiri  T. Mirtolipovlarga samimiy minnatdorchiligini bildirib qoladi. 
                Do’stlaringiz bilan baham:

ПРАКТИКУМ ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ – PDF Free Download

1 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГБОУ ВПО «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ФАКУЛЬТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА Т. В. Петрова ПРАКТИКУМ ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ИЖЕВСК 2013

2 УДК (075.8) ББК я73 П305 Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом ФБГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» Рецензент: к. пед. наук М. Н. Сираева, доцент каф. 4 для гуманитарных специальностей П305 Петрова Т. В. Практикум по латинскому языку. Задания для самостоятельной работы. Ижевск: Издательство «Удмуртский университет», с. Настоящее пособие направлено на формирование навыков самостоятельной работы по грамматике и лексике латинского языка и перевода различных текстов. Оно содержит практические задания, что позволяет использовать его не только для самостоятельной работы, но и при аудиторных занятиях. Пособие предназначено студентам бакалавриата гуманитарных направлений «Филология», «Лингвистика», «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность», изучающим латинский язык, также текст пособия может быть полезен преподавателям, обучающим латинскому языку (075.8) УДК я73 ББК Т. В. Петрова, 2013 ФБГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», 2013

3 Оглавление ВВЕДЕНИЕ 5 РАЗДЕЛ 1 7 Существительные 1 склонения, 4 спряжения глаголов, praesens ind. act., imperativus, глагол esse, предлоги, личные местоимения 7 Вариант 1 7 Вариант 2 7 Вариант 3 8 Вариант 4 9 Вариант 5 9 Вариант 6 10 Вариант 7 11 Вариант 8 12 Вариант 9 12 Вариант Контрольная работа 14 РАЗДЕЛ 2 15 Существительные 2 склонения, прилагательные 1 и 2 склонения, притяжательные местоимения, приставки, страдательный залог 15 Вариант 1 15 Вариант 2 15 Вариант 3 16 Вариант 4 17 Вариант 5 Ошибка! Закладка не определена. Вариант 6 19 Вариант 7 19 Вариант 8 20 Вариант 9 20 Вариант

4 Контрольная работа…21 РАЗДЕЛ Существительные 3 склонения, imperfectum ind. act.et pass., futurum I ind.act. et pass…22 Вариант Вариант Вариант Вариант Вариант Вариант Вариант Вариант Вариант Вариант Контрольная работа…28 РАЗДЕЛ Примерное решение варианта Примерное решение контрольной работы…30 РАЗДЕЛ Крылатые фразы и выражения рекомендуемые для заучивания…32 Для студентов филологических факультетов…32 Для студентов юридических факультетов…44 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА…54 Основная литература…54 Дополнительная литература…54 Словари…55 Интернет-источники…55 Он-лайн словари

5 ВВЕДЕНИЕ Настоящее пособие адресовано студентам бакалавриата гуманитарных направлений «Филология», «Лингвистика», «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность», изучающим латинский язык, а также преподавателям, обучающим латинскому языку. Большое количество и разнообразие типов заданий в пособии дает возможность выбора и обеспечивает постепенное (от простого к сложному) освоение навыков самостоятельной работы. Аудиторная работа позволяет отслеживать уровень освоения материала. Целью пособия является формирование навыков самостоятельной работы по переводу с латинского языка на русский, выполнению различных грамматических упражнений. Содержание пособия направлено на формирование общекультурных компетенций (владение культурой письменной речи, культурой мышления и способностью к анализу), а также профессиональных компетенций (владение навыками перевода различных типов текстов, умение работать с различными информационно-поисковыми и экспертными системами). Структура пособия. Пособие состоит из нескольких разделов: первые три раздела включают в себя разнообразные типы практических заданий и контрольных работ, четвертый раздел содержит примерные варианты решения контрольных заданий, пятый раздел представляет собой подборку крылатых фраз и выражений рекомендуемых к запоминанию, отдельным списком представлены выражения из юридической практики. Методические рекомендации по работе с настоящим пособием. 5

6 Перед началом самостоятельной работы необходимо ознакомиться с темами, указанными вначале каждого из трех разделов, используя для этого источники в списке литературы и лишь потом приступать к выполнению практических заданий. Каждая грамматическая тема является базой для изучения последующего материала, поэтому необходимо тщательно усваивать грамматику каждого раздела. При переводе и анализе латинского текста не стоит выписывать незнакомые слова в том виде, в котором они даются в тексте. Для латинского предложения характерен свободный порядок слов, поэтому без анализа невозможно определить, где находятся главные члены предложения, и какой частью речи является каждое слово. Получив всю необходимую информацию о слове как части речи или члена предложения, следует образовать его словарную форму и найти ее в словаре. Только поняв структуру предложения, можно приступать к его переводу, в противном случае возможен бессмысленный набор слов. Запоминать наизусть пословицы и крылатые изречения следует в течение нескольких дней, по 4-5 ежедневно как в устном, так и в письменном вариантах. В четвертом разделе даны варианты выполнения заданий и контрольных работ, что наглядно демонстрирует цель вашей работы с пособием. Пятый раздел содержит некоторые слова и выражения для заучивания, отдельным списком представлены выражения из юридической практики. Данное пособие можно использовать не только для самостоятельной, но и для аудиторной работы на практических занятиях по латинскому языку, при этом преподаватель выбирает типы заданий в соответствии с целью каждого практического занятия. 6

7 РАЗДЕЛ 1 Существительные 1 склонения, 4 спряжения глаголов, praesens ind. act., imperativus, глагол esse, предлоги, личные местоимения Вариант 1 1. Просклоняйте существительные: causa,ae; collega, ae 2. Переведите на латинский язык: земледельцы Италии, история Рима 3. Переведите на латинский язык: без знаний, у меня 4. Определите время, наклонение, лицо и число глаголов. Переведите их: noli nocere, errat 5. Переведите предложения на латинский язык: Моряки видят остров Не молчите, ученицы! Мы учим историю 6. Переведите предложения на русский язык: Fabulam nobis narra, filia! Post cenam dormiunt, deinde ambulant. Quis in vita nunquam errat? Dum spiro, spero. Вариант 2 1. Просклоняйте существительные: patria,ae; via, ae 2. Переведите на латинский язык: жизнь моряка, поместье земледельца 3. Переведите на латинский язык: из письма, вместо вас 7

8 4. Определите время, наклонение, лицо и число глаголов. Переведите их: ama, dormitis 5. Переведите предложения на латинский язык: Вы не должны спать Укрась статую Мы сражаемся за землю 6. Переведите предложения на русский язык: Epistulam a te accipio Quid vides in silva? Bestiae Exercete memoriam! Aquila non captat muscas Вариант 3 1. Просклоняйте существительные: femina,ae; amica, ae 2. Переведите на латинский язык: дороги Греции, причина сражений 3. Переведите на латинский язык: против нас, перед сражением 4. Определите время, наклонение, лицо и число глаголов. Переведите их: nolite monstrare, habemus 5. Переведите предложения на латинский язык: Я не люблю читать Верьте мне Поэт читает 6. Переведите предложения на русский язык: Ego nihil timeo, quia nihil habeo Avaritiam neque copia, neque inopia minuit Credite mihi Omnia mea mecum porto 8

9 Вариант 4 1. Просклоняйте существительные: familia,ae; poena, ae 2. Переведите на латинский язык: статуи богинь, земли моряка 3. Переведите на латинский язык: после тебя, из-за девушек 4. Определите время, наклонение, лицо и число глаголов. Переведите их: rogamus, defendite 5. Переведите предложения на латинский язык: Не слушай рассказы Вы пишете письмо Земледельцы не плавают 6. Переведите предложения на русский язык: Nihil habeo ad te scribere Epistulas mihi scribe mitteque Historiam Romae libenter discimus Bis dat, qui cito dat Вариант 5 (выберите правильный вариант) 1. causam publicam a. уголовных дел b. уголовное дело c. уголовным делом 3. отсутствует a. adest b. prodest c. abest 2. scribunt a. они пишут b. она пишет c. мы пишем 4. bella magna a. гражданская война b. гражданские войны 9

10 5. читайте! a. Legere b. Lege c. Legite 7. Aquila non muscas a. captas b. capto c. captat 9. Dum spiro,. a. habeo b. sum c. spero 11. Cornelia villam monstrat a. amicam b. amicis c. amicas 13. habeo a. iustitiam b. pecuniam c. Minervam 15. non mordet lupum a. lupus b. lupo c. luporum c. гражданскую войну 6. Terra et luna stellae a. sunt b. est c. esse 8. testamentum a. fer b. fac c. duc 10. Agricolae terram a. arrant b. arramus c. arrat 12. Historia est vitae a. magistra b. nauta c. agricola 14. Lupus et ursus sunt a. bestia b. bestiam c. bestiae Вариант 6 1. Просклоняйте существительные: causa,ae; aquila, ae 10

11 2. Переведите на латинский язык: земледельцы Италии, история Рима 3. Переведите на латинский язык: без знаний, у подруги 4. Определите время, наклонение, лицо и число глаголов. Переведите их: noli nocere, errat 5. Переведите предложения на латинский язык: Моряки видят остров Не молчите, ученицы! Мы учим историю 6. Переведите предложения на русский язык: Magistra dictat, discipulae scribunt. Fabulam narra, filia! Post cenam dormiunt, deinde ambulant. Respondere, cavere, agere Вариант 7 1. Просклоняйте существительные: patria,ae; via, ae 2. Переведите на латинский язык: жизнь моряка, поместье земледельца 3. Переведите на латинский язык: из письма, вместо ученицы 4. Определите время, наклонение, лицо и число глаголов. Переведите их: ama, dormitis 5. Переведите предложения на латинский язык: Вы не должны спать Возьмите статую Мы получаем землю 6. Переведите предложения на русский язык: Vitam regit fortuna, non sapientia. Quid vides in silva? Bestiae 11

12 Exercete memoriam! Aquila non captat muscas Вариант 8 1. Просклоняйте существительные: femina,ae; amica, ae 2. Переведите на латинский язык: дороги Греции, причина сражений 3. Переведите на латинский язык: против адвоката, перед сражением 4. Определите время, наклонение, лицо и число глаголов. Переведите их: nolite monstrare, habemus 5. Переведите предложения на латинский язык: Я не люблю читать Верьте истории Житель Рима читает 6. Переведите предложения на русский язык: Ego nihil timeo, quia nihil habeo Nec legere, nec scribere possunt Credite magistrae Cum tacent, clamant Вариант 9 1. Просклоняйте существительные: familia,ae; poena, ae 2. Переведите на латинский язык: статуи богинь, земли моряка 3. Переведите на латинский язык: после сражения, из-за девушек 4. Определите время, наклонение, лицо и число глаголов. Переведите их: rogamus, defendite 12

13 5. Переведите предложения на латинский язык: Не слушай адвоката Вы пишете подругам Земледельцы не плавают 6. Переведите предложения на русский язык: Nihil dicimus, tacemus Nolite dicere, si nescitis. Historiam Romae discimus Si vales, bene est, ego valeo Вариант Просклоняйте существительные: justitia,ae; terra, ae 2. Переведите на латинский язык: деньги жителя, острова Европы 3. Переведите на латинский язык: с подругой, в Риме 4. Определите время, наклонение, лицо и число глаголов. Переведите их: agitis, puni 5. Переведите предложения на латинский язык: Ведите учениц Вы можете читать Ты не слушаешь подругу 6. Переведите предложения на русский язык: Agricola villam non possidet Patriam defendere debemus Pecunia deest Dare, facere, praestare Контрольная работа 1. Просклоняйте и переведите словосочетания в единственном и множественном числе: bonus agricola 13

14 magnus ager 2. Определите время и залог глаголов. Переведите глаголы: sum, habeo, potest, agĭmus 3. Проспрягайте следующие глаголы в Praesens indicativi passivi: rogāre, 1 спрашивать laeděre, 3 наносить вред 4. Согласуйте прилагательное в роде с сущ-ным: terra,ae f земля collega,ae, m коллега meus, a, um privilegium,i, n привилегия 5. Переведите текст: Prope Italiam insulae Sicilia et Sardinia sunt. Incolae Italiae agricolae sunt, incolae insularum sunt nautae. Italiam incolae Romae regunt. De incolis Romae poetae fabulas narrant. Incolae Romae non indigenae Italiae sunt, sed advenae ex Asia. Nam Aeneas patriam Trojam relinquit et ab oris Asiae cum nautis in Italiam venit. Ibi Lavinia, filia Regis Albae Longae, Aeneae nubit et advenis patriam praebet. Roma autem colonia Albae Longae est. Incolae Romae primo incolas Italiae et Siciliae insulae superant. Deinde incolas Galliae vincunt et etiam in Britanniam veniunt. Victoriae Romae gloriam parant. 14

15 РАЗДЕЛ 2 Существительные 2 склонения, прилагательные 1 и 2 склонения, притяжательные местоимения, приставки, страдательный залог Вариант 1 1. Просклоняйте существительные: humus, i f ; fundus, i m 2. Переведите словосочетания: большая толпа, наш народ 3. Определите время, залог, лицо и число глаголов: vides, perintur, eram 4. Преобразуйте действительную конструкцию в страдательную: Fluvius agrum irrigat Plantae medicatae varios morbos sanant Magistra nos erudit 5. Переведите с латинского на русский: In liceo nostro lingua Latina discitur Galli magnas terras habebant Sententia Pauli vera est Otium post negotium Statuae virorum clarorum rosis ornantur Вариант 2 1. Просклоняйте существительные: locus, i m ; otium, i n 2. Переведите словосочетания: ваши советы, длинная дорога 3. Определите время, залог, лицо и число глаголов: est, efinit, colebant 15

16 4. Преобразуйте действительную конструкцию в страдательную: Athena Graecos protegit Graecus doctus filios meos erudit Puellae vos sanant 5. Переведите с латинского на русский: Servi injuste a domino suo puniuntur Candidatus togam candidam gerebat Titius, dominus fundi, servum vendit Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt Victoria concordia gignitur Вариант 3 1. Просклоняйте существительные: faber, bri m ; modus,i m 2. Переведите словосочетания: твой глаз, их война 3. Определите время, залог, лицо и число глаголов: nescit, vincitur, manebant 4. Преобразуйте действительную конструкцию в страдательную: Advocatus reum defendit Neptunus ventos et procellas excitat Pueri te offendunt 5. Переведите с латинского на русский: In taberna olivae venduntur Reus culpam suam negabat Pueros parvos magna pericula terrent Medice, cura te ipsum Magna copia aquae campus irrigatur 16

17 Вариант 4 1. Просклоняйте существительные: campus, i m ; exemplum, i n 2. Переведите словосочетания: моя книга, плохой земледелец 3. Определите время, залог, лицо и число глаголов: veniunt, habemur, erant 4. Преобразуйте действительную конструкцию в страдательную: Piratae praedam dividunt Natura nihil sine causa gignit Magister me docet 5. Переведите с латинского на русский: Vinum a Romanos donum Bacchi putatur Amica tua librum Latinum tenebat Magister discipulo praemium dat Audacia pro muro habetur Troja a Graecis expugnatur Вариант 5 (выберите правильный вариант) 1. Multas fabulas a. legebam b. puniebam c. eram 3. Candidatus togam candidam a. gerebat b. gerebas c. gerebant 5. Мы могли a. poteram b. poteratis 2. In Foro Romano multae tabernae a. sunt b. erant c. habebant 4. Iudex reum a. puniebant b. puniebas c. puniebat a. 6. Dum aberam a. пока вел дела b. пока 17

18 c. poteramus отсутствовал c. пока присутствовал 7. Римляне воевали a. Romani gerebant b. Romani ducebant c. Galli gerebant 9. Historia – temporum a. finis b. testis c. magister 11. сенатор-патриций a. patres conscripti b. pater scriptus c. pater conscriptus 13. avis a. magna b. odiosa c. rara 15. Crimen a. gravi b. grave c. gravis 8. Рабы записывали a. servi scribunt b. servi scribebat c. servi scribebant 10. O, o mores! a. tempora b. temporum c. tempore 12. Salus suprema lex a. Romani b. populi c. Galli 14. Ars longa, vita a. brevis b. levis c. gravis 18

19 Вариант 6 1. Просклоняйте существительные: astrum,i n ; liber, bri m 2. Переведите словосочетания: наша учительница; первый земледелец 3. Определите время, лицо и число глаголов: scribes, habebant, debeo 4. Переведите глаголы: он говорил, мы напишем, вы есть 5. Переведите предложения с латинского на русский: Quis est dominus servi? Reus causam suam dicere non poterat Verum amicum pecunia non parabis Tabula rasa Nauta bonus ventum non timet Вариант 7 1. Просклоняйте существительные: humus, i f ; fundus, i m 2. Переведите словосочетания: моя доска; неизвестный сосед 3. Определите время, лицо и число глаголов: accusabitis, erant, probamus 4. Переведите глаголы: я меняю, они увидят, ты был 5. Переведите предложения с латинского на русский: Titius testamentum facit Vobiscum bona malaque superabimus Quando venies? Persona non grata In Graecia et in Italia vides pulchra monumenta 19

20 Вариант 8 1. Просклоняйте существительные: locus, i m ; otium, i n 2. Переведите словосочетания: ваш друг; добрый ученик 3. Определите время, лицо и число глаголов: videbo, ducebat, vales 4. Переведите глаголы: ты накажешь, вы любили, он присутствует 5. Переведите предложения с латинского на русский: Ave atque vale, mi fili! Domini servos puniebant Volebam venire, sed non poteram Fac tetamentum Discipuli magistro epistulam scribunt Вариант 9 1. Просклоняйте существительные: magister, tri m ; modus, i m 2. Переведите словосочетания: твой хозяин; красивая ученица 3. Определите время, лицо и число глаголов: puniemus, dicebam, desunt 4. Переведите глаголы: они могут, мы наказывали, ты прочитаешь 5. Переведите предложения с латинского на русский: Ignorantia iuris nocet Candidatus togam candidam gerebat Post cenam ambulabis Malum necessarium Pueri libros poetarum legunt 20

21 Вариант Просклоняйте существительные: campus, i m ; exemplum, i n 2. Переведите словосочетания: наша война; большая книга 3. Определите время, лицо и число глаголов: ero, tenebamus, navigat 4. Переведите глаголы: он вел, они определят, вы даете 5. Переведите предложения с латинского на русский: Sempronius servum emit Advocatus in foro causam dicebat Ut salutas, ita salutaberis Terra incognita Discipulus meus fabulam narrat Контрольная работа 1. Просклоняйте и переведите словосочетания в единственном и множественном числе: crimen crudele labor difficilis 2. Определите время и залог глаголов. Переведите глаголы: docēmur, emebamus, respondent, amas 3. Проспрягайте следующие глаголы в Perfectum indicativi activi: legere 3 – читать invenire 4 находить 4. Согласуйте прилагательное в роде с сущ-ным: ingens, ntis terra,ae f земля certamen, inis n битва delictor, oris m преступник 5. Переведите текст: 21

22 Apud veteres Romanos opera scriptorum non arte typographica, ut nunc, multiplicabantur, sed a servis, ad id destinatis, transcribebantur. Unus ex eis dictabat, reliqui calamis, atramento tinctis, scribebant. Ita uno tempore multa exemplaria parabantur. Alii libri erant in charta scri[ti, ex papiro facta, alii in membrana, ex coro parata. Singulae paginae, inter se conglutinatae, in umbilicum volvebantur, unde libri appellabantur volumina ; haec in scriniis servabantur. In Foro Romano erant multae tabernae bibliopolarum ; inde libri in ultimas terras imperii Romani dimittebantur. Romae homines opulenti cum summo studio magnas bibliothecas sibi comparabant. РАЗДЕЛ 3 Существительные 3 склонения, imperfectum ind. act.et pass., futurum I ind.act. et pass. Вариант 1 1. Просклоняйте существительные: odor, oris m, nox, noctis f, reptile, reptilis n 2. Переведите словосочетания с русского на латинский: большой город, его сын 3. Определите время, залог, лицо и число глаголов: moneris, prodes, videbitis, deest, scribemur 4. Переведите предложения с лат. на русский: Paupertas non est vitium Plato poetas duces sapientiae vocabat Sera nunquam est ad bonos mores via Omnes homines natura libertati student Mens sana in corpore sano 22

23 Вариант 2 1. Просклоняйте существительные: legio, onis f, avis, avis f, nectar, nectaris n 2. Переведите словосочетания с русского на латинский: красивое поместье, их дочь 3. Определите время, залог, лицо и число глаголов: punimini, adestis, poterunt, erit, capieris 4. Переведите предложения с латинского на русский: Inter caecos luscus rex Alienis malis delectari voluptas inhumana est Magna dos ei virgini dabitur Nulla lex satis commoda omnibus est Salus populi suprema lex Вариант 3 1. Просклоняйте существительные: civitas, aits f, urbs, urbis f, vectigal, alis n 2. Переведите словосочетания с русского на латинский: долгий мир, твой город 3. Определите время, залог, лицо и число глаголов: datur, absum, ignorabimus, reguntur, puniar 4. Переведите предложения с латинского на русский: Barba crescit, caput nescit Veritas laborare potest, vinci non potest Tempus consilium tibi dabit Frequens imitatio transit in mores Finis coronat opus 23

24 Вариант 4 1. Просклоняйте существительные: genus, eris n, civis, civis m, exemplar, aris n 2. Переведите словосочетания с русского на латинский: красная книга, мой кандидат 3. Определите время, залог, лицо и число глаголов: accusatur, possumus, dicet, monebaris, puniebamini 4. Переведите предложения с латинского на русский: Caecus non judicat de colore Pro patria, pro libertate, pro vita pugnabimus Amoris vulnus sanat idem, qui facit Homines magis defendenti, quam accusanti favent Amicus Plato, sed magis amica veritas Вариант 5 (выберите правильный вариант) 1. Tacito a. consensus b. consensui c. consensu 3. Matrimonium manu a. contra b. cum c. ad 5. Мы приглашены a. invitamus b. invitamini c. invitor 2. Ab a. abusu b. abusus c. abusum 4. Servi a domino a. puniuntur b. puniunt c. punitur 6. Dimittebantur a. они отпустили b. их отпускают c. они были отпущены 7. Нас уговаривали 8. Tertium non datur 24

25 a. monebamur b. monebatur a. monebantur 9. Вы прибежали a. cucurri b. cucurristi c. cucurristis 11. Он был написан a. scriptus est b. scripta est c. scriptus es 13. res agitur a. suus b. meum c. tua 15. Труднейший a. difficillimus b. difficillior c. difficilis a. Третий лишний b. Третьего не дано b. Бог троицу любит 10. Processerunt a. они продвигаются b. они продвинутся c. они продвинулись 12. Пришел, увидел, победил a. Feci, vidi, vici b. Veni, vidi, vici c. Veni, vixi, vici 14. Ad a. res b. rem c. rebus Вариант 6 1. Просклоняйте существительные: odor, oris m, nox, noctis f, reptile, reptilis n 2. Переведите словосочетания с рус. на латинский: большой город, его сын 3. Определите время, залог, лицо и число глаголов: moneris, prodes, videbitis 25

26 4. Преобразуйте действительную конструкцию в страдательную: Fluvius agrum irrigat Athena Graecos protegit 5. Переведите предложения с лат. на русский: Iudices, qui ex lege iudicatis, obtemperare legibus debetis Multis ictibus deicitur quercus Auri sacra fames Ius et ars, boni et aequi Mens sana in corpore sano Вариант 7 1. Просклоняйте существительные: legio, onis f, avis, avis f, nectar, nectaris n 2. Переведите словосочетания с русского на латинский: красивое поместье, их дочь 3. Определите время, залог, лицо и число глаголов: punimini, adestis, poterunt 4. Преобразуйте действительную конструкцию в страдательную: Advocatus reum defendit Piratae praedam dividunt 5. Переведите предложения с латинского на русский: Caelum, non animum mutant qui trans mare current Alimenta cum vita finiuntur Lex retro non agit Manifestum non eget probatione Salus populi suprema lex 26

27 Вариант 8 1. Просклоняйте существительные: civitas, aits f, urbs, urbis f, vectigal, alis n 2. Переведите словосочетания с русского на латинский: долгий мир, твой город 3. Определите время, залог, лицо и число глаголов: datur, absum, ignorabimus 4. Преобразуйте действительную конструкцию в страдательную: Inimici vineta caedunt Neptunus ventos excitat 5. Переведите предложения с латинского на русский: Historia tetis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustatis Casus a nullo praestantur Ius vitae ac nectis Adhuc sub iudice lis est Finis coronat opus Вариант 9 1. Просклоняйте существительные: genus, eris n, civis, civis m, exemplar, aris n 2. Переведите словосочетания с русского на латинский: красная книга, мой кандидат 3. Определите время, залог, лицо и число глаголов: accusatur, possumus, dicet 4. Преобразуйте действительную конструкцию в страдательную: Graecus filios erudit Plantae morbos sanant 27

28 5. Переведите предложения с латинского на русский: Par in parem non habet iurisdictionem Filii uxor loco filiae habebantur Alit aemultatio ingenia Lege artis. Captatio benevolentiae Amicus Plato, sed magis amica veritas Вариант Просклоняйте существительные: radix, icis f, pater, tris m, navis, is f 2. Переведите словосочетания с русского на латинский: вторая жизнь, ваш пример 3. Определите время, залог, лицо и число глаголов: reguntur, deest, erit 4. Преобразуйте действительную конструкцию в страдательную: Stellae viam monstrant Agricolae agrum colunt 5. Переведите предложения с латинского на русский: Omnis definitio in iure civile periculosa est In Gallia plebs servorum loco habebatur In iure et in iudicio Iuris legumque peritus Nomina sunt odiosa Контрольная работа 1. Просклоняйте и переведите словосочетания в единственном и множественном числе: manus mea casus rarus 28

29 2. Определите время и залог глаголов. Переведите глаголы: audior, vendēbat, puniētis, parabantur 3. Проспрягайте следующие глаголы в Futurum I indicativi activi: videre 2 видеть narrare 1 – рассказывать 4. Согласуйте прилагательное в роде с сущ-ным: noster, tra, trum status, us m статус res, rei f дело fides, ei f вера 5. Переведите текст: Formica hieme siccabat grana, quae diligenter et prudenter ab ea aestate comportata erant. Cicada de futuro tempora non cogitaverat, quare hieme cibum non habebat. Itaque ad formicam venit et rogavit : «Imperti mihi cibum». Formica autem : «Cur aestate», inquit, «non comportavisti frumentum? Quibis negotiis impedita eras?». Cicada ad haec verba : «Cantavi in agris et in campis ; vocem meam, qua omnes delectavi, tu quoque audivisti». Tum formica : «Si aestate cantavisti, hieme nunc salta!». Jure esuriunt hieme ii, qui aestate de futuro tempore non cogitaverunt. 29

30 РАЗДЕЛ 4 Примерное решение варианта 1 1. s pl s pl N. causa G. causae D. causae Acc. causam Abl. causa causae causarum causis causas causis collega collegae collegae collegam collega collegae collegarum collegis collegas collegis 2. agricolae Italiae, historia Romae 3. sine scientiis, ad me 4. Nautae insulam vident Nolite tacere, discipulae! Historiam discimus 5. Расскажи нам сказку, дочь! После обеда они спят, а потом гуляют. Кто в жизни никогда не ошибается? Пока дышу, надеюсь. Примерное решение контрольной работы 1. падеж/ s pl число N bonus agricola boni agricolae G boni agricolae bonorum agricolarum D bono agricolae bonis agricolis Acc bonum agricolam bonos agricolas Abl bono agricola bonis agricolis 30

31 падеж/ число N G D Acc Abl s magnus ager magni agri magno agro magnum agrum magno agro pl magni agri magnorum agrorum magnis agris magnos agros magnis agris 2. sum (наст. вр., дейст. залог) я есть; habeo (наст. вр., действ. залог) я имею; potest (наст. вр., действ. залог) он может; agimus (наст. вр., действ. залог) мы делаем. 3. s pl s pl rogor rogaris rogatur rogamur rogamini rogantur laedor laegeris laeditur laedimur laedimini laeduntur 4. terra mea, collega mea, privilegium meum 5. Острова Сицилия и Сардиния находятся около Италии. Жители Италии земледельцы, жители островов моряки. Жители Италии правят Римом. О жителях Рима поэты рассказывают сказания. Жители Рима это не только жители Италии, но и выходцы из Азии. Даже Эней родную Трою оставляет и от берега Азии с моряками в Италию прибывает. Там Лавиния, дочь царя Альбы Лонги становится женой Энея и показывает прибывшим свою родину. Рим же является колонией Альбы Лонги. Жители Рима берут верх над жителями Италии и Сицилии. Затем побеждают жителей Галлии и даже в Британию прибывают. Победы Рима приносят славу. 31

32 РАЗДЕЛ 5 Крылатые фразы и выражения рекомендуемые для заучивания Для студентов филологических факультетов: A posteriori. «Из последующего»; исходя из опыта, на основании опыта. В логике – умозаключение, делаемое на основании опыта. A priori. «Из предыдущего», на основании ранее известного. В логике – умозаключение, основанное на общих положениях, принимаемых за истинные. Ab altero expectes, alteri quod feceris. Жди от другого того, что сам ты сделал другому (ср. Как аукнется, так и откликнется). Ab ovo usque ad mala. «От яиц до яблок», с начала до конца. Обед у древних римлян обычно начинался с яйца и заканчивался фруктами. Ab urbe condita. От основания города (т.е. Рима; основание Рима относят к гг. до н.э.). Эра римского летоисчисления. Так назывался исторический труд Тита Ливия, излагавший историю Рима от его легендарного основания до 9 г. н.э. Ad hoc. «Для этого», «применительно к этому», специально для этого случая. Ad libitum. По желанию, по <своему> усмотрению (в музыке – темп музыкального произведения, предоставляемый на усмотрение исполнителя). Ad majorem dei gloriam. «К вящей славе божией»; часто в парафразах для прославления, во славу, во имя торжества кого-либо, чего-либо. Девиз ордена иезуитов, основанного в 1534 г. Игнатием Лойолой. Alea jacta est. «Жребий брошен» – о бесповоротном решении, о шаге, не допускающем отступления, возврата к прошлому. Слова Юлия Цезаря, который 32

33 принял решение захватить единоличную власть, сказанные перед переходом реки Рубикон, что послужило началом войны с сенатом. Alma mater. «Питающая мать» (традиционное образное название учебных заведений, чаще высших). Alter ego. Другой я, второй я (о друзьях). Приписывается Пифагору. Amicus certus in re incerta cernitur. «Верный друг познается в неверном деле», т.е. истинный друг познается в беде (Цицерон, «Трактат о дружбе»). Amicus Plato, sed magis amica veritas. Платон мне друг, но истина еще больший друг. Выражение восходит к Платону и Аристотелю. Amorem canat aetas prima. Пусть юность поет о любви (Секст Проперций, «Элегии»). Aquila non captat muscas. Орел не ловит мух (латинская пословица). Ars longa, vita brevis. Наука обширна (или Искусство обширно), а жизнь коротка. Из 1-го афоризма древнегреческого врача и естествоиспытателя Гиппократа (в переводе на латынь). Audiatur et altera pars. Следует выслушать и другую (или противную) сторону. О беспристрастном рассмотрении споров. Выражение восходит к судейской присяге в Афинах. Aurea mediocritas. Золотая середина. Формула практической морали, одно из основных положений житейской философии Горация («Оды»). Auri sacra fames. Проклятая жажда золота. Вергилий, «Энеида». Aut Caesar, aut nihil. Или Цезарь, или ничто (ср. русск. Или пан или пропал). Девиз Чезаре Борджиа, итальянского кардинала и военного авантюриста. Источником для этого девиза послужили слова, 33

34 приписываемые римскому императору Калигуле (12-41 гг.), известному своей расточительностью. Ave Caesar, <Imperator,> morituri te salutant. Здравствуй, Цезарь, <император,> идущие на смерть приветствуют тебя. Приветствие римских гладиаторов, обращенное к императору. Засвидетельствовано у римского историка Светония. Bellum omnium contra omnes. Война всех против всех. Т. Гоббс, «Левиафан», о естественном состоянии людей до образования общества. Carpe diem. «Лови день», т.е. пользуйся сегодняшним днем, лови мгновение. Девиз эпикурейства. Гораций, «Оды». Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. А кроме того, я утверждаю, что Карфаген должен быть разрушен. Настойчивое напоминание; выражение представляет собой слова Марка Порция Катона Старшего, которые он прибавлял в конце каждой речи в сенате, о чем бы ему ни приходилось высказываться. Cibi, potus, somni, venus omnia moderata sint. Пища, питье, сон, любовь – пусть все будет умеренным (изречение греческого врача Гиппократа). Citius, altius, fortius! Быстрее, выше, сильнее! Девиз Олимпийских игр, принятый в 1913 г. Cogito, ergo sum. Я мыслю, следовательно я существую. Р. Декарт, «Начала философии». Consuetudo est altera natura. Привычка – вторая натура. Цицерон, «О высшем благе и высшем зле». Credo. «Верую». Так называемый «символ веры» – начинающаяся с этого слова молитва, представляющая собой краткий свод догматов христианства. В переносном смысле: основные положения, основы чьего-либо мировоззрения, основные принципы коголибо. 34

35 Cujusvis hominis est errare; nullius, sine insipientis, in irrore perseverare. Каждому человеку свойственно ошибаться, но никому, кроме глупца, не свойственно упорствовать в ошибке. Марк Туллий Цицерон, «Филиппики». Curriculum vitae. «Путь жизни», краткая биография. De gustibus non est disputandum. О вкусах не спорят (ср. На вкус и цвет товарищей нет). De jure. De facto. По праву, юридически. На деле, фактически. De mortuis aut bene, aut nihil. О мертвых или хорошо, или ничего. Изречение Хилона, одного из семи мудрецов древности. Divide et impera. Разделяй и властвуй. Латинская формулировка принципа империалистической политики. Docendo discimus. Обучая, мы учимся сами. Сенека, «Письма». Ducunt volentem fata, nolentem trahunt. Желающего идти судьба ведет, не желающего – тащит. Изречение греческого философа-стоика Клеанфа, переведенное на латинский язык Луцием Аннеем Сенекой в его «Письмах». Dum spiro, spero. Пока дышу, надеюсь. Относящаяся к новому времени формулировка мысли, которая встречается у Цицерона в «Письмах к Аттику» и у Сенеки в «Письмах». Dum vitant stulti vitia, in contraria currunt. Глупые, избегая пороков, впадают в противоположные пороки (Квинт Гораций Флакк). Dura lex, sed lex. «Суров закон, но закон», т.е. каким бы ни был суровым закон, его следует соблюдать. Epistula non erubescit. Письмо не краснеет. В письме можно высказать то, о чем стыдно сказать при личной встрече. 35

36 Errare humanum est. «Ошибаться — человеческое свойство», человеку свойственно ошибаться. Марк Анней Сенека Старший, «Контроверсии». Eruditio aspera optima est. Строгое обучение самое лучшее. Est modus in rebus. Есть мера в вещах, т.е. всему есть мера. Гораций, «Сатиры». Ex libris. «Из книг», экслибрис. Название книжного знака, наклеиваемого на внутренней стороне передней крышки переплета или обложки книги и содержащего имя владельца книги. Ex ungue leonem. «По когтю льва» (узнат), т.е. по части можно судить о целом или по руке узнают мастера. Лукиан, «Гермотим». Exempli gratia (e.g.). Ради примера, например. Feci, quod potui, faciant meliora potentes. Я сделал всё, что мог, кто может, пусть сделает лучше. Стихотворная парафраза формулы, которой римские консулы заключали свою отчетную речь, передавая полномочия преемнику. Femina nihil pestilentius. Нет ничего пагубнее женщины. Гомер. Festina lente. «Спеши медленно», всё делай не спеша. Латинский перевод греческой поговорки (speude bradeos), которую Светоний приводит в греческой форме как одну из обычных поговорок Августа («Божественный Август»). Fiat justitia et pereat mundus. Да свершится правосудие и да погибнет мир. Девиз германского императора Фердинанда I [ ]. Fiat lux. Да будет свет. Книга Бытия, 1:3. Finis coronat opus. Конец венчает дело; конец – делу венец. Поговорочное выражение. 36

37 Gaudeamus igitur juvenes dum sumus. Давайте радоваться, пока мы молоды (начало студенческой песни, возникшей из латинских застольных песен вагантов). Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo. Капля долбит камень не силой, но частым паденьем. Овидий, «Послания с Понта». Habent sua fata libelli. Книги имеют свою судьбу (в зависимости от того, как их принимает читатель). Теренциан Мавр, «О буквах, слогах и размерах». Hoc est (h.e.). Это значит, то есть. Homo novus. Новый человек. Человек незнатного происхождения, достигший высокого положения в обществе. Homo sum: humani nihil a me alienum puto. Я человек и считаю, что ничто человеческое мне не чуждо. Употребляется при желании подчеркнуть глубину и широту интересов, причастность ко всему человеческому или в знач.: Я человек, и не застрахован ни от каких человеческих заблуждений и слабостей. Теренций, «Сам себя наказывающий». Honores mutant mores. Почести изменяют нравы. Плутарх, «Жизнь Суллы». Honoris causa. «Ради почета», т.е. принимая во внимание заслуги; иногда – ради своей чести, для престижа или ради одной только чести, бескорыстно. Чаще всего употребляется для обозначения обычая присуждать ученую степень без защиты диссертации, в силу заслуг. Ignorantia non est argumentum. Незнание – не довод. Бенедикт Спиноза, «Этика». Malum nullum est sine aliquo bono. Нет худа без добра. Латинская поговорка. Manus manum lavat. Рука руку моет. Поговорочное выражение. 37

38 Memento mori. Помни о смерти. Форма приветствия, которым обменивались при встрече монахи ордена траппистов. Memento quia pulvis est. Помни, что ты прах. Книга Бытия, 3:19. Mens sana in corpore sano. В здоровом теле здоровый дух. Ювенал, «Сатиры». Multos timere debet, quem multi timent. Многих бояться должен тот, кого многие боятся. Публий Сир. Mutatis mutandis. Изменив то, что следует изменить; с соответствующими изменениями. Nam sine doctrina vita est quasi mortis imago. Ибо без науки жизнь есть как бы подобие смерти. Первоисточник не установлен; встречается у Ж.Б. Мольера, «Мещанин во дворянстве». Ne quid nimis! Ничего лишнего! Не нарушай меры! Публий Теренций Афр, «Девушка с Андроса». Nomen est omen. «Имя – знамение», имя что-то предвещает, что-то говорит о своем носителе, характеризует его. Плавт, «Перс». Non est discipulus super magistrum. Ученик не выше учителя своего. Евангелие от Матфея. Non olet. «Не пахнет», <деньги> не пахнут. Светоний, «Божественный Веспасиан». Nosce te ipsum. Познай самого себя. Латинский перевод греческого изречения gnothi seauton, приписывавшегося Фалесу и начертанного на фронтоне храма в Дельфах. Nota bene! (NB!). «Заметь хорошо», обрати внимание. Пометка, служащая для того, чтобы обратить внимание на какую-либо особую примечательную часть текста. Nulla dies sine linea. Ни дня без штриха; ни дня без строчки (употребляется в «Естественной истории» Гая Плиния Цецилия Старшего в отношении древнегреческого живописца Апеллеса). 38

39 O tempora! O mores! О времена! О нравы! Цицерон, «Речь против Катилины». O, sancta simplicitas! О, святая простота! Фраза приписывается чешскому протестанту Яну Гусу. По преданию, Гус, сжигаемый на костре, произнес эти слова, когда какая-то старушка из благочестивых побуждений подбросила в костер охапку хвороста. Omnia mea mecum porto. Все мое ношу с собой. Слова, приписываемые Цицероном Бианту, одному из семи мудрецов. Omnia vincit amor et nos cedamus amori. Все побеждает любовь, и мы любви покоримся (Вергилий, «Эклоги»). Omnis ars imitatio est naturae. Всякое искусство есть подражание природе. Сенека, «Послания». Optimum medicamentum quies est. Лучшее лекарство – покой. Утверждение Авла Корнелия Цельса, римского врача. Panem et circenses. Хлеба и зрелищ. Возглас, выражавший основные требования римской толпы, утратившей политические права в эпоху Империи и довольствовавшейся бесплатной раздачей хлеба и бесплатными цирковыми зрелищами. Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. Рожают горы, а родится смешная мышь; гора родила мышь (Квинт Гораций Флакк в «Науке поэзии» осмеивает писателей, начинающих свои произведения высокопарными обещаниями, которые в дальнейшем не оправдываются). Parva leves capiunt animos. Мелочи прельщают души легкомысленных. Публий Овидий Назон. Per aspera ad astra. «Через тернии к звездам», через трудности к высокой цели. Модификация фрагмента из «Неистового Геркулеса» Сенеки. Per fas et nefas. «С помощью дозволенного и недозволенного богами», всеми правдами и неправдами. Тит Ливий, «История». 39

40 Pereant, qui ante nos nostra dixerunt. Да погибнут те, кто раньше нас сказал то, что говорим мы! Шутливый афоризм. Первоисточник не известен. Periculum in moro. «Опасность в промедлении», т.е. промедление опасно. Тит Ливий, «История». Persona (non) grata. (Не)желательная личность (термин международного права). В широком смысле – лицо, (не)пользующееся доверием. Post factum. «После факта», т.е. после того, как событие свершилось; задним числом, с опозданием. Post scriptum (P.S.). «После написанного» или «После написанное», приписка в конце письма. Pro et contra. За и против. Prosit! На здоровье! Будем здоровы! Qualis rex, talis grex. Каков царь, такова и толпа. Латинская пословица. Ср. Какой поп, таков и приход. Qui non laborat, non manducet. Кто не трудится, тот пусть и не ест. 2-е послание апостола Павла к фессалоникийцам 3:10. Qui pro quo. Один вместо другого, т.е. смешение понятий, путаница; недоразумение. Quia nominor leo. Ибо я зовусь львом. Слова из басни Федра. Лев и Осел делят добычу после охоты. Лев забрал себе одну треть как царь зверей, вторую – как участник охоты, третью – потому что он лев. Quidquid agis, prudenter agas et respice finem. Что бы ты ни делал, делай разумно и предусматривай результат. «Римские деяния». Quo vadis? Куда идешь? Камо грядеши? Евангелие от Иоанна; слова, с которыми Петр обратился к Иисусу. Quod erat demonstrandum (q.e.d.). Что и требовалось доказать. Традиционная формула, завершающая доказательство. Quod licet Jovi, non licet bovi. Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. Латинская поговорка. 40

41 Repetitio est mater studiorum. Повторение – мать учения. Латинская пословица. Salus populi suprema lex. Благо народа – высший закон. Цицерон, «О законах». Sapere aude. Решись быть мудрым. Гораций, «Послания». Sapienti sat. Для понимающего достаточно <того, что уже было сказано>. Тит Макций Плавт, «Перс». Scientia est potentia. Знание – сила. Афоризм, основанный на высказывании Ф.Бэкона в «Новом органоне». Scio me nihil scire. Я знаю, что ничего не знаю. Перевод на латинский язык слов Сократа, приводимых в сочинении Платона «Апология Сократа». Semper homo bonus tiro est. Порядочный человек всегда простак. Марциал. Sero venientibus ossa. Кто поздно приходит (т.е. опаздывает), тому – кости. Латинская поговорка. Sic transit gloria mundi. Так проходит мирская слава. Фраза, с которой обращаются к будущему Папе Римскому во время возведения его в этот сан, сжигая при этом перед ним кусок ткани в знак призрачности земного существования. Sine ira et studio. Без гнева и пристрастия. Тацит, «Анналы». Sint ut sunt aut non sint. Пусть остается так, как есть, или совсем не будет. Слова папы Климента XIII, сказанные им французскому посланцу в 1761 году в ответ на требование изменить устав ордена иезуитов. Sit tibi terra levis (STTL). «Пусть тебе земля будет легка», пусть земля тебе будет пухом (обычная форма латинских эпитафий). Sit venia verbo. Да будет позволено сказать; с позволения сказать. Латинский фразеологизм. Solus cum sola non cogitabuntur orare «Pater noster». Мужчина с женщиной наедине не подумают читать 41

42 «Отче наш». Первоисточник не установлен; встречается у В.Гюго, «Собор Парижской богоматери», «Отверженные». Status quo. «Положение, в котором», существующее положение; употр. тж. в знач. «прежнее положение». Sub rosa. «Под розой», по секрету, секретно. Роза у древних римлян была эмблемой тайны. Если розу подвешивали к потолку под пиршественным столом, то все, что «под розой» говорилось, не должно было разглашаться. Sub specie aeternitatis. «Под видом вечности, под формой вечности»; с точки зрения вечности. Выражение из «Этики» Спинозы, доказывающего, что «природе разума свойственно постигать вещи под некоторой формой вечности». Sublata causa, tollitur morbus. Если устранить причину, тогда пройдет и болезнь. Приписывается греческому врачу Гиппократу. Suum cuique. Каждому свое, т.е. каждому то, что ему принадлежит по праву, каждому по заслугам. Положение римского права. Temeritas est florentis aetatis. Легкомыслие свойственно цветущему возрасту. Марк Туллий Цицерон. Terra incognita. Неизвестная земля. Перен.: нечто совершенно неизвестное или недоступная, непостижимая область. Tertium non datur. Третье не дано; третьего нет. Формулировка одного из четырех законов мышления – закона исключенного третьего – в формальной логике. Trahit sua quemque voluptas. Каждого влечет его страсть (Публий Вергилий Марон, «Буколики»). Transeat a me calix iste. Да минует меня чаша сия (Евангелие от Матфея 26:39). Ultima ratio regum. «Последний довод королей», последнее средство королей. Надпись на французских 42

43 пушках, выполненная при Людовике XIV по повелению кардинала Ришелье. Ultra posse nemo obligatur. Никого нельзя обязывать сверх его возможностей. Юридическая норма. Urbi et orbi. «Городу (т.е. Риму) и миру»; на весь мир, всему миру, всем и каждому. Слова, входящие в принятую в XIII-XIV в. формулу благословения вновь избранного римского папы, как главы католической церкви для города Рима и всего мира, и ставшие формулой благословения папы всему католическому миру в праздники. Vade mecum. «Иди со мной», вадемекум. Традиционное название путеводителей и справочных изданий, которые служат постоянным спутником в чем-либо. Vae victis. Горе побежденным. Во время осады галлами Рима жители города должны были выплатить выкуп в тысячу фунтов золота. На чашу весов, где стояли гири, один галл положил свой тяжелый меч, сказав: «Горе побежденным». Тит Ливий, «История». Veni, vidi, vici. Пришел, увидел, победил. По свидетельству Плутарха в «Сравнительном жизнеописании», этой фразой Юлий Цезарь сообщил в письме к своему другу Аминтию о победе в сражении при Зеле. Veto. «Запрещаю»; запрет, вето. «Налагать вето» на чьелибо решение значит приостанавливать его исполнение. Vim vi repellere licet. Насилие позволяется отражать силой (одно из положений римского гражданского права). Virtutem primam esse puta compescere linguam. Считай первой добродетелью умение обуздывать язык (изречение из сборника «Нравоучительные двустишия для сына» Дионисия Катона). 43

44 Vita sine libertate nihil. Жизнь без свободы – ничто (первоисточник не установлен; встречается у Р. Ролана, «Против итальянского фашизма»). Vivere est cogitare. Жить – значит мыслить. Цицерон, «Тускуланские беседы». Девиз Вольтера Vivere est militare. Жить – значит сражаться. Сенека, «Письма». Volens nolens. Хочешь, не хочешь; волей – неволей. Для студентов юридических факультетов: absente reo – в отсутствие ответчика (подсудимого) absit omen – да не послужит это дурной приметой! absolvitur – оправдательный приговор abusus non tollit usum – злоупотребление не отменяет употребления accipere quid ut justitiam facias, non est tam accipere quam extorquere – принятие вознаграждения за отправление правосудия есть не столько принятие, сколько вымогательство actis testantibus – согласно документам actori incumbit onus probandi – бремя доказывания лежит на истце actum est, ilicet – дело закончено, можно расходиться ad impossibilia lex non cogit – закон не требует невозможного ad impossibilia nemo obligatur – к невозможному никого не обязывают ad verbum – слово в слово, буквально adversa fortuna – злой рок alma mater – кормящая мать (почтительно об учебном заведении) alter ego – второе “я” animo et corpore – душой и телом 44

45 animus ad omne jus dicit – каждый закон обращен к сути дела animus injuriandi – преступный умысел aqua currit et debere currere ut currere solebat – вода течет и должна течь, ибо она привыкла течь aucupia verborum sunt judice indigna – буквоедство ниже достоинства судьи avarus (avidus) gloriae – жадный до славы beneficium latronis non occidere – благодеяние разбойника- не убить bona fides semper praesumitur, nisi malam fidem adesse probetur – если не доказан злой умысел, всегда предполагается добросовестность caeteris paribus – при прочих равных условиях carpe diem – лови момент casus belli – повод к войне casus delicti – случай правонарушения causa causarum – причина причин circulus vitiosus – порочный круг cogitare hominis est – размышление свойственно человеку cogitationis poenam nemo patitur – никто не несет наказания за мысли compos mentis – в здравом уме compos sui – в полном сознании conditio sine qua non – непременное условие consensus, non concubitus, facit matrimonium – брак образуется согласием намерений, а не сожительством consensus omnium – всеобщее согласие corpore validus, mente infirmus – телом сильный, разумом слабый corpus delicti – вещественные доказательства (“тело преступления”) corpus juris – свод законов cujus periculum, ejusdem commodum – чей риск, того и прибыль 45

46 cui bono? – кому это нужно? cui prodest? – кому выгодно? culpa lata dolo comparatur – грубая небрежность приравнивается к умыслу curriculum vitae – краткое жизнеописание da tua dum tua sunt, post mortem tunc tua non sunt – отдай твое, пока оно твое, после смерти оно не твое damnatus – осужденный (приговоренный) de dolo malo – по злому умыслу de facto…de jure – фактически…юридически decipi quam fallere est tutius – лучше быть обманутым, чем обмануть другого dic – duc – fac – говори – веди – делай divide et impera – разделяй и властвуй duobus certantibus tertius gaudet – когда двое дерутся, радуется третий dura lex, sed lex – закон суров, но это – закон e pluribus unum – множество в едином (девиз правительства США) ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat – тяжесть доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает. elegantia juris – юридическая тонкость errare humanum est, stultum est in errore perseverare – человеку свойственно ошибаться, глупо – упорствовать в ошибке error in re – ошибка по существу error juris – правовая ошибка ex adverso – (доказательство) от противного ex facto jus oritur – из факта возникает право ex legibus – по закону ex nihilo nihil fit – из ничего ничего не выходит expressa nocent, non expressa non nocent – сказанное вредит, не сказанное не вредит extra jus – за пределами закона 46

47 facere ex curvo rectum, ex nigro album – из кривого делать прямое, из черного – белое facta contra jus non valere – совершенное вопреки праву – недействительно facta probantur, jura deducuntur – деяния доказываются, право выводится facta sunt potentiora verbis – поступки сильнее слов falsus in uno, falsus in omnibus – ложное в одном, ложно во всем festinatio justitiae est noverca infortunii – торопить правосудие значит призывать несчастье. fraus est celare fraudem – сокрытие обмана есть обман fraus meretur fraudem – обман порождает обман furiosus furore solo punitur – невменяемый наказан самим своим безумием grammatica falsa non vitiat chartam – грамматические ошибки не делают документ недействительным. grosso modo – в общих чертах habeas corpus – ( первые слова закона о свободе личности, Англия, 1679). heres heredis mei est meus heres – наследник моего наследника есть мой наследник homicidium causale (culposum) – случайное (по небрежности) убийство homicidium voluntarium – умышленное убийство hostes humani generis – враги рода человеческого ignorantia juris nocet, ignoratio facti non nocet – незнание закона не является оправданием, неведение факта является оправданием ignorantia judicia est calamitas innocentis – невежество судьи – бедствие для невинного ignorantia non est argumentum – незнание – не довод imperium in imperio – государство в государстве impunitas continuum affectum tribuit delinquendi – безнаказанность постоянно поощряет преступника 47

accipio на английском языке – Латинско-английский словарь

Et si alius plura alius pauciora accept , omnia tamen tua sunt, nec Minimum sine te haberi potest.

Если один получает на больше, а другой меньше, но все Твои и без Тебя ничего не может быть получено .

Литература

Quis sua sponte inspicere potest cumulum notitiarum quas ex diversis orbis regionibus cotidie accepimus et quae, generaliter, uti verae habentur?

Кто мог бы лично исследовать поток информации, который изо дня в день поступает со всех концов света и который обычно принимается за истину?

Ватикан.ва

Praeterita hebdomade epistulam eius accepi .

Я получил ее письмо на прошлой неделе.

Татоэба-2020.08

Год 1964, диплом , акцепт .

Он получил диплом в 1964 году.

ВикиМатрица

a praetorias cohortis, quae binos; denarios acceperint , quae post sedecim annos penatibus suis reddantur, plus periculorum suscipere? non obtrectari a se urbanas excubias: sibi tamen apud horridas gentis e contuberniis hostem aspici.

«Неужели когорты преторианцев, которые всего получили по своих двух динариев на человека и которые через шестнадцать лет возвращены в свои дома, сталкиваются с большими опасностями? мы должны противостоять врагу из наших палаток.”””

латино-древний

recitae et Drusi epistulae quamquam ad Modestiam flexae pro superbissimis accipiuntur .

Были прочитаны и письма Друза, которые, хотя и были старательно скромны в выражении, были восприняты как крайне высокомерные.

латино-древний

Suos fideles cohortans ne deserant neu parvipendantsantastraditionespatrum, sedreligioseeasaccipiant, tamquam pretiosum catholicae familiae thesaurum, iisque obsequantur, Ecclesia tamen sinit unumquemque, in Sainta et iusta libertate filiorum subististiidisuification Dei, huiusmodi освящение, очищение божества; in eorum mentem autem continenter revocat ea quae ad salutem assequendam sunt praeponenda, utpote necessaria vel meliora et efficaciora (47).

Рекомендуя своим верным не отказываться от священных традиций своих предков и не пренебрегать ими, но приветствовать их религиозно как драгоценное сокровище католической семьи и должным образом уважать их, тем не менее, Церковь предоставляет каждому возможность использовать эти средства очищения и освящения. со святой и свободной свободой сыновей Божьих. Однако оно постоянно напоминает им о тех вещах, которым следует отдавать предпочтение, потому что они необходимы или, по крайней мере, лучше и действеннее для достижения спасения.(47)

ватикан.ва

Quibus litteris acceptis insolenti voluptate efferebatur, quod sibi novarum provinciarum et fertilissimi regni tanta oblata esset facultas.

Эти письма наполнили его дерзкой радостью от возможности грабить новые провинции и богатое королевство.

латино-древний

Iamque hiems appropinquabat, et tantis detrimentis acceptis Octavius ​​desperata oppugnatione oppidi Dyrrachium sese ad Pompeium recepit.

Приближалась зима, и Октавий, отчаявшись захватить город, после понеся такие значительные потери, удалился в Помпей, в Диррахий.

латино-древний

Татоэба-2020.08

Postea vero, cum Caesarem ad Massiliam detineri cognovit, copyas Petreii cum exercitu Afranii esse coniunctas, magna auxilia convenisse, magna esse in spe atque exspectari et согласия omnem citeriorem provinciam, quaeque postea acciderant, de angustiis ad Ilerdam rei fumentariae, acce pit acce pit acce pit acce pit haec ad eum latius atque inflatius Afranius perscribebat, se quoque ad motus fortunae movere coepit.

Но потом, когда он узнал, что Цезарь задержан перед Массилией, что силы Петрея соединились с армией Афрания, что им на помощь пришли значительные подкрепления, что были большие надежды и ожидания, и услышал что вся Ближняя провинция вступила в конфедерацию, и о трудностях, с которыми впоследствии столкнулся Цезарь в Илерде из-за недостатка провизии, и Афраний написал ему более полный и преувеличенный отчет об этих делах, он начал регулировать свои передвижения с помощью те из удачи.

латино-древний

«Hunc tu olim coelo, spoliis Orientis onustum, / accipies secura; vocabitur hic quoque votis».

“Ему, увенчанному клятвами и многими восточными наградами, / ты, наконец освобожденный от забот, приветствуй на небесах.”

татоэба

Praemium Nobelianum litterarum акцепит .

Он получил Нобелевскую премию по литературе.

татоэба

После трех менструаций эпистулам accepi .

Я получил письмо через три месяца.

Татоэба-2020.08

Татоэба-2020.08

Quando телеграмма принять ?

Когда вы получили телеграмму?

татоэба

Anno 1972 et 2006 circulus Verden штрафы hodiernas принять .

В августе 1972 г. и августе 1982 г. OCF проводил концерты, хедлайнерами которых были Grateful Dead.

ВикиМатрица

Sed ex novis huiusmodi condicionibus in hominum societatem, nescimus quo pacto, Мнения невменяемые, iuxta quas emolumentum ducebatur pro praecipuo incitamento ad fovendam oeconomicam progressionem, libera competitorum aemulatio pro suprema rerum oeconomicarum norma, privataобладание инструментами quos soldnectonec pro iure conexum sociale muntis acciperet .

Однако некоторые концепции каким-то образом возникли из этих новых условий и внедрились в ткань человеческого общества. Эти понятия представляют прибыль как главный двигатель экономического прогресса, свободную конкуренцию — как руководящую норму экономики, частную собственность на средства производства — как абсолютное право, не имеющее границ и сопутствующих социальных обязательств.

ватикан.ва

Praeter formam propriam praesidendi cuidam Ecclesiae частности, Ecclesia accept alias quoque formas exercendiministernium episcopale, quas historiae suae decursu hereditate habuit, veluti имеет Episcopi Auxiliaris vel Legati Romani Pontificis in Sanctae Sedis Officiis aut in Legationibus; etiam hodie ipsa, ad normam iuris, accepttit huiusmodi formas si necessitas obvenit.42

В ходе своей истории Церковь также признавала, помимо особой формы председательства над определенной Церковью, и другие формы осуществления епископского служения, например, епископа-помощника или представителя римского понтифика. в офисах Святого Престола или в папских миссиях; и сегодня, в соответствии с нормами права, она допускает эти другие формы, когда они необходимы.42

ватикан.ва

Qui ait: Venit germanus tuus fraulenter et accept benedictionem tuam.

И он сказал: Твой брат пришел лживо и получил твое благословение.

Татоэба-2020.08

Anno 1953 secundam probationem accept .

В 1952 году потребовалось еще одно расширение.

ВикиМатрица

id perniciabile reo et Caesar truci vultu defensionem accipiens , quam Cremutius relinquendae vitae certus in hunc modum exorsus est: ‘verba mea, patres conscripti, arguuntur: adeo factorum innocens sum.

“Этого было достаточно, чтобы погубить подсудимого; и тогда тоже император с сердитым хмурым взглядом выслушал его защиту, которую Кремуций, решивший расстаться с жизнью, начал так: – “Это мои слова, сенаторы, осуждены, настолько я невиновен в каком-либо преступном деянии, но они не касаются императора или матери императора, которые одни подпадают под действие закона о государственной измене».

латино-древний

Summa catechesis familyis necessitas cum vi quadam erumpit certis in rerum condicionibus, quas Ecclesia pro dolor passim animadvertit: «ubi legibus религияi adversantibus ipsa etiam educatio in fide impeditur, ubi propter pervagatam in credulitatem vel saecularismum, qui dicitur, grassantem reapse faculta faculta. vere crescendi, haec «veluti Ecclesia domestica» unus locus manet, ubi pueri et iuvenes germanam catechesim possint accipere »(126).

Абсолютная потребность в семейной катехизации проявляется с особой силой в определенных ситуациях, которые Церковь, к сожалению, переживает в некоторых местах: «Там, где антирелигиозное законодательство пытается воспрепятствовать даже воспитанию в вере, и там, где широко распространенное неверие или агрессивное секуляризм настоящий религиозный рост практически невозможен, «домашняя церковь» остается единственным местом, где дети и молодежь могут получить подлинную катехизацию.”[ 126]

ватикан.ва

Ideoque acta omnia cum voto Episcopi et animadversionibus Defensoris Vinculi accipit et, iuxta specialem procedendi modum, perpendit atque, si casus ferat, Summo Pontificipetitionem ad dispensationem impetrandam subicit.

Он получает все акты вместе с вотумом епископа и замечаниями защитника уз, взвешивает их согласно своей особой процедуре и, если того требуют обстоятельства, подает петицию Верховному Понтифику с просьбой разрешение.

ватикан.ва

Qui accipit mysterium unitatis, et non tenet vinculum pacis, non mysterium accipit pro se, sed testimonium contra se» (85).

Кто получает тайну единения без сохранения уз мира получает не тайну в свою пользу, а свидетельство против себя».85

ватикан.ва

Домашнее задание по латыни с Фостером

Домашнее задание по латыни с Фостером

LVDVS DOMESTICVS: ’02-’03.

Домашнее задание 9

Вернуться к уроку 14
Очень хороший друг императора Траяна, оратор и юрист, губернатор восточноримской провинции Вифинии [где он наблюдал и докладывал Риму о христианах в этом районе и их привычках], GAIVS PLINIVS CAECILIVS SECVNDVS [ 61-113 post Chr.] опубликовал десять книг прекрасно написанных литературных образцов «Epistulae», которые могут помочь нам в нашем латинском прогрессе и росте.

A) “Epistulam tuam iucundissimam accepi, *eo maxime quod* aliquid ad te scribi§ volebas… Obveniet materia /vel haec ipsa quam/ monstras vel potior alia” [ix,11,1].
СЛОВАРЬ. *eo maxime quod* = именно поэтому. §scribi = быть написанным. potior = лучше, предпочтительнее. haec ipsa quam = тот самый, который.

 1. Что означает ваш DICT. рассказать вам об этом: “vel…vel” в л.2?
 2. Если прилагательное: «iucundissimus,a,um=наиболее приятный, приятный», то почему Плиний использовал «iucundissimam»? объяснить =
 3. Что означает: “aliquis, aliquid” в вашем DICT.?
 4. Проверьте свой DICT. под словом: ‘accipio…’, а затем выпишите нам четыре главные части одного и того же глагола, данного там , вместе с их точным значением:
 5. Какой глагол Время вы видите в этом ‘accepi’? ________ и какие два очень разных понятия времени содержатся в этой одной форме?
  Хорошо это или плохо эта простота латыни? ЗАЧЕМ?
  Как бы вы могли обосновать оба-любой из ваших двух сроков даже в этом случае, если бы вы были самим Плинием? объясните остроумно:
 6. Если глагол: “monstro,are=_________” и здесь Т.1 , то это может означать:
  Если глагол: “volo,velle=_________”, а здесь T.2 , то он тоже будет иметь несколько народных версий:=
  Как только вы это прояснили, вы можете сказать нам, что должно означать это простое латинское предложение: ‘rosas monstras rubras multas; purpureas volebas violas paucas cras’ ??
  – что это вам напоминает из наших наставлений “Первого дня”?
  – правильно поменять местами все обратимые слова в предложении с трюком:
 7. Какой латинский глагол Раз мы научились составлять сначала ? ________ ПОЧЕМУ – какая педагогическая идея стояла за этим? объяснять:
  Каков был основной принцип образования тех Времен, которые вы правильно перечислили?
  Из этого вы можете взять: “accepi” и без особых усилий, но тщательно подумав и написав, вы можете дать нам две другие формы Времени, которые мы изучили, с тем же предметом, что и в “accepi” = ________ ________, а затем вы можете дать нас – с большой осторожностью!!! – форма “EI-EAE-EA: они” для этих трех раз:=
 8. Глагол: obvenio,ire (ср.DICT.) означает прийти, случиться, упасть на’ и здесь T.3 и, следовательно, какие возможные варианты исполнения?
 9. Дайте свою версию речи Плиния по электронной почте:
 10. Как бы Плиний сказал теми же словами, что и выше: «Материалы придут, когда (cum) я их получу» ??=

B) [одолжение другу, который, кажется, исчез во время своих путешествий]:
“Huic* ego ordinem+ impetraveram atque etiam proficiscenti% quadraginta milia nummum&…donaveram nec postea aut epistulas eius% aut aliquem de exitu nuntium accepi” [vi,25,3].
СЛОВАРЬ. huic* = для этого человека. proficiscenti% = к нему уходит. nummum&=долларов, лир, евро и т. д. eius%=его, его. de exitu = о смерти. ordinem: объект поет. = гражданский порядок, знак заслуг, общественное признание.

 1. Из вашего VOCAB. выше, что здесь, вероятно, будет означать «аликем»? ________ согласуется как прилагательное с ________.
 2. Из вашего последнего обучения латыни: когда вы видите длинную форму глагола, такую ​​как: ‘donaveram’ + ‘impetraveram’ [donare=давать, жертвовать; impetrare = просить и получать], какое Время вы должны видеть в формах Плиния? ________ наоборот? ________ ________ с какими возможными народными значениями? знак равно
  Кроме того, из вашего превосходного обучения латыни вы можете, никуда не уходя, дать нам форму других двух раз, которые мы выучили с тем же предметом:
  Затем вы можете поменять местами все три этих глагола:
 3. Если мы получим ‘vel…vel правильно выше, что здесь означает “aut…aut”?
 4. Ваша идеальная версия ежедневной латинской речи Плиния в 100 post Christum:
 5. Вы также можете перевести на чистую латынь стихи УИЛЬЯМА ВОРДСВОРТА [1770-1850]: «сон запечатал мой дух; у меня не было человеческих страхов: она казалась вещью, которую я не мог чувствовать» [намек на бессмертие : 1807].
  СЛОВАРЬ. дремота = somnus, i-m. дух = анимус, я-м. нет = нуль, а, гм. человек=человек,а,гм. страх: ЗДЕСЬ используйте: cura,ae-f.вещь = это (на латыни: как?), что = quod [позже в классе].
  1. Какой латинский глагол Время вы видите в этом: ‘делал… печать’? ________ и в «у меня был»? ________
  2. Если глагол: ‘appareo,ere,apparui=появляться, казаться’, то форма глагола, которая вам здесь нужна, должна быть: ________ if “to can, be-able is: possum,posse,potui”, то вот вы хотите какую форму? ________.
  3. Как вы выражаете на латыни идею: ‘чувствовать’ [от: sentio – в ДИКТ.]? ________
  4. Ваш правильный вариант лирических строк:

C) [Плиний ждет сочинений друга, чтобы похвалить их и его]:
“Потеро [т.3: от ‘possum, posse] fortasse scripta tua magis* probare, laudare… quanto+ celerius… miseris” [v111,4,8].
СЛОВАРЬ. *magis=больше. Quanto+celerius=чем быстрее тем раньше. ‘miseris’ из “mitto,ere,misi” ==:

Первый опыт Латынь – о. Реджинальд Фостер

Ответы на первый опыт

Вернуться к оглавлению

Сенека: Epistulae Morales, Liber IIII

Сенека: Epistulae Morales, Liber IIII

Л. АННАЕЙ СЕНЕКА
EPISTULARUM MORALIUM AD LUCILIUM LIBER TERTIUS

[1] Iam intellegis educendum esse te ex istisococcibus speciosis et malis, sed quomodoid consequi possis quaeris.Quaedam non nisi a praesente monstrantur; non potest medicus per epistulas cibi aut balinei tempus eligere: vena tangenda est Vetus proverbium estgladiatorem in harena capere consilium: aliquid adversarii vultus, aliquid manus mota, aliquid ipsa inclinatio corporis intuentem monet. [2] Quid fieri soleat, quid oporteat, in universum et mandari potest et scribi; tale consilium non tantum отсутствует, etiam posteris datur: illud alterum, quando fieri debeat aut quemadmodum, ex longinquo nemo suadebit, cum rebus ipsis deliberandum est.[3] Non tantum praesentis sed vigilantis est casem observare propantem; itaque hanccircumspice, hanc si videris prende, et toto impetu, totis viribus id age ut te istis officiis exuas. Et quidem quam sententiam feram Attente: censeo aut ex ista vita tibi aut e vita exeundum. Sed idem illud existimo, leni eundum via, ut quod male implicuisti solvas potius quam abrumpas, dummodo, si aliasolvendi ratio non erit, vel abrumpas. Nemo tam timidus est ut malit semper pendere quam semel cadere. [4] Interim, quod primum est, impedire te noli; contentus esto negotiis in quae потомки, vel, quod videri mavis, incidisti.Non est quod ad ulteriora nitaris, aut perdes excusationem et apparebit te non incidisse. Ista enim quae dici solent falsa sunt: ​​’non potui aliter. Quid si nollem? необходимо. Nulli necesse est felicitatem cursu sequi: est aliquid, etiam si non repugnare, subsistere nec instare fortunae ferenti.

[5] Numquid offenderis si in consilium non venio tantum sed advoco, et quidem prudentiores quam ipse sum, ad quos soleo deferre si quid delibero? Epicuri epistulam ad hanc rem pertinentem lege, Idomeneo quae inscribitur, quem rogat utquantum potest fugiat et propet, antequam aliqua vis maior interveniat et auferat libertatem recedendi.[6] Idem tamen subicit nihil esse temptandum nisi cum apte poterit tempestiveque temptari; sed cum illud tempus captatum diu venerit, exsiliendum ait. Dormitare de fuga cogitantem vetat et sperat salutarem etiam ex difficillimis exitum, si nec properemus ante tempus nec cessemus in tempore. [7] Puto, nunc et Stoicam sententiam quaeris. Non est quod quisquam illos apud te temeritatis infamet: cautiores quam fortiores sunt. Exspectas forsitan ut tibi haec dicant: ‘turpe est cedere oneri; luctare cum officio quod semel recepisti.Non est vir fortis ac strenuus qui laborem fugit, nisi crescit illi animus ipsa rerum hardate». [8] Dicentur tibi ista, si operae pretium habebit perseverantia, si nihil indignum bono viro faciendum patiendumve erit; alioqui sordido se et contumelioso Labore non conteret nec in negotiis erit negotii causa. Ne illud quidem quod existimas facturum eum faciet, ut ambitiosis rebus implicitus semper aestus earum ferat; sed cum viderit gravia in quibus volutatur, incerta, ancipitia, referet pedem, non vertet terga, sed sensim recedet in tutum.[9] Facile est autem, ми Lucili, оккупации evadere, си оккупации pretia contempseris; illa sunt quae nos morantur et detinent. «Quid ergo? tam magnas spes relinquam? ab ipsa messe discedam? nudum erit latus, incomitata lectica, вакуум предсердий? Ab его ergo inviti homines recedunt et mercedem miseriarum amant, ipsas exsecrantur. Sic de Ambiente quo modo de amica queruntur, id est, si verumaffum eorum inspicias, non oderunt sed litigant. Excute istos qui quae cupiere deplorant et de earum rerum loquuntur fuga quibus carere non possunt, videbis voluntariam esse illis in eo moram quod aegre ferre ipsos et misere loquuntur.Ita est, Lucili: paucos servitus, plures servitutem tenent. Sed si deponere illam in animo est et libertas bona fide placuit, in hoc autem unum advocationem petis, ut sine perpetua sollicitudine id tibi facere contingat, quidni tota te cohors Stoicorum probatura sit? omnes Zenones et Chrysippi moderata, honora, tua suadebunt. Sed si propter hoc tergiversaris, utcircumaspiciasquantumferastecumetquammagnapecuniainstruasotium, numquamexituminvenies: nemo cum sarcinis enatat. Emerge ad meliorem vitam propitiis diis, sed non sic quomodo istis propitii sunt quibus bono ac benigno vultu mala magnifica tribuerunt, ob hoc unum excusati, quod ista quae urunt, quae excruciant, optantibus data sunt.

[13] Iam imprimebam epistulae signum: resolvenda est, ut cum sollemni ad te munusculo veniat et aliquam magnificam vocem ferat secum; и др. происходит mihi ecce nescio utrum verior красноречие. — Кий? инквизиция Эпикури; adhuc enim linearas +sarcinas adoro+: ‘nemo non ita exit e vita tamquam modo intraverit’. Quemcumque vis occupa, adulescentem, senem, medium: invenies aeque timidum mortis, aeque inscium vitae. Nemo quicquam habet facti; in futurum enim nostra distulimus. Nihil me magis in ista voce delectat quam quod exprobratur senibus infantia.«Nemo» inquit «aliter quam quomodo natus est exit e vita». Falsum est: peiores morimur quam nascimur. Nostrum istud, non naturae vitium est. Illa nobiscum queri debet et dicere, ‘quid hoc est? sine cupiditatibus vos genui, sine timoribus, sine superstitione, sine perfidia ceterisque pestibus: quales intrastis exite’. Percepit sapentiam, si quis tam securus moritur quam nascitur; nunc vero trepidamus cum periculum accessit, non animus nobis, non color const, lacrimae nihil profuturae cadunt. Что является turpius quam in ipso limine securitatis esse sollicitum? Causa autem haec est, quod inanes omnium bonorum sumus, vitae Laboramus.Non enim apud nos pars eius ulla subsedit: transmissa est et effluxit. Nemo quam bene vivat sed quam diu curat, cum omnibus possit contingere ut bene vivant, ut diu nulli. Вейл.

XXIII. СЕНЕКА ЛУЧИЛИО СУО САЛЮТЕМ

[1] Putas me tibi scripturum quam humane nobiscum hiemps gerit, quae et remissa fuit et brevis, quam malignum ver sit, quam praeposterum frigus, et alias ineptias verba quaerentium? Ego vero aliquid quod et mihi et tibi prodesse possit scribam.Quid autem id erit nisi ut te exhorter ad bonam mentem? Huius fundamentum quod sit quaeris? не гаудеас ванис. Fundamentum hoc esse dixi: culmen est.Ad summa pervenit qui scit quo gaudeat, qui felicitatem suam in Aliena potestate non posuit; sollicitus est et incertus sui quem spes aliqua proritat, licet ad manum sit, licet non ex difficili petatur, licet numquam illum sperata deceperint. [3] Hoc ante omnia fac, mi Lucili: disce gaudere. Existimas nunc me detrahere tibi multas voluptates qui fortuita summoveo, qui spes, dulcissima oblectamenta, devitandas existimo? immo contra nolo tibi umquam deesse laetitiam.Volo illam tibi domi nasci: nascitur si modo intra te ipsum fit. Ceterae hilaritates неимплантированная грудная клетка; frontem remittunt, leves sunt, nisi forte tu iudicas eum gaudere qui ridet: animus esse debet alacer et fidens et supra omnia erectus. [4] Mihi crede, verum gaudium res severa est. An tu existsimas quemquam soluto vultu et, ut isti delicati loquuntur, hilariculo mortem contemrere, paupertati domum aperire, voluptates tenere sub freno, meditari dolorumpatientiam? Haec qui apud se versat in magno gaudio est, sed parum blando.In huius gaudii owne esse te volo: дефицит numquam, cum semel unde petatur inveneris. [5] Levium metallorum fructus in summo est: illa opulentissima sunt quorum in alto latet vena assidue plenius responsura fodienti. Haec quibus delectatur vulgus tenuem habent ac perfusoriam voluptatem, et quodcumque invecticium gaudium est fundamento caret: hoc de quo loquor, ad quod te conor perducere, solidum est et quod plus pateat introrsus. [6] Fac, oro te, Lucili carissime, quod unum potest praestare felicem: dissice et conculca ista quae extrinsecus splendent, quae tibi promittuntur ab alio vel ex alio; ad verum bonum specta et de tuo gaude.Quid est autem hoc ‘de tuo’? te ipso et tui optima parte. Corpusculum bonum esse credideris: veri boni aviditas tuta est.[7] Quod sit istud interrogas, aut unde subeat? Дикам: ex bona conscientia, ex honoris consiliis, ex rectis actionibus, ex contemptu fortuitorum, ex placido vitae et continuo tenore unam prementis viam. Nam illi qui ex aliis propositis in alia transiliunt aut ne transiliunt quidem sed casu quodam transfertuntur, quomodo habere quicquam certum mansurumve possunt suspensi et vagi? [8] Pauci sunt qui consilio se suaque disponant: ceteri, eorum more quae fluminibus innatant, non eunt sed feruntur; ex quibus alia lenior unda detinuit ac mollius vexit, alia vehementior rapuit, alia proxima ripae cursu languescente deposuit, alia torrens impetus in mare eiecit.Ideo constituendum est quid velimus et in eo perseverandum.

[9] Hic est locus Solvendi Aeris Alieni. Possum enim tibi vocem Epicuri tui reddere et hanc epistulam liberare: ‘molestum est semper vitam inchoare’; aut si hoc modo magis sensus potest exprimi, «мужской vivunt qui semper vivere incipiunt». [10] «Квадрат?» инквизиция; хотите, чтобы вы объяснили это голосом. Quia semper illis perfecta vita est; non potest autem stare paratus ad mortem qui modo incipit vivere. Id agendum est ut satis vixerimus: nemo hoc praestat qui orditur cum maxime vitam.[11] Non est quod exists paucos.esse hos: propemodum omnes sunt. Quidam vero tunc incipiunt cum desinendum est. Si hoc iudicas mirum, adiciam quod magis amazingris: quidam ante vivere desierunt quam inciperent. Вейл.

XXIV. СЕНЕКА ЛУЧИЛИО СУО САЛЮТЕМ

[1] Sollicitum esse te scribis de iudici eventu quod tibi furor inimici denuntiat; Existimas me suasurum ut meliora tibi ipse proponas et acquiescas spei blandae. Quid enim necesse est mala accersere, satis cito patienda cum venerint praesumere, ac praesens tempus futuri metu perdere? Est sine dubio stultum, quia quandoque sis futurus miser, esse iam miserum.[2] Sed ego alia te ad securitatem via ducam: si vis omnem sollicitudinem exuere, quidquid vereris ne eveniat eventurum utique propone, et quodcumque est illud malum, tecum ipse metire ac timorem tuum taxa: intelleges profecto aut non magnum aut non longum esse quod метуис. [3] Nec diu instancea quibus confirmeris colligenda sunt: ​​omnis illa aetas tulit. In quamcumque partem rerum vel civilium vel externarum memoriam miseris, происходит tibi ingenia aut profectus aut impetus magni. Numquid accidere tibi, sidamaris, potest durius quam ut mittaris in exilium, ut ducaris in carcerem? Numquid ultra quicquam ulli timendum est quam ut uratur, quam ut pereat? Singula ista constitue et contemptores eorum cita, qui non quaerendi sed eligendi sunt.[4] Damnationem suam Rutilius sic tulit tamquam nihil illi molestum aliud esset quam quod male iudicaretur. Exilium Metellus fortiter tulit, Rutilius etiam libenter; alter ut rediret rei publicae praestitit, alter reditum suum Sullae negavit, cui nihil tunc negabatur. In carcere Socrates disputavit et exire, cum essent qui promitterent fugam, noluit remansitque, ut duarum rerum gravissimarum hominibus metum demeret, mortis et carceris. [5] Mucius ignibus manum imposuit. Acerbum est uri: Quanto acerbius si id te faciente patiaris! Vides hominem non eruditum necullis praeceptis contra mortem aut dolorem subornatum, militari tantum robore instructum, poenas a se irriti conatus exigentem; spectator destillantis in hostili foculo dexterae stetit nec ante removit nudis ossibus fluentem manum quam ignis illi ab hoste subductus est.Facere aliquid in illis castris felicius potuit, nihil fortius. Vide Quanto acrior sit ad occupanda pericula virtus quam rawlitas ad irroganda: facilius Porsina Mucio ignovit quod voluerat occidere quam sibi Mucius quod non occiderat.

[6] ‘Decantatae’ inquis’ in omnibus scholis fabulae istae sunt; iam mihi, cum ad contemnendam mortem ventum fuerit, Catonem narrabis. Quidni ego narrem ultima illa nocte Platonis librum legentem posito ad caput Gladio? Duo haec in rebus extremis toolsa prospexerat, alterum ut vellet mori, alterum ut posset.Compositis ergo rebus, utcumque componi fractae atque ultimae poterant, id agendum existsimavit ne cui Catonem aut occidere liceret aut servare contingeret; [7] et stricto gladio quem usque in illum diem ab omni caede purum servaverat, ‘nihil’ inquit ‘egisti, fortuna, omnibus conatibus meis obstando. Non pro mea adhuc sed pro patriae libertate pugnavi, nec agebam tanta pertinacia ut liber, sed ut inter liberos, viverem: nunc quoniam deploratae sunt res generis humani, Cato deducatur in tutum. [8] Impressit deinde mortiferum corpori vulnus; quo obligato a medicis cum minus sanguinis haberet, minus virium, animi idem, iam non tantum Caesari sed sibi iratus nudas in vulnus manus egit et generosum illum contemptoremque omnis potentiae spiritum non emisit sed eiecit.

[9] Non in hoc instancea nunc congerout ingenium exerceam, sed ut te adversus id quod maxime terribile videtur exhorter; facilius autem exhortabor, si ostendero non fortes tantum viros hoc momentum efflandae animae contempsisse sed quosdam ad alia ignavos in hac re aequasse animum fortissimorum, sicut illum Cn. Pompei socerum Scipionem, qui contrario in Africam vento relatus cum teneri navem suam vidisset ab hostibus, ferro se transverberavit et quaerentibus ubi imperator esset, ‘император’ inquit ‘se bene habet’.[10] Vox haec illum parem maioribus fecit et fatalem Scipionibus in Africa gloriam non est interrumpi passa. Multum fuit Carthaginem vincere, sed amplius mortem. «Император» inquit «se bene habet»: an aliter debebat imperator, et quidem Catonis, mori? [11] Non revoco te ad historias nec ex omnibus saeculis contemptores mortis, qui sunt plurimi, colligo; respice ad haec nostra tempora, de quorum languore ac delicis querimur: omnis ordinis homines suggerent, omnis fortunae, omnis aetatis, qui mala sua morte praeciderint.Mihi crede, Lucili, adeo mors timenda non est ut beneficio eius nihil timendum sit. [12] Securus itaque inimici minas audi; et quamvis conscientia tibi tua fiduciam faciat, tamen, quia multa extra causam valent, et quod aequissimum est spera et ad id te quod est iniquissimum compara. Illud autem ante omnia memento, demere rebus tumultum ac videre quid in quaque re sit: scies nihil esse in istis terribile nisi ipsum timorem. [13] Quod vides accidere pueris, hoc nobis quoque maiusculis pueris evenit: illi quos amant, quibus assueverunt, cum quibus ludunt, si personatos vident, expavescunt: non hominibus tantum sed rebus persona demenda est et reddenda facies sua.[14] Quid mihi Gladios et ignes ostendis et turbam carnificum circa te frementem? Tolle istam pompam sub qualates et stultos territas: mors es, quam nuper servus meus, quam ancilla contempsit. Quid tu rursus mihi flagella et eculeos magno apparatu explicas? quid singulis articulis singula machinamenta quibus extorqueantur aptata et mille alia toolsa excarnificandi particulatim hominis? Pone ista quae nos obstupefaciunt; iube conticiscere gemitus et exclamationes et vocum inter lacerationem elisarum acerbitatem: nempe dolor es, quem podagricus ille contemnit, quem gasticus ille in ipsis delicis perfert, quem in puerperio puella perpetitur.Levis es si ferre possum; brevis es si ferre non possum.

[15] Haec in animo voluta, quae saepe audisti, saepe dixisti; sed an vere audieris, vere dixeris, effectu proba; hoc enim turpissimum est quod nobis obici solet, verba nos philosophiae, non opera tractare. Цена? tu nunc primum tibi mortem imminere scisti, nunc exilium, nunc dolorem? в haec natus es; quidquid fieri potest quadri futurum cogitemus. [16] Quod facere te moneo scio certe fecisse: nunc admoneo ut animum tuum non mergas in istam sollicitudinem; hebetabitur enim et minus habebit vigoris cum exsurgendum erit.Abduc illum a privata causa ad publicam; dic fatale tibi et хрупкое тело, esse, cui non ex iniuria tantum aut ex potentioribus viribus denuntiabitur dolor: ipsae voluptates in tormenta vertuntur, epulae cruditatem afferunt, ebrietates nervorum torporem tremoremque, libidines pedum, manuum, articulorum omnium depravationes. [17] Имя бедняка: inter plures ero. Exul fiam: ibi me natum putabo quo mittar. Alligabor: quid enim? nunc solutus сумма? ad hoc me naturagrave corporis mei pondusadstrinxit.Moriar: hoc dicis, desinam aegrotare posse, desinam alligari posse, desinam mori posse.

[18] Non sum tam ineptus ut Epicuream cantilenam hoc loco persequar et dicam vanos esse inferorum metus, nec Ixionem rota volvi nec saxum umeris Sisyphi trudi in adversum necullius viscera et renasci posse cotidie et carpi: nemo tam puer est ut Cerberum timeat et tenebras et larvalem Habitum Nudis ossibus cohaerentium. Mors nos aut consumit aut exuit; emissis meliora restant onere detracto, consumptis nihil restat, bona pariter malaque summota sunt.[19] Permitte mihi hoc loco referre versum tuum, si prius admonuero ut te iudices non aliis scripsisse ista sed etiam tibi. Turpe est aliud loqui, aliud sentire: Quanto turpius aliud scribere, aliud sentire! Memini te illum locum aliquando tractasse, non repente nos in mortem incidere sed minutatim procedere. [20] Cotidie morimur; cotidie enim demitur aliqua pars vitae, et tunc quoque cum crescimus vita decrescit. Infantiam amisimus, deinde pueritiam, deinde adulescentiam. Usque ad hesternum quidquid trans;t temporis perit; hunc ipsum quem agimus diem cum morte dividimus.Quemadmodum clepsydram non extremum stilicidium exhaurit sed quidquid ante defluxit, sic ultima hora qua esse desinimus non sola mortem facit sed sola consummat; tunc ad illam pervenimus, sed diu venimus. [21] Haec cum descripsisses quo soles ore, semper quidem magnus, numquam tamen acrior quam ubi veritati commodas verba, dixisti,

mors non una venit, sed quae rapit ultima mors est.

Malo te legas quam epistulam meam; apparebit enim tibi hanc quam timemus mortem extremam esse, non solam.

[22] Video quo spectes: quaeris quid huic epistulae infulserim, quod dictum alicuius animosum, quod praeceptum utile. Ex hac ipsa materia quae in manibus fuit mittetur aliquid. Obiurgat Epicurus non minus eos qui mortem concupiscunt quame eos qui timement, et ait: «ridiculum est currere ad mortem taedio vitae, cum genere vitae ut currendum ad mortem esset effeceris». [23] Item alio loco dicit: «quid tam ridiculum quam appetere mortem, cum vitam inquietam tibi feceris metu mortis?» Его adicias et illud eiusdem notae licet, tantam hominum imprudentiam esse, immo dementiam, ut quidam timore mortis cogantur ad mortem.[24] Quidquid horum tractaveris, confirmabis animum vel ad mortis vel ad vitaepatientiam; [at] in utrumque enim monendi ac firmandi sumus, et ne nimis amemus vitam et ne nimis oderimus. Etiam cum ratio suadet finire se, non temere nec cum procursu capiendus est impetus. [25] Vir fortis ac sapiens non fugere debete e vita sed exire; et ante omnia ille quoque vitetur effectus qui multos occupavit, libido moriendi. Est enim, mi Lucili, ut adalia, sic etiam ad moriendum inconsulta animi inclinatio, quae saepe generosos atque acerrimae indolis viros corripit, saepe ignavos iacentesque: illi contemnunt vitam, hi gravantur.[26] Quosdam subit eadem faciendi videndique satietas et vitae non odium sed fastidium, in quod prolabimur ipsa impellente philosophia, dum dicimus quousque eadem? nempe ex pergiscar dormiam, esuriam, algebo aestuabo. Nullius rei finis est, sed in orbem nexa sunt omnia, fugiunt ac sequuntur; diem nox premit, dies noctem, aestas in fallum desinit, fallo hiemps instat, quae vere compescitur; omnia sic transeunt ut revertantur. Nihil novi facio, nihil novi video: fit aliquando et huius rei nausia.«Multi sunt qui non acerbum iudicent vivere sed supervacuum». Вейл.

ХХV. СЕНЕКА ЛУЧИЛИО СУО САЛЮТЕМ

[1] Quod ad duos amicos nostros pertinet, diversa via eundum est; alterius enim vitia emendanda, alterius frangenda sunt. Utar libertate tota: non amo illum nisi offendo. — Что, следовательно? inquis ‘quadragenarium studentlum cogitas sub tutela tua continere? Respice aetatem eius iam duram et intractabilem: non potest repairari; tenera finguntur. [2] An profecturus sim nescio: malo successum mihi quam fidem deesse.Nec desperaveris etiam diutinos aegros posse sanari, si contra intemperantiam steteris, si multa invitos et facere coegeris et pati. Ne de altero quidem satis fiduciae habeo, кроме eo quod adhuc peccare erubescit; nutriendus est hic pudor, qui quamdiu in animo eius duraverit, aliquis erit bonae spei locus. Cum hoc ветерано parcius agendum puto, пе в отчаянии sui veniat; [3] nec ullum tempus aggrediendi fuit melius quam hoc, dum interquiescit, dum emendato similis est. Aliis haec intermissio eius imposuit, mihi verba non dat: exspecto cum magno fenore vitia reditura, quae nunc scio cessare, non deesse.Impendam huic rei dies et utrum possit aliquid agi an non possit experiar.

[4] Tu nobis te, ut facis, fortem praesta et sarcinas contrahe; nihil ex his quae habemus necessarium est. Ad legem naturae revertamur; divitiae paratae sunt. Aut gratuitum est quo egemus, aut vile: panem et aquam natura desiderat. Nemo ad haec pauper est, intra quae quisquis desiderium suum clusit cum ipso Iove de felicitate contendat, ut ait Epicurus, cuius aliquam vocem huic epistulae involvam. [5] ‘Sic fac’ inquit ‘omnia tamquam spectet Эпикура.Prodest sine dubio custodem sibi imposuisse et habere quem respicias, quem interesse cogitationibus tuis iudices. Hoc quidem longe великолепный est, sic vivere tamquam sub alicuius boni viri ac semper praesentis oculis, sed ego etiam hoc contentus sum, ut sic facias quaecumque facies tamquam spectet aliquis: omnia nobis mala solitudo убеждает. [6] Cum iam profeceris tantum ut sit tibi etiam tui reverentia, licebit dimittas paedagogum: interim aliquorum te auctoritate custodi – aut Cato ille sit aut Scipio aut Laelius aut alius cuius interventu perditi quoque homines vitia supprimerent, dum te efficis eum cum quo peccare non peccare Audeas.Cum hoc effeceris et aliqua coeperit apud te tui esse dignatio, incipiam tibi allowtere quod idem suadet Epicurus: «tunc praecipue in te ipse secede cum esse cogeris in turba». [7] Dissimilem te fieri multis oportet, dum tibi tutum [non] sit ad te recedere. Circumspice Singulos: nemo est cui non satius sit cum quolibet esse quam secum. ‘Tunc praecipue in te ipse secede cum esse cogeris in turba’ – si Bonus vir , si Quietus, si Temprans. Alioquin in turbam tibi a te recedendum est: istic malo viro propius es.Вейл.

ХХVI. СЕНЕКА ЛУЧИЛИО СУО САЛЮТЕМ

[1] Modo dicebam tibi in conspectu esse me senectutis: iam vereor ne senectutem post me reliquerim. Aliud iam its annis, certe huic corpori, vocabulum convenit, quoniam quidem senectus lassae aetatis, non fractae nomen est: inter decrepitos me numera et extrema tangentis. [2] Gratias tamen mihi apud te ago: non sentio in animo aetatis iniuriam, cum sentiam in corpore. Tantum vitia et vitiorum Ministryia senuerunt: viget animus et gaudet non multum sibi esse cum corpore; magnam partem oneris sui posuit.Exsultat et mihi facit controversiam de senectute: hunc ait esse florem suum. Credamus illi: bono suo utatur. [3] Ire in cogitationem iubet et dispicere quid ex hac tracelitate ac Modestia Morum sapientiae debeam, quid aetati, et diligenter excutere quae non possim facere, quae nolim, proinde Hausurus atque si nolim quidquid non posse me gaudeo: quae enim querela est, quod incommodum, si quidquid debebat desinere defecit? [4] ‘Incommodum summum est’ inquis ‘minui et deperire et, ut proprie dicam, liquescere.Non enim subito impulsi ac prostrati sumus: carpimur, singuli dies aliquid subtrahunt viribus». Ecquis exitus est melior quam in finem suum naturasolve dilabi? non quia aliquid mali ictus et e vita repentinusxtremus, sed quia lenis haec est via, subduci. Ego certe, velut appropinquet Experimentum et ille laturus sententiam de omnibus annis meis dies venerit, ita me observo et alloquor: [5] ‘nihil est’ inquam ‘adhuc quod aut rebus aut verbis exhibuimus; levia sunt ista et fallacia pignora animi multisque involuta lenociniis: quid profecerim morti Crediturus sum.Non timide itaque componor ad illum diem quo remotis strophis ac fucis de me iudicaturus sum, utrum loquar fortia an sentiam, numquid simulatio fuerit et mimus quidquid contra fortunam iactavi verborum contumacium. [6] Удалить Existimationem hominum: dubia semper est et in partem utramque dividitur. Удалить studia tota vita tractata: mors de te pronuntiatura est. Ita dico: disputationes et litterata colloquia et ex praeceptis sapientium verba collecta et eruditus sermo non ostendunt verum robur animi; est enim oratio etiam timidissimis audax.Quid egeris tunc Apparebit Cum Animam Ages. Accipio condicionem, non rformido iudicium». [7] Haec mecum loquor, sed tecum quoque me locutum puta. Iuvenior es: quid refert? non dinumerantur anni. Incertum est quo loco te mors exspectet; itaque tu illam omni loco exspecta.

[8] Desinere iam volebam et manus spectabat ad clausulam, sed conficienda sunt aera et huic epistulae viaticum dandum est. Exspecta me pusillum, et de domo fiet numeratio; interim commodabit Эпикур, qui ait ‘meditare mortem’, vel si commodius sic transire ad nos hic potest sensus: ‘egregia res est mortem condiscere’.[9]. [10] «Meditare mortem»: qui hoc dicit meditari libertatem iubet. Qui mori didicit servire dedidicit; supra omnem potentiam est, certe extra omnem. Quid ad illum carcer et custodia et claustra? liberum ostium habet. Una est catena quae nos alligatos tenet, amor vitae, qui ut non est abiciendus, ita minuendus est, ut si quando res exiget, nihil nos detineat nec impediat quominus parati simus quod quandoque faciendum est statim facere.Вейл.

ХХVII. СЕНЕКА ЛУЧИЛИО СУО САЛЮТЕМ

[1] ‘Tu me’ inquis ‘mones? iam enim te ipse monuisti, iam correxisti? ideo aliorum emendationi vacas? Non sum tam improbus ut curationes aeger obeam, sed, tamquam in eodem valetudinario iaceam, de communi tecum malo colloquor et remedia communico. Sic itaque me audi tamquam mecum loquar; in secretum te meum acceptto et te adhibito mecum exigo. [2] Clamo mihi ipse, ‘numera annos tuos, et pudebit eadem velle quae volueras puer, eadem parare.Hoc denique tibi circa mortis diem praesta: moriantur ante te vitia. Dimitte istas voluptates turbidas, magno luendas: non venturae tantum sed praeteritae nocent. Quemadmodum scelera etiam si non sunt deprehensa cum fierent, sollicitudo non cum ipsis abit, ita improbarum voluptatum etiam post ipsas paenitentia est. Non sunt solidae, non sunt fideles; etiam si non nocent, fugiunt. [3] Aliquod potius bonum mansurum обыкновенный; nullum autem est nisi quod animus ex se sibi invenit. Sola virtus praestat gaudium perpetuum, securum; etiam si quid obstat, nubium modo intervenit, quae infra feruntur nec umquam diem vincunt.[4] Quando ad hoc gaudium pervenire continget? non quidem cessatur adhuc, sed festinetur. Multum restat operis, in quod ipse necesse est vigiliam, ipse laborem tuum impendas, si effici cupis; делегациям resta non recipit. [5] Aliud litterarum genus adiutorium accepttit Calvisius Sabinus memoria nostra fuit ныряет; et patrimonium habebat libertini et ingenium; numquam vidi hominem beatum indecentius. Huic memoria tam mala Erat ut illi nomen modo Ulixis excideret, modo Achillis, modo Priami, quos tam bene noverat quam paedagogos nostros novimus.Nemo vetulus nomenclator, qui nomina non reddit sed imponit, tam perperam tribus quam ille Troianos et Achivos persalutabat. [6] Nihilominus eruditus volebat videri. Hanc itaque compendiariam exogitavit: magna summa emit servos, unum qui Homerum teneret, alterum qui Hesiodum; Novem praeterea lyricis singulos assignavit. Magno emisse illum non est quod mireris: non invenerat, faciendos locavit. Postquam haec familia illi comparata est, coepit convivas suos inquietare. Habebat ad pedes hos, quibus subinde cum peteret в сравнении с quos referret, saepe in medio verbo excidebat.[7] Suasit illi Satellius Quadratus, stultorum divitum arrosor et, quod sequitur, arrisor, et, quod duobus his adiunctum est, derisor, ut grammaticos haberet analectas. Cum dixisset Sabinus centenis millibus sibi constare singulos servos, ‘minoris’ inquit ‘totidem scrinia emisses’. Ille tamen in ea minde Erat ut putaret se scire quod quisquam in domo sua sciret. [8] Idem Satellius illum hortari coepit ut luctaretur, hominem aegrum, pallidum, gracilem. Cum Sabinus responseisset, ‘et quomodo possum? vix vivo», «noli, obsecro te» inquit «istuc dicere: non vides quam multos servos valentissimos habeas?» Bona mens nec commodatur nec emitur; et puto, si venalis esset, non haberet emptorem: at mala cotidie emitur.

[9] Sed accipe iam quod debeo et vale. «Divitiae sunt ad legem naturae composita paupertas». Hoc saepe dicit Epicurus aliter atque aliter, sed numquam nimis dicitur quod num quam satis discitur; quibusdam remedia monstranda, quibusdam inculcanda sunt. Вейл.

ХХVIII. СЕНЕКА ЛУЧИЛИО СУО САЛЮТЕМ

[1] Hoc tibi soli putas accidisse et admiraris квази rem novam quod peregrinatione tam longa et tot locorum varietatibus, не обсуждаемый tristitiam gravitatemque mentis? Animum debes mutare, non caelum.Licetvastum traieceris mare, licet, ut ait Vergilius noster,

terraeque urbeque recedant,

sequentur te quocumque perveneris vitia. [2] Hoc idem querenti cuidam Socrates ait, ‘quid miraris nihil tibi peregrinationes prodesse, cum tecircferas? premit te eadem causa quae expulit’. Quid terrarum iuvare novitas potest? quid cognitio urbium aut locorum? in irritum cedit ista iactatio. Quaeris quare te fuga ista non adiuvet? текум фугис. Onus animi deponendum est: non ante tibi ullus placebit locus.[3] Talem nunc essehavum tuum cogita qualem Vergilius noster vatis inducit iam concitatae et instigatae multumque habentis se spiritus non sui:

bacchatur vates, magnum si pectore possit
excussisse deum.

Vadis huc illuc ut excutias insidens pondus quod ipsa iactatione incommodius fit, sicut in navi onera immota minus срочно, inaequaliter convoluta citius eam partem in quam incubuere demergunt. Quidquid facis, contra te facis et motu ipso noces tibi; aegrum enim concutis.[4] At cum istuc exemeris malum, omnis mutatio loci iucunda fiet; in ultimas expellaris terras licebit, in quolibet barbariae angulo colloceris, Hospitalis tibi illa qualiscumque sedes erit. Magis quis veneris quam quo Interest, et ideo nulli loco addicere debemus animum. Cum hac persuasione vivendum est: «non sum uni angulo natus, patria mea totus hic mundus est». [5] Quod si liqueret tibi, non admirareris nil adiuvari te regionum varietatibus in quas subinde priorum taedio migras; prima enim quaeque placuisset si omnem tuam crederes.Nunc peregrinaris sed erras et ageris ac locum ex loco mutas, cum illud quod quaeris, bene vivere, omni loco positum sit. [6] Num quid tam turbidum fieri potest quam forum? ibi quoque licet quiete vivere, si necesse sit. Sed si liceat disponere se, conspectum quoque et viciniam fori procul fugiam; nam ut loca gravia etiam firmissimam valetudinem temptant, ita bonae quoque menti necdum adhuc perfectae et convalescenti sunt aliqua parum salubria. [7] Dissentio ab его qui in fluctus medios eunt et tumultuosam probantes vitam cotidie cum hardatibus rerum magno animo colluctantur.Sapiens feret ista, non eliget, et malet в темпе esse quam in pugna; non multum prodest vitia sua proiecisse, si cum linearis rixandum est. [8] ‘Triginta’ inquit ‘tyranni Socratencircumsteterunt nec potuerunt animum eius infringere.’ Что интересного quot domini sint? servitus una est; hanc qui contempsit in quanta libet turbadominium liber est.

[9] Tempus est desinere, sed si prius portoriumsolvero. «Initium est salutis notitia peccati». Egregie mihi hoc dixisse videtur Эпикур; nam qui peccare se nescit corrigi non vult; deprehendas te oportet antequam emendes.[10] Quidam vitiis gloriantur: tu existsimas aliquid de remedio cogitare qui mala sua virtutum loco numerant? Ideo Quantum Potes te ipse coargue, in te вопрошает; accusatoris primum partibus fungere, deinde iudicis, novissime deprecatoris; aliquando te offende. Вейл.

XXIX. СЕНЕКА ЛУЧИЛИО СУО САЛЮТЕМ

[1] De Marcellino nostro quaeris et vis scire quid agat. Raro ad nos venit, non ulla alia ex causa quam quod audire verum timet, a quo periculo iam abest; nulli enim nisi Audituro dicendum est.Ideo de Diogene nec minus de aliis Cynicis qui libertate promiscua usi sunt et obvios monuerunt dubitari solet an hoc facere debuerint. Quid enim, si quis surdos obiurget aut natura morbove mutos? [2] ‘Quare’ inquis ‘verbis parcam? бесплатное солнце. Non possum scire an ei profutur sim quem admoneo: illud scio, alicui me profuturum, si multos admonuero. Spargenda manus est: non potest fieri ut non aliquando succedat multa temptanti. [3] Hoc, mi Lucili, non existsimo magno viro faciendum: diluitur eius auctoritas nec habet apud eos satis ponderis quos posset minus obsolefacta corrigere.Стрелец non aliquando ferire debet, sed aliquando deerrare; non est ars quae ad effectum casu venit. Sapientia ars est: certum petat, eligat profecturos, ab iis quos desperavit recedat, non tamen cito relinquat et in ipsa despereratione extrema remedia temptet.

[4] Marcellinum nostrum ego nondum despero; etiam nunc servari potest, sed si cito illi manus porrigitur. Est quidem periculum ne porrigentem trahat; magna in illo ingeni vis est, sed iam tendentis in pravum. Nihilominus adibo hoc periculum et audebo illi mala sua ostendere.[5] Faciet quod solet: advocabit illas facetias quae risum evocare lugentibus possunt, et in se primum, deinde in nos iocabitur; omnia quae dicturus sum occupabit. Scrutabitur scholas nostras et obiciet philosophis congiaria, amicas, gulam; [6] ostendet mihi alium в прелюбодеянии, alium в попине, alium в ауле; ostendet mihi lepidum philosophum Aristonem, qui in gestatione disserebat – hoc enim ad edendas operas tempus exceperat. De cuius secta cum quaereretur, Scaurus ait ‘utique Peripateticus non est’.De eodem cum consuleretur Юлий Грецин, vir egregius, quid sentiret, ‘non possum’ inquit ‘tibi dicere; nescio enim quid de gradu faciat’, tamquam de essedario interrogaretur. [7] Hos mihi circulatores qui philosophiam honorius neglexissent quam vendunt in faciem ingeret. Constitui tamen contumelias perpeti: moveat ille mihi risum, ego fortasse illi lacrimas movebo, aut si ridere perseverabit, gaudebo tamquam in malis quod illi genus insaniae hilare contigerit. Sed non est ista hilaritas longa: observa, videbis eosdem intra exiguum tempus acerrime ridere et acerrime rabere.[8] Propositum est aggredi illum et ostendere quanto pluris fuerit cum multis minoris videretur. Vitia eius etiam si non excidero, inhibebo; non desinent, sed прерывистый fortasse autem et desinent, si intermittendi consuetudinem fecerint. Non est hoc ipsum fastidiendum, quoniam quidem graviteraffectis sanitatis loco est bona remissio.

[9] Dum me illi paro, tu interim, qui potes, qui intellegis unde quo evaseris et ex eo suspicaris quousque sis evasurus, compone mores tuos, attolle animum, adversus formidata conste; numerare eos noli qui tibi metum faciunt.Nonne videatur stultus, si quis multitudinem eo loco timeat per quem transus singulis est? aeque ad tuam mortem multis aditus non est licet illam multi minentur. Sic istuc natura disposuit: spiritum tibi tam unus eripiet quam unus dedit.

[10] Si pudorem haberes, ultimam mihi Pensionem Remisisses; sed ne ego quidem me sordide geram in Finem Aeris Alieni et tibi quod debeo impingam. ‘Numquam volui populo placere; nam quae ego scio non probat populus, quae probat populus ego nescio.[11] «Quis hoc?» inquis, tamquam nescias cui imperem. Эпикур; sed idem hoc omnes tibi ex omni domo conclamabunt, Peripatetici, Academici, Stoici, Cynici. Quis enim placere populo potest cui placet virtus? malis artibus Popularis пользу quaeritur. Similem te illis facias oportet: non probabunt nisi agnoverint. Multo autem ad rem magis pertinet qualis tibi videaris quam aliis; conciliari nisi turpi ratione amor turpium non potest. [12] Quid ergo illa laudata et omnibus praeferenda artibus rebusque philosophia praestabit? scilicet ut malis tibi placere quam populo, ut aestimes iudicia, non numeres, ut sine metu deorum hominumque vivas, ut ut vincas mala aut finias.Ceterum, si te videro celebrem secundis vocibus vulgi, si intrante te clamor et plausus, pantomimica ornamenta, obstrepuerint, si tota civitate te feminae puerique laudaverint, quidni ego tui miserear, cum sciam quae via ad istum fatale ferat? Вейл.

Сенека: Epistulae Morales, Liber II

Сенека: Epistulae Morales, Liber II

Л. АННАЕЙ СЕНЕКА
EPISTULARUM MORALIUM AD LUCILIUM LIBER SECUNDUS

XIII. СЕНЕКА ЛУЧИЛИО СУО САЛЮТЕМ

[1] Multum tibi esse animi scio; nam etiam antequam instrueres te praeceptis salutaribus et dura vincentibus, satis adversus fortunam placebas tibi, et multo magis postquam illa manum conseruisti viresque expertus es tuas, quae numquam certam Dar fiduciam sui possunt nisi cum multae трудность hinc et illinc appa доступ.Sic verus ille animus et in Alienum non venturus arbitrium probatur; haec eius obrussa est.[2] Non potest athleta magnos spiritus ad certamen afferre qui numquam suggillatus est: ille qui sanguinem suum vidit, cuius dentes crepuere sub pugno, ille qui subplantatus ad versarium toto tulit corpore nec proiecit animum proiectus, qui quotiens ceciordit contuma resurrexit, cum magna spe нисходящий ad pugnam. [3] Ergo, ut similitudinem istam prosequar, saepe iam fortuna supra te fuit, nec tamen tradistite, sed subsiluisti et acrior constitisti; multum enim adicit sibi virtus lacessita.

Tamen, si tibi videtur, accipe a me auxilia quibus munire te possis. [4] Plura sunt, Lucili, quae nos terrent quam quae premunt, et saepius minde quam re Laboramus. Non loquor tecum Stoica lingua, sed hac summissiore; nos enim dicimus omnia ista quae gemitus mugitusque exprimunt levia esse et contemnenda. Omittamus haec magna verba, sed, di boni, vera: illud tibi praecipio, ne sis miser ante tempus, cum illa quae velut imminentia expavisti fortasse numquam ventura sint, certe non venerint.[5] Quaedam ergo nos magis Torquent quam Debent, quaedam ante Torquent quam Debent, quaedam Tormentnt cum omnino non debeant; aut augemus dolorem aut praecipimus aut fingimus.

Primum illud, quia res in controversia est et litem contestatam habemus, in praesentia Differentatur. Quod ego leve dixero tu gravissimum esse contendes; scio alios inter flagella ridere, alios gemere sub colapho. Postea videbimus utrum ista suis viribus valeant an imbecillitate nostra. [6] Illud praesta mihi, ut, quotienscircumsteterint qui tibi te miserum esse assertant, non quid audias sed quid sentias cogites, et cumpatientia tua deliberes ac te ipse interroges, qui tua optime nosti, ‘quid est quare isti me complorent? quid est quod trepident, quod contagium quoque mei timeant, pseudo transilire calamitas possit? est aliquid istic mali, an ressta magis infamis est quam mala?» Ipse te interroga, ‘numquid sine causa Crusor et maereo et quod non est malum facio?’ [7] ‘Quomodo’ inquis ‘intellegam, vana sint an vera quibus angor?’ Accipe huius rei regulam: aut praesentibus Torquemur aut futuris aut utrisque.De praesentibus facile iudicium est: si corpus tuum liberum et sanum est, nec ullus ex iniuria dolor est, videbimus quid futurum sit: hodie nihil negotii habet. [8] «At enim futurum est.» Primum dispice a certa argumentsa sint venturi mali; plerumque enim Offeringibus Laboramus, et illudit nobis illa quae conficere bellum solet fama, multo autem magis singulos conficit. Ita est, mi Lucili: cito accedimus mindi; non coarguimus illa quae nos in metum adducunt nec excutimus, sed trepidamus et sic vertimus terga quemadmodum illi quos pulvis motus fuga pecorum exuit castris aut quos aliqua fabula sine auctore sparsa conterruit.[9] Nescio quomodo magis vana perturbant; vera enim modum suum habent: quidquid ex incerto venit coniecturae et paventis animi licentiae traditur. Nulli itaque tam perniciosi, tam inrevocabiles quam lymphatici metus sunt; ceteri enim sine ratione, hi sine mente sunt. [10] Inquiramus itaque in rem diligenter. Verisimile est aliquid futurum mali: non statim verum est Quam multa non exspectata venerunt! quam multa exspectata nusquam comparuerunt! Etiam si futurum est, quid iuvat dolori suo случится? satis cito dolebis cum venerit: interim tibi meliora promitte.[11] Quid facies lucri? темп. Multa intervenient quibus vicinum periculum vel prope admotum aut subsistat aut desinat aut in Alienum caput transeat: incendium ad fugam patuit; quosdam molliter rubina deposuit; aliquandogladius ab ipsa cervice revocatus est; aliquis carnifici suo superstes fuit. Habet etiam mala fortuna levitatem. Fortasse erit, fortasse non erit: interim non est; мелиора пропон. [12] Nonnumquam, nullis visibleibus signis quae mali aliquid preenuntient, animus sibi falsas воображает finit: aut verbum aliquod dubiae significationis detorquet in peius aut maiorem sibi offensam proponit alicuius quam est, et cogitat non quam iratus ille sit, sedquant liceat irato.Nulla autem causa vitae est, nullus miseriarum modus, si timetur quantum potest. Hic prudentia prosit, hic robore animi manifestem quoque metum respue; si minus, vitio vitium repelle, spe metum Tempera. Nihil tam certum est ex his quae timementur ut non certius sit et formidata subsidere et sperata decipere. [13] Ergo spem ac metum examina, et quotiens incerta erunt omnia, tibi fave: crede quod mavis. Si plures habebit sententias metus, nihilominus in hanc partem potius inclina et perturbare te desine ac subinde hoc in animo volve, maiorem partem fatalium, cum illi nec sit quicquam mali nec pro certo futurum sit, aestuare ac discurrere.Nemo enim резистит sibi, cum coepit impelli, nec timorem suum redigit ad verum; nemo dicit ‘vanus auctor est, vanus [est]: aut finxit aut Credit’. Damus nos aurae ferendos; expavescimus dubia pro certis; non servamus modum rerum, statim in timorem venit srupulus.

[14] Pudet me +ibi+ sic tecum loqui et tam lenibus te remediis focilare. Alius dicat ‘fortasse non veniet’: tu dic ‘quid porro, si veniet? videbimus uter vincat; fortasse pro me venit, et mors ista vitam honorabit’.Cicuta magnum Socratem fecit. Catoni Gladium assertorem libertatis extorque: magnam partem detraxeris gloriae. [15] Nimium diute cohortor, cum tibi admonitione magis quam exhortatione opus sit. Non in diversum te a natura tua ducimus: natus es ad ista quae dicimus; eo magis bonum tuum auge et exorna.

[16] Sed iam finem epistulae faciam, siilli signum suum in pressero, id est aliquam magnificam vocem perferendam ad te mandavero. «Inter cetera mala hoc quoque habet stultitia: semper incipit vivere.Учтите, что vox ista significet, Lucili virorum optime, et intelleges quam foeda sit hominum levitas cotidie nova vitae fundamenta ponentium, novas spes etiam in exitu inchoantium. [17] Circumspice tecum singulos: встречающиеся tibi senes qui se cum maxime ad амбициозность, ad peregrinationes, ad negotiandum parent. Quid est autem turpius quam senex vivere incipiens? Non adicerem auctorem huic voci, nisi esset secretior nec inter vulgata Epicuri dicta, quae mihi et laudare et acceptare permisi.Вейл.

XIV. СЕНЕКА ЛУЧИЛИО СУО САЛЮТЕМ

[1] Fateor insitam esse nobis corporis nostri caritatem; рокор нос гуиус герере тутелам. Non nego indulgendum illi, serviendum nego; multis enim serviet qui corpori servit, qui pro illo nimium timet, qui ad illud omnia refert. [2] Sic gerere nos debemus, non tamquam propter corpus vivere debeamus, sed tamquam non possimus sine corpore; huius nos nimius amor timoribus inquietat, sollicitudinibus onerat, contumeliis obicit; honorum ei vile est cui corpus nimis carum est.Agatur eius diligentissime cura, ita tamen ut, cum exiget ratio, cum dignitas, cum fides, mittendum in ignes sit. [3] Nihilominusquantum possumus evitemus incommoda quoque, non tantum pericula, et in tutum nos reducamus, excogitantes subinde quibus possint timenda depelli. Quorum tria, nisi fallor, genera sunt: ​​timetur inopia, timentur morbi, timentur quae per vim potentioris Eveniunt. [4] Ex his omnibus nihil nos magis concutit quam quod ex Aliena potentia impendet; magno enim strepitu et tumultu venit.Naturalia mala quae rettuli, inopia atque morbus, Silenceio subeunt nec oculis nec auribus quicquam Terroris incutiunt: ingens alterius mali pompa est; ferrum circa se et ignes habet et catenas et turbam ferarum quam in viscera immittat humana. [5] Cogita hoc loco carcerem et cruces et eculeos et uncum et adactum per medium hominem qui per os emergeret stipitem et distracta in diversum actis curribus membra, illam tunicam alimentis ignium et illitam et textam, et quidquid aliud praeter haec commenta saevitia est.[6] Non est itaque mirum, si maximus huius rei timor est cuius et varietas magna et terribilis est. domant plus proficiunt quae habent quod ostendant. Illae pestes non минус могилы sunt – faem dico et sitim et praecordiorum suppurationes et febrem viscera ipsa torrentem – sed латентно, nihil habent quod намеренно, quod praeferant: haec ut magna bella aspectu paratuque vicerunt.

[7] Demus itaque operam, abstineamus offensis. Interdum populus est quem timere debeamus; interdum, si ea civitatis disciplina est plurima per senatum transigantur, gratiosi in eo viri; interdum singuli quibus potestas populi et in populum data est. Hos omnes amicos habere operosum est, satis est inimicos non habere. Itaque sapiens numquam potentium iras provocabit, immo [nec] declinabit, non aliter quam in navigando procellam. [8] Cum peteres Siciliam, traiecisti fretum Temerarius gubernator contempsit austri minas – ille est enim qui Siculum pelagus exasperet et in vertices cogat -; non sinistrum petit litus sed id a quo propior Charybdis maria convolvit.At ille cautior peritos locorum rogat quis aestus sit, quae signa dent nubes; longe ab illa regione verticibus infami cursum tenet. Idem facit sapiens: nocituram potentiam vitat, hoc primum cavens, ne vitare videatur; pars enim securitatis et in hoc est, non ex professo eam petere, quia quae quis fugit fucking. [9] Circumspiciendum ergo nobis est quomodo a vulgo tuti esse possimus. Primum nihil idem concupiscamus: rixa est intercompetitores. Deinde nihil habeamus quod cum magno emolumento insidiantis eripi possit; quam минимальный сидит в corpore tuo spoliorum.Nemo ad humanum sanguinem propter ipsum venit, aut admodum pauci; plures computant quam oderunt. Nudum Latro Transmitit; etiam in obsessa via pauperi pax est.[10] Tria deinde ex praecepto veteri praestanda sunt ut vitentur: odium, invidia, презрение. Quomodo hoc fiat sapientia sola monstrabit; difficile enim Tempamentum EST, verendumque ne in contemptum nos invidiae timor transferat, ne dum calcare nolumus videamur posse calcari. Multis timendi attulit causas timeri отряд.Undique nos reducamus: non minus contemni quam suspici nocet. [11] Ad philosophiam ergo confugiendum est; hae litterae, non dico apud bonos sed apud mediocriter malos infularum loco sunt. Nam forensis eloquentia et quaecumque alia populum movet adversarios habet: haec quieta et sui negotii contemni non potest, cui ab omnibus artibus etiam apud pessimos honor est. .Ceterum Philosophia ipsa Trangle Modesteque tractanda est.

[12] ‘Quid ergo?’ inquis ‘videtur tibi M. Cato Modeste Philosophari, qui bellum civile sententia reprimit? qui furentium principum armis medius intervenit? qui aliis Pompeium offendentibus, aliis Caesarem, simul lacessit duos? [13] Potest aliquis disputare an illo tempore capessenda fuerit sapienti res publica. Quid tibi vis, arce Cato? iam non agitur de libertate: olim pessum data est. Quaeritur utrum Caesar an Pompeius possideat rem publicam: quid tibi cum ista contentione? nullae partes tuae sunt.Dominus eligitur: quid tua, uter vincat? potest melior vincere, non potest non peior esse qui vicerit. Ultimas partes attigi Catonis; sed ne priores quidem anni fuerunt qui sapientem in illam rapinam rei publicae acceptterent. Quid aliud quam vociferatus est Cato et misit irritas voces, cum modo per populi levatus manus et obrutus sputis exportandus extra forum traheretur, modo e senatu in carcerem duceretur?

[14] Sed postea videbimus an sapienti opera rei publicae danda sit: interim ad hos te Stoicos voco qui a re publica exclusi secesserunt ad colendam vitam et humano generi iura condenda sine ulla potentioris offensa.Non conturbabit sapiens publicos mores nec populum in se vitae novitate convertet. [15] ‘Quid ergo? utique erit tutus qui hoc propositum sequetur? Promittere tibi hoc non magis possum quam in homine Tempanti bonam valetudinem, et tamen facit Tempantia bonam valetudinem. Perit aliqua navis in portu: sed quid tu accidere in medio mari credis? Quanto huic periculum paratius foret multa agenti molientique, cui ne otium quidem tutum est? Pereunt aliquando invines – quis negat? – nocentes tamen saepius.Ars ei constat qui per ornamenta percussus est.[16] Denique consilium rerum omnium sapiens, non exitum spectat; initia in potestate nostra sunt, de eventu fortuna iudicat, cui de me sententiam non do. «At aliquid vexationis afferet, aliquid adversi». Non Damnat latro cum occidit.

[17] Nunc ad cotidianam stipem manum porrigis. Aurea te stipe implebo, et quia facta est auri mentio, accipe quemadmodum usus fructusque eius tibi esse gratior possit. «Это maxime divitiis fruitur qui minime divitiis indiget.«Ede inquis auctorem». Ut scias quam benigni simus, propositum est Aliena Laudare: Epicuri est aut Metrodori aut alicuius ex illa officina. [18] Et quidinterest quis dixerit? омнибус Диксит. Qui eget divitiis timet pro illis; nemo autem sollicito bono fruitur. Adicere illis aliquid studet; dum de incremento cogitat, oblitus est usus. Rationes accipit, forum conterit, kalendarium versat: fit ex domino procurator. Вейл.

XV. СЕНЕКА ЛУЧИЛИО СУО САЛЮТЕМ

[1] Mos antiquis fuit, usque ad meam servatus aetatem, primis epistulae verbis adicere ‘si vales bene est, ego valeo’.Recte nos dicimus ‘si philosopharis, bene est’. Valere enim hoc demum est Sine hoc aeger est animus; corpus quoque, etiam si magnas habet vires, non aliter quam furiosi aut frenetici validum est.[2] Ergo hanc praecipue valetudinem cura, deinde et illam secundam; quae non magno tibi constabit, si volueris bene valere. Stulta est enim, mi Lucili, et minime conveniens litterato viro occupatio exercendi lacertos et dilatandi cervicem ac Latera Firmandi; cum tibi feliciter sagina cesserit et tori creverint, nec vires umquam opimi bovis nec pondus aequabis.Adice nunc quod maiore corporis sarcina animus eliditur et minus agilis est. Itaque Quantum Potes ограничивает corpus tuum et animo locum laxa. [3] Multa sequuntur incommoda huic deditos curae: primum exercitationes, quarum Labor Spiritum Exhaurit et inhabilem Intentioni ac studiis acrioribus reddit; deinde copya ciborum subtilitas impeditur. Accedunt pessimae notae mancipia in magisterium recepta, homines inter oleum et vinum occupati, quibus ad votum dies actus est si bene desudaverunt, si in locum eius quod effluxit multum potionis altius in ieiuno iturae regesserunt.[4] Bibere et sudare vita hearti est. Sunt exercitationes et faciles et breves, quae corpus et sine mora lassent et tempori parcant, cuius praecipua ratio habenda est: cursus et cum aliquo pondere manus motae et saltus velille qui corpus in altum levat vel ille qui in longum mittit vel ille, ut ita dicam, saliaris aut, ut contumeliosius dicam, fullonius: quoslibet ex his elige +usum rude facile+. [5] Quidquid facies, cito redi a corpore ad animum; illum noctibus ac diebus упражнение.Labore modico alitur ille; hanc exercitationem non frigus, non aestus impediet, ne senectus quidem. Id bonum cura quod vetustate fit melius. [6] Neque ego te iubeo semper imminere libro aut pugillaribus: dandum est aliquod intervallum animo, ita tamen ut non resolvatur, sed remittatur. Gestatio et corpus concutit et studio non officit: possis legere, possis dictare, possis loqui, possis audire, quorum nihil ne ambulatio quidem vetat fieri. [7] Nect tu Intentionem vocis contempseris, quam veto te per gradus et certos modos extollere, deinde deprimere.Quid si velis deinde quemadmodum ambules discere? Признайте, что istos quos nova artificia docuit fames: erit qui gradus tuos Tempet et Buccas edentisObservet et in tantum procedat inQuantumAudaciamEiusPatientia et CredulitateProduxeris. Так что? clamore protinus et a summa contentione vox tua incipiet? usque eo naturale est paulatim incitari ut litigantes quoque incipiant проповеди, ad vociferationem transeant; nemo statim Quiritium fidem implorat. [8] Ergo utcumque tibi impetus animi suaserit, modo vehementius fac vitiis convicium, modo lentius, prout vox te quoque hortabitur +in id latus+; скромный, cum recipies illam revocarisque, потомок, не децидат; +mediatorisui habeat et hoc+ indocto et rustico more desaeviat.Non enim id agimus ut exerceatur vox, sed ut exerceat.

[9] Detraxi tibi non pusillum negotii: una mercedula et +unum graecum+ ad haec beneficia accedet. Ecce insigne praeceptum: ‘stulta vita ingrata est, trepida; tota in futurum fertur. ‘Quis hoc’ inquis ‘dicit?’ то же самое выше. Quam tu nunc vitam dici existsimas stultam? Бабае и Изионис? Non ita est: nostra dicitur, quos caeca cupiditas in nocitura, certe numquam satiatura praecipitat, quibus si quid satis esse posset, fuisset, qui non cogitamus quam iucundum sit nihil poscere, quam magnificum sit plenum esse nec ex fortuna pendere.[10] Subinde itaque, Lucili, quam multasis consecutus recordare; cum aspexeris quot te antecedant, cogita quot sequantur. Si vis gratus esse adversus deos et adversus vitam tuam, cogita quam multos antecesseris. Quid tibi cum ceteris? te ipse antecessisti. [11] Finem constitue quem transire ne possis quidem si velis; discedant aliquando ista insidiosa bona et sperantibus meliora quam assecutis. Si quid in illis esset solidi, aliquando et implerent: nunc haurientium sitim concitant.Аппарат Mitantur speciosi; et quod futuri temporis incerta sors volvit, quare potius a fortuna impetrem ut det, quam a me ne petam? Quare autem petam? oblitus fragilitatis humanae congeram? за деньги? Ecce hic dies ultimus est; ut non sit, prope ab ultimo est. Vale.

XVI. СЕНЕКА ЛУЧИЛИО СУО САЛЮТЕМ

[1] Liquere hoc tibi, Lucili, scio, neminem posse beate vivere, ne tolerabiliter quidem, sine sapientiae studio, et beatam vitam perfecta sapientia effici, ceterum tolerabilem etiam inchoata.Sed hoc quod liquet firmandum et altius cotidiana Meditation figendum est: plus operis est in eo ut proposita custodias quam ut honora proponas. Perseverandum est et assiduo studio robur addendum, donec bona mens sit quod bona voluntas est.

[2] Itaque – non opus est – tibi apud me pluribus verbis aut assertione tam longa: intellego multum te profecisse. Quae scribis unde veniant scio; non sunt ficta nec colorata. Dicam tamen quid sentiam: iam de te spem habeo, nondum fiduciam.Tu quoque idem facias volo: non est quod tibi cito et facile credas. Excute te et varie scrutare et observa; illud ante omnia vide, utrum in philosophia и in ipsa vita profeceris. [3] Non est Philosophia Populare Artificium nec ostentationi paratum; non in verbis sed in rebus est. Nec in hoc adhibetur, ut cum aliqua oblectatione consumatur dies, ut dematur otio nausia: animum format et Fabricat, vitam disponit, actiones regit, повестки дня и опустить демонстрацию, sedet ad gubernaculum et per ancipitia fluctuantium derigit cursum .Sine hac nemo intrepide potest vivere, nemo secure; innumerabilia accidunt singulis horis quae consilium exigant, quod ab hac petendum est.[4] Dicet aliquis, ‘quid mihi prodest philosophia, si fatum est? quid prodest, si deus rector est? quid prodest, si casus imperat? Nam et mutari certa non possunt et nihil praeparari potest adversus incerta, sed aut consilium meum occupavit deus decrevitque quid facerem, aut consilio meo nihil fortuna permitit. [5] Quidquid est ex his, Lucili, vel si omnia haec sunt, philosophandum est; sive nos inexorabili lege fata constringunt, sive arbiter deus universi cuncta disposuit, sive casus res humanas sine ordine impellit et iactat, philosophia nos tueri debet.Haec adhortabitur ut deo libenter pareamus, ut fortunae contumaciter; haec docebit ut deum sequaris, feras casum. [6] Sed non est nunc in hanc disputationem transeundum, quid sit iuris nostri si Providentia in imperio est, aut si fatorum series illigatos trahit, aut si repentina ac subitadominur: illo nunc revertor, ut te moneam et exhorter ne patiaris impetum animi tui delabi et refrigescere. Contine illum et constitue, ut Habitus Animi Fiat quod est impetus.

[7] Iam ab initio, site te bene novi, quid haec epistula munusculi attulerit: excute illam, et invenies.Non est quod mireris animum meum: сумма adhuc de Aliano Liberalis. Quare autem Alienum Dixi ? quidquid bene dictum est ab ullo meum est Istuc quoque ab Epicuro dictum est: ‘si ad naturam vives, numquam eris pauper; си рекламные мнения, numquam eris ныряет». [8] Exiguum natura desiderat, opinio immensum. Congeratur in te quidquid multi locupletes possederant; ultra privatum pecuniae modum fortuna te proofhat, auro tegat, purpura vestiat, eo deliciarum opumque perducat ut terram marmoribus abscondas; non tantum habere tibi liceat sed calcare divitias; сопутствующие статуи и изображения и др. quidquid ars ulla luxuriae elaboravit: maiora cupere с его дисками.[9] Naturalia desideria finita sunt: ​​ex falsa minde nascentia ubi desinant non habent; nullus enim terminus falso est. Via eunti aliquid extremum est: error immensus est. Retrahe ergo te a vanis, et cum voles scire quod petes, utrum naturalem habeat an caecam cupiditatem, учитывающий, что num possit alicubi constere: si longe progresso semper aliquid longius restat, scito id naturale non esse. Вейл.

XVII. СЕНЕКА ЛУЧИЛИО СУО САЛЮТЕМ

[1] Proice omnia ista, si sapis, immo ut sapias, et ad bonam mentem magno cursu ac totis viribus tende; si quid est quo teneris, aut expedi aut incide.’Moratur’ inquis’ me res Familiis; sic illam disponere volo ut sufficere nihil agenti possit, ne aut paupertas mihi oneri sit aut ego alicui». [2] Cum hoc dicis, non videris vim ac potentiam eius de quo cogitas boni nosse; et summam quidem rei pervides, квантовая философия prosit, partes autem nondum satis subtiliter dispicis, necdum scisquantum ubique nos adiuvet, quemadmodum et in maximis, ut Ciceronis utar verbo, ‘opituletur’ в минимумах потомков.Mihi crede, advoca illam in consilium: suadebit tibi ne ad calculos sedeas. [3] Nempe hoc quaeris et hoc ista dilatione vis consequi, ne tibi paupertas timenda sit: quid si appetenda est? Multis ad philosophandum obstitere divitiae: paupertas expedita est, secura est Cum classicum cecinit, scit non se peti; cum aqua conclamata est, quomodo exeat, non quid efferat, quaerit; [ut] si navigandum est, non strepunt portus nec unius comitatu inquieta sunt litora; не обходящийся иллам turba servorum, ad quos pascendos transmarinarum regionum est optanda fertilitas.[4] Facile est paucos ventres et bene institutos et nihil aliud desiderantes quam impleri: parvo fames constat, magno fastidium. Paupertas contenta est desideriis Instantibus satis facere: quid est ergo quare hanc recuses contubernalem cuius mores sanus divers imitatur? [5] Si vis vacare animo, aut pauper sis oportet aut pauperi similis. Non potest studium salutare fieri sine frugalitatis cura; frugalitas autem paupertas voluntaria est. Tolle itaque istas excusationes: ‘nondum habeoquantus sat est; si ad illam summam pervenero, tunc me totum philosophiae dabo’.Atqui nihil prius quam hoc parandum est quod tu отличается et post cetera paras; ab hoc incipiendum est. «Parare» inquis «unde vivam volo». Simul et parare diske: si quid te vetat bene vivere, bene mori non vetat. [6] Non est quod nos paupertas a philosophia revocet, ne egestas quidem. Toleranda est enim ad hoc Properantibus vel Fames; quam toleravere quidam in obsidionibus, et quod aliud erat illiuspatientiae praemium quam in arbitrium non cadere victoris? Quanto hoc maius est quod promittitur: perpetua libertas, nullius nec hominis nec dei timor.Ecquid vel esurienti ad ista veniendum est? [7] Perpessi sunt exercitus inopiam omnium rerum, vixerunt herbarum radicibus et dictu foedis tulerunt famem; haec omnia passi sunt pro regno, quo magis mireris, Aliano: dubitabit aliquis ferre paupertatem ut animum furoribus liberet? Non est ergo prius Acquindum: licet ad philosophiam etiam sine viatico pervenire. [8] Это есть? cum omnia habueris, tunc habere et sapientiam voles? haec erit ultimum vitae toolsum et, ut ita dicam, additamentum? Tu vero, sive aliquid habes, iam philosophare – unde enim scis an iam nimis habeas? -, sive nihil, hoc prius quaere quam quicquam.[9] «По необходимости». Primum deesse non poterunt, quia natura minimum petit, naturae autem se sapiens accommodat. Sed si necessitates ultimae inciderint, iamdudum exibit e vita et molestus sibi esse desinet. Si vero exiguum erit et angustum quo possit vita produci, id boni consulet nec ultra necessaria sollicitus aut anxius ventri et scapulis suum reddet et род занятий divitum concursationesque ad divitias euntium securus laetusque ridebit [10] ac dicet, ‘quid in longum ipse te отличается? expectabisne fenoris quaestum aut ex merce compendium aut tabulas beatati senis, cum fieri possis statim divers? Repraesentat opes sapientia, quas cuicumque fecit supervacuas dedit.Haec ad alios уместно: tu locupletibus propio es. Saeculum muta, nimis habes; idem est autem omni saeculo quod sat est.

[11] Poteram hoc loco epistulam claudere, nisi te male instituissem. Reges Parthos non potest quisquam salutare sine munere; tibi valedicere non licet бесплатно. Квид истик? ab Epicuro mutuum sumam: «multis parase divitias non finis miseriarum fuit sed mutatio». [12] Nec hoc miror; non est enim in rebus vitium sed in ipso animo. Illud quod paupertatem nobis grandem fecerat et divitias могилы fecit.Quemadmodum nihil refert utrum aegrum in ligneo lecto an in aureo colloces – quocumque illum transtuleris, morbum secum suum transferet -, sic nihil refert utrum aeger animus in divitiis an in paupertate pnatur: malum illum suum sequitur. Вейл.

XVIII. СЕНЕКА ЛУЧИЛИО СУО САЛЮТЕМ

[1] Декабрь est mensis: cum maxime civitas sudat. Ius luxuriae publice datum est; ingenti apparatu sonant omnia, tamquam quicquam inter Saturnalia intersit et dies rerum agendarum; adeo nihilinterest ut videatur mihi errasse qui dixit olim mensem Decembrem fuisse, nunc annum.[2] Si te hic haberem, libenter tecum conferrem quid existsimares esse faciendum, utrum nihil ex cotidiana consuetudine movendum an, ne dissidere videremur cum publicis moribus, et hilarius cenandum et exuendam togam. Nam quod fieri nisi in tumultu et tristi tempore civitatis non solebat, voluptatis causa ac festorum dierum vestem mutavimus. [3] Site bene novi, arbitri partibus functus nec per omnia nos similes esse pillaeatae turbae voluisses nec per omnia dissimiles; nisi forte его maxime diebus animo imperandum est, ut tunc voluptatibus solus abstineat cum in illas omnis turba procubuit; certissimum enim argumentsum firmitatis suae capit, si ad blanda et in luxuriam trahentia nec it nec abducitur.[4] Hoc multo fortius est, ebrio ac vomitante populosiccum ac sobrium esse, illud Tempantius, non excerpere se nec insignire nec misceri omnibus et eadem sed non eodem modo facere; licet enim sine luxuria agere festum diem.

[5] Ceterum adeo mihi placet temptare animi tui firmitatem ut e praecepto magnorum virorum tibi quoque praecipiam: interponas aliquot dies quibus contentus minimo ac vilissimo cibo, dura atque horrida veste, dicas tibi ‘hoc est quod timebatur?’ [6] In ipsa securitate animus ad difficilia se praeparet et contra iniurias fortunae inter beneficia firmetur.Мили в медиа темпе decurrit, sine ullo hoste vallum iacit, et supervacuo Labore lassatur ut sufficere necessario possit; quem in ipsa re trepidare nolueris, ante rem exerceas. Hoc secuti sunt qui omnibus mensibus paupertatem imitati prope ad inopiam accesserunt, ne umquam expavescerent quod saepe didicissent. [7] Non est nunc quod existimes me dicere Timoneas cenas et pauperumcellas et quidquid aliud est per quod luxuria divitiarum taedio ludit:grabattus ille verus sit et sagum et panis durus ac sordidus.Hoc triduo et quatriduo fer, interdum pluribus diebus, ut non lusus sit sed Experimentum: tunc, mihi crede, Lucili, exultabis dipondio satur et intelleges ad securitatem non opus esse fortuna; hoc enim quod necessitati sat est dabit et irata. [8] Non est tamen quare tu multum tibi facere videaris – facies enim quod multa milia servorum, multa milia pauperum faciunt -: illo nomine te Cuspice, quod facies non coactus, quod tam facile erit tibi illud pati semper quam aliquando experiri.Exerceamur ad palum, et ne imparatos fortuna deprehendat, fiat nobis paupertas familyis; securius divites erimus si scierimus quam non sit grand pauperes esse. [9] Certos habebat dies ille magister voluptatis Epicurus quibus maligne fame exstingueret, visurus an aliquid deesset ex plena et consummata voluptate, velQuantum deesset, et an dignum quod quis magno Labore pensaret. Hoc certe in iis epistulis ait quas scripsit Charino magistratu ad Polyaenum; et quidem gloriatur non toto asse pasci, Metrodorum, qui nondum tantum profecerit, toto.[10] In hoc tu victu saturitatem putas esse? Et voluptas est; voluptas autem non illa levis et fugax et subinde reficienda, sed stabilis et certa. Non enim iucunda res est aqua et polenta aut frustum hordeacii panis, sed summa voluptas est posse capere etiam ex his voluptatem et ad id se deduxisse quod eripere nulla fortunae iniquitas possit. [11] Liberaliora alimenta sunt carceris, sepositos ad capitale supplicium non tam anguste qui occisurus est pascit: quanta est animi magnitudo ad id sua sponte downere quod ne ad extrema quidem decretis timendum sit! hoc est praeoccupare tela fortunae.[12] Incipe ergo, mi Lucili, sequi horum consuetudinem et aliquos dies destina quibus secedas a tuis rebus minimoque te facias familyem; incipe cum paupertate habere commercium;

aude, hospes, contemrere opes et te quoque dignum
finge deo.

[13] Nemo alius est deo dignus quam qui opes contempsit; кварум овладение тиби нон интердико, sed efficere volo ut illas intrepide possideas; quod uno consequeris modo, si te etiam sine illis beat victurum persuaseris tibi, si illas tamquam exituras semper aspexeris.

[14] Sed iam incipiamus epistulam complicare. «Prius» inquis «redde quod debes». Delegabo te ad Epicurum, ab illo fiet numeratio: «immodica ira gignit insaniam». Hoc quam verum sit necesse est scias, cum habueris et servum et inimicum. [15] In omnes personas hic exardescitaffectus; tam ex amore nascitur quam ex odio, non minus inter seria quam inter lusus et iocos; nec Interest ex quam magna causa nascatur sed in qualem perveniat animum. Sic ignis non refert quam magnus sed quo incidat; nam etiam maximal solida non receperunt, rursus arida et corripi facilia scintillam quoque fovent usque in incendium.Ita est, mi Lucili: ingentis irae exitus furor est, et ideo ira vitanda est non moderationis causa sed sanitatis. Вейл.

XIX. СЕНЕКА ЛУЧИЛИО СУО САЛЮТЕМ

[1] Exulto quotiens epistulas tuas accipio; implent enim me bona spe, et iam non promittunt de te sed spondent. Ita fac, oro atque obsecro – quid enim habeo melius quod amicum rogem quam quod pro ipso rogaturus sum? si potes, subducte istis octobus; си минус, эрипе. Satis multum temporis sparsimus: incipiamus vasa in senectute colligere.[2] Numquid invidiosum есть? in freto viximus, мориамур в portu. Neque ego suaserim tibi nomen ex otio petere, quod nec iactare debes nec abscondere; numquam enim usque eo te abigam generis Humani Furore Damnato ut Latebram tibi aliquam parari et oblivionem velim: id age ut otium tuum non emineat sed appareat. [3] Deinde videbunt de isto quibus integra sunt et prima consilia an velint vitam per obscurum передатчик: tibi liberum non est In medium te protulit ingenii vigor, scriptorum Elegantia, clarae et nobiles amicitiae; iam notitia te invasit; ut in extrema mergaris ac penitus recondaris, tamen priora monstrabunt.[4] Tenebras habere non potes; sequetur quocumque fugeris multum pristinae lucis: quietem potes vindicare sine ullius odio, sine desiderio aut morsu animi tui. Quid enim relinques quod invitus relictum a te possis cogitare? Клиенты? quorum nemo te ipsum sequitur, sed aliquid ex te; amicitia olim petebatur, nunc praeda; mutabunt testamenta destituti senes, migrabit ad aliud limen salutator. Non potest parvo res magna constare: aestima utrum te relinquere an aliquid ex tuis malis.[5] Utinam quidem tibi senecere contigisset intra natalium tuorum modum, nec te in altum fortuna mississet! Tulit te longe a conspectu vitae salubris Rapida felicitas, provincia et procuratio et quidquid ab istis promittitur; maiora deinde officia te excipient et ex aliis alia: quis exitus erit? [6] quid exspectas donec desinas habere quod cupias? numquam erit tempus. Qualem dicimus seriem esse causarum ex quibus nectitur fatum, talem esse *** cupiditatum: altera ex Fine alterius nascitur.In eam demissus es vitam quae numquam tibi terminum miseriarum ac servitutis ipsa factura sit: subduc cervicem iugo tritam; semel illam incidi quam semper premi satius est.[7] Si te ad privata rettuleris, minora erunt omnia, sed affatim implebunt: at nunc plurima et undique ingesta non satiant. Utrum autem mavis ex inopia saturitatem и in copy famem? Et avida felicitas est et Alienae aviditati exposita; quamdiu tibi satis nihil fuerit, ipse aliis non eris. [8] ‘Quomodo’ inquis ‘exibo?’ Укумке.Cogita quam multa temere pro pecunia, quam multa Laboriose pro honore temptaveris: aliquid et pro otio audendum est, aut in ista sollicitudine procurationum et deinde urbanorum officiorum senescendum, in tumultu ac semper novis fluctibus quos effugere nulla скромность, nulla vitae quiete contingit. Quid enim ad rem pertinet an tu quiescere velis? фортуна туа нон вульт. Quid si illi etiam nunc permiseris crescere? квантовый доступ к успешному доступу к определенному методу. [9] Volo tibi hoc loco referre dictum Maecenatis vera in ipso eculeo elocuti: «ipsa enim altitudo attonat summa».Si quaeris in quo libro dixerit, in eo qui Prometheus inscribitur. Hoc voluit dicere, attonita habet summa. Est ergo tanti ulla potentia ut sit tibi tam ebrius sermo? Ingeniosus ille vir fuit, magnum instanceum Romanae eloquentiae daturus nisi illum enervasset felicitas, immo castrasset. Hic te exitus manet nisi iam contrahes vela, nisi, quod ille sero voluit, terram leges.

[10] Poteram tecum hac Maecenatis sententia parem facere rationem, sed movebis mihi controversiam, si novi te, nec voles quod debeo in aspero et probo accipere.Ut se res habet, ab Epicuro versura facienda est. ‘Ante’ inquit ‘circumspiciendum est cum quibus edas et bibas quam quid edas et bibas; nam sine amico visceratio leonis ac lupi vita est. [11] Hoc non continget tibi nisi secesseris: alioquin habebis convivas quos ex turba salutantium nomenclator digesserit; Errat autem qui amicum in atrio quaerit, in convivio probat. Nullum habet maius malum occupatus homo et bonis suis obsessus quam quod amicos sibi putat quibus ipse non est, quod beneficia sua efficacia iudicat ad conciliandos animos, cum quidam quo plus debent magis oderint: leve aes Alienum debitorem facit,gravin inimicum.[12] ‘Quid ergo? beneficia non parant amicitias? Parant, si accepturos licuit eligere, si collocata, non sparsa sunt. Itaque dum incipis esse mentis tuae, interim hoc consilio sapientium utere, ut magis ad rem existimes pertinere quis quam quid acceperit. Вейл.

ХХ. СЕНЕКА ЛУЧИЛИО СУО САЛЮТЕМ

[1] Sivales et te dignum putas qui aliquando fias tuus, gaudeo; mea enim gloria erit, si te istinc ubi sine spe exeundi fluctuaris extraxero. Illud autem te, mi Lucili, rogo atque hortor, ut philosophiam in praecordia ima demittas et Experimentum profectus tui capias non oratione nec scripto, sed animi firmitate, cupiditatum deminutione: verba rebus proba.[2] Aliud propositum est declamantibus et assensionem coronae captantibus, aliud its qui iuvenum et otiosorum aures disputatione varia aut volubili detinent: facere docet philosophia, non dicere, et hoc exigit, ut ad legem suam quisque vivat, ne orationi vita dissentiat vel ipsa inter жизнь; unus sit omnium actio[dissentio]num color [сидеть]. Maximum hoc est et officium sapientiae et indicium, ut verbis opera concordent, ut ipse ubique par sibi idemque sit. «Quis hoc praestabit?» Паучи, алики тамен.Est enim difficile [hoc]; nec hoc dico, sapientem uno semper iturum gradu, sed una via. [3] Observa te itaque, numquid vestist tua domusque dissentiant, numquid in teiberalisis sis, in tuos sordidus, numquid cenes frugaliter, adifices luxuriose; unam semel ad quam vivas regulam prende et ad hanc omnem vitam tuam exaequa. Quidam se domi contrahunt, dilatant foris et extendunt: vitium est haec diversitas et signum vacillantis animi ac nondum habentis tenorem suum. [4] Etiam nunc dicam unde sit ista inconstantia et dissimilitudo rerum consiliorumque: nemo proponit sibi quid velit, nec si proposuit perseverat in eo, sed transilit; nec tantum mutat sed redit et in ea quae deseruit acdamnavit revolvitur.[5] Itaque ut relinquam Definitiones sapientiae veteres et totum complectar humanae vitae modum, hoc possum contentus esse: quid est sapientia? semper idem velle atque idem nolle. Licet illam exciunculam non adicias, ut rectum sit quod velis; non potest enim cuiquam idem semper placere nisi rectum. [6] Nesciunt ergo homines quid velint nisi illo momento quo volunt; in totum nulli velle aut nolle decretum est; variatur cotidie iudicium et in contrarium vertitur ac plerisque agitur vita per lusum.Preme ergo quod coepisti, et fortasse perduceris aut ad summum aut eo quod summum nondum esse solus intellegas.

[7] ‘Quid fiet’ inquis ‘huic turbae Familiarium sine Re Familiai?’ Turba ista cum a te pasci desierit, ipsa se pascet, aut quod tu beneficio tuo non potes scire, paupertatis scies: illa veros certosque amicos retinebit, discedet quisquis non te se aliud sequebatur. Non est autem vel ob hoc unum amanda paupertas, quod a quibus ameris ostendet? O quando ille veniet dies quo nemo in honorem tuum mentiatur! [8] Huc ergo cogitationes tuae tendant, hoc cura, hoc opta, omnia alia vota deo remissurus, ut contentus sis temet ipso et ex te nascentibus bonis.Quae potest esse felicitas propior? Redige te ad parva ex quibus cadere non possis, idque ut libentius facias, ad hoc pertinebit tributum huius epistulae, quod statim conferam.

[9] Invideas licet, etiam nunc libenter pro me dependet Epicurus. ‘Magnificentior, mihi crede, sermo tuus ingrabatto videbitur et in panno; non enim dicentur tantum illa sed probabuntur. Ego certe aliter audio quae dicit Demetrius noster, cum illum vidi nudum, quanto minus quam [in] stramentis incubantem: non praeceptor verised testis est.[10] ‘Quid ergo? non licet divitias in sinu positas contemnere?» Квидни вши? Et ille ingentis animi est qui illascircumfusas sibi, multum diuque miratus quod ad se venerint, ridet suasque Audit magis esse quam sentit. Multum est non corrumpi divitiarum contubernio; magnus ille qui in divits pauper est.[11] ‘Nescio’ inquis ‘quomodo paupertatem iste laturus sit, si in illam inciderit’. Nec ego, Эпикур, an +gulus+ [si] iste pauper contempturus sit divitias, si in illas inciderit; itaque in utroque mens aestimanda est inspiciendumque an ille paupertati indulgeat, hic divitiis non indulgeat.Alioquin leve argumentsum est bonae voluntatis grabattus aut pannus, nisi apparuit aliquem illa non necessitate pati sed malle. [12] Ceterum magnae indolis est ad ista non propare tamquam meliora, sed praeparari tamquam ad facilia. Et sunt, Lucili, facilia; cum vero multum ante meditatus accesseris, iucunda quoque; inest enim illis, sine qua nihil est iucundum, securitas. [13] Necessarium ergo iudico id quod tibi scripsi magnos viros saepe fecisse, aliquos dies interponere quibus nos imaginaria paupertate exerceamus ad veram; quod eo magis faciendum est quod deliciis permaduimus et omnia dura ac difficilia iudicamus.Potius excitandus e somno et vellicandus est animus admonendusque naturam nobis minimum constituisse. Nemo nascitur ныряет; quisquis выходит в lucem iussus est lacte et panno esse contentus: ab its initiis nos regna non capiunt. Вейл.

XXI СЕНЕКА ЛУЧИЛИО СУО САЛЮТЕМ

[1] Cum istis tibi esse negotium iudicas de quibus scripseras? Максимум negotium tecum habes, tu tibi molestus es. Quid velis nescis, melius probas honora quam sequeris, vides ubi sit posita felicitas sed ad illam pervenire non audes.Quid sit autem quod te impediat, quia parum ipse dispicis, dicam: magna esse haec existsimas quae relicturus es, et cum proposuisti tibi illam securitatem ad quam transurus es, retinet te huius vitae a qua recessurus es fulgor tamquam in sordida et obscura casurum. [2] Erras, Lucili: ex hac vita ad illam восхождение. Quod интерес inter splendorem et lucem, cum haec certam originem habeat ac suam, ille niteat Aliano, hoc inter hanc vitam et illam: haec fulgore extrinsecus veniente percussa est, crassam illi statim umbram faciet quisquis obstiterit: illa suo lumine illustris est.Studia te tua clarum et nobilem эффективна. [3] Exemplum Epicuri referam. Cum Idomeneo scriberet et illum a vita speciosa ad fidelem stabilemque gloriam revocaret, regiae tunc potentiae ministrum et magna tractantem, ‘si gloria’ inquit ‘tangeris, notiorem te epistulae meae facient quam omnia ista quae colis et propter quae coleris’. [4] Numquid ergo mentitus est? quis Idomenea nosset nisi Epicurus illum litteris suis incidisset? Omnes illos megistanas et satrapas et regem ipsum ex quo Idomenei titulus petebatur oblivio alta подавляет.Nomen Attici perire Ciceronis epistulae non sinunt. Nihil illi profuisset gener Agrippa et Tiberius progener et Drus Caesar pronepos; inter tam magna nomina taceretur nisi Цицерон illum applicuisset. [5] Profunda super nos altitudo temporis veniet, pauca ingenia caput exserent et in idem quandoque silentium abitura oblivioni resistent ac se diu vindicabunt. Quod Epicurus amico suo potuit promittere, hoc tibi promitto, Lucili: habebo apud posteros gratiam, possum mecum duratura nomina educere.Vergilius noster duobus memoriam aeternam promisit et praestat:

фортунати амбо! si quid mea carmina possunt,
nulla dies umquam memori vos eximet aevo,
dum domus Aeneae Capitoli immobile saxum
accolet imperiumque pater Romanus habebit.

[6] Quoscumque in medium fortuna protulit, quicumque membra ac partes Alienae potentiae fuerant, horum gratia viguit, domus Frequencyata est, dum ipsi steterunt: post ipsos cito memoria defecit.Ingeniorum crescit dignatio nec ipsis tantum honor habetur, sed quidquid illorum memoriae adhaesit excipitur.

[7] Ne gratis Idomeneus in epistulam meam venerit, ipse eam de suo redimet. Ad hunc Epicurus illam nobilem sententiam scripsit qua hortatur ut Pythoclea locupletem non publica nec ancipiti via faciat. «Si vis» inquit «Pythoclea divitem facere, non pecuniae adiciendum sed cupiditati detrahendum est.» [8] Et apertior ista sententia est quam terpretanda sit, et disertior quam ut adiuvanda.Hoc unum te admoneo, ne istud tantum existimes de divits dictum: quocumque transtuleris, idem poterit. Si vis Pythoclea honorum facere, non honoribus adiciendum est sed cupiditatibus detrahendum; si vis Pythoclea esse in perpetua voluptate, non voluptatibus adiciendum est sed cupiditatibus detrahendum; si vis Pythoclea senem facere et implere vitam, non annis adiciendum est sed cupiditatibus detrahendum. [9] Has voces non est quod Epicuri esse iudices: publicae sunt. Quod fieri in senatu solet faciendum ego in Philosophia quoque existsimo: cum censuit aliquis quod ex parte mihi placeat, iubeo illumdividere sententiam et sequor quod probo.

Eo libentius Epicuri egregia dicta commemoro, ut istis qui ad illum confugiunt spe mala inducti, qui velamentum ipsos vitiorum suorum Habituros Existimant, probent quocumque ierint honore esse vivendum. [10] Cum adieris eius hortulos +et inscriptum hortulis+ ‘HOSPES HIC BENE MANEBIS, HIC SVMMVM BONVM VOLVPTAS EST’ paratus erit istius domicilii custos Hospitalis, humanus, et te polenta excipiet et aquam quoque large ministrabit et dicet, ‘ecquid bene acceptus es? ‘ ‘Не раздражающий’ inquit ‘привет hortuli Famem sed exstinguunt, nec maiorem ipsis potionibus sitim faciunt, sed naturali et gratuito remedio sedant; in hac voluptate consenui.[11] De his tecum desideriis loquor quae consolationem non recipiunt, quibus dandum est aliquid ut desinant. Nam de illis extraordinariis quae licet Differentre, licet castigare et opprimere, hoc unum commonefaciam: ista voluptas naturalis est, non necessaria. Хуик нихил дебес; si quid impendis, voluntarium est Venter praecepta non audit: poscit, appellat. Non est tamen molestus кредитор: parvo dimittitur, si modo das illi quod debes, non quod potes. Вейл.

accipio по голландский – Латинско-нидерландский словарь

Год 1992 Walcott Nobelianum Litteraturae Praemium принимает .

Уолкотт выиграл в 1992 году Нобелевскую премию за литературу.

ВикиМатрица

Hadrianus imperator nomen Patris Patriae accept .

Keizer Hadrianus neemt de titel Vader des Vaderlands aan.

ВикиМатрица

Эпистулам туам акцепи .

Ik heb je краткое ontvangen .

Татоэба-2020.08

Протокол Anno 1997 Kiotense acceptum est, quod addum pactionis de reducee gasi thermocepici faciat.

В 2011 году beloofde Eneco aan het Wereld Natuur Fonds verdere stappen te zullen nemen встретился с компанией, занимающейся сокращением выбросов CO2 и производством более высокой энергии.

ВикиМатрица

Omnes civesConfionem ducis accipere debebant nisi emigrare voluerint.

De monniken zagen hoe zes soldaten op de binnenplaats een twaalfjarig meisje verkrachtten, maar ze durfden niet in te grijpen.

ВикиМатрица

Dicitur inventa sua ab Ummitis accepisse qui ad eum litteras varias miserunt.

Adam haalt echter de kaart tevoorschijn en vertelt de Pnume dat er al meerdere kopieën van zijn gemaakt.

ВикиМатрица

Nihil de eius morte aut progenie accepimus .

Niets является эргер дан де dood ван je вид.

ВикиМатрица

Nomen accept a Friderico eius nominis I rege Prussiae.

Het graafschap wordt vervolgens in bezit genomen by Frederik de Grote, de Koning van Pruisen.

ВикиМатрица

Ad stuporem expromendum vocamur gratumque animum nostrum ob vitam dono acceptam , adque Evangelium vitae excipiendum, fruendum communicandumque non singlei tantum vel communi prece, sed praesertim для литургических празднований.

Wij worden opgeroepen om onze verbazing en dankbaarheid over hets als geschenk ontvangen leven uit te drukken en om het Evangelie van het leven niet alleen in het personlijke en het gemeenschappelijke gebed, maar vooral inteja liteja van het het te genieten en mee te delen.

ватикан.ва

Anno 1937 secundam probationem accept .

В 1937 году werd er weer winst gemaakt.

ВикиМатрица

Etiam annis 506 et 508 epistulas Ennodii accepit .

Bevestigt opnieuw de resoluties 508 en 509.

ВикиМатрица

Eorum ob navitatem, non paucae innuptae-matres atque coniuges in hardatibus versantes rursus rationes et persuasiones inveniunt et curam adiumentumque accipiunt ut incommoda timoresque exsuperent in accipienda vita oboriente vel vix nata.

Dankzij het werk van zulke centra ontdekken veel ongehuwde moeders en echtparen in moeilijkheden nieuwe hoop en vinden zij hulp en steun bij het overwinnen van hun probleem en van de vrees om een ​​pas ontvangen leven of eenlevend eders te аанваарден .

ватикан.ва

Utique novae Generationes Super cognitiones et peritias aedificare possunt illorum qui eas praecesserunt, sicut etiam accipere possunt demoral thesauro totius humanitatis.

Новые поколения kunnen zeker bouwen op de kennis en de ervaringen van hen die hun zijn voorgegaan, en putten uit de morele schat van de gehele mensheid.

ватикан.ва

Illa tamen non ab omnibus accepta est.

Toch luistert ze hier niet naar…

ВикиМатрица

Huius quidem Spiritalitatis germen iam in verbis latet quae Episcopus in Ordinationis liturgia profert: « Accipe oblationem plebis Santae Deo offerendam.

Het zaad van een dergelijkespiritualiteit is al te vinden in de woorden die de bisschop spreekt tijdens de wijdingsliturgie: « Ontvang de offergaven van heit heilig volk om ze aan God op te dragen.

ватикан.ва

Hoc modo pauperior fieret et altus sexitatis sensus extenuaretur, qui econtra agnosci et accipi debet cum responsalitate tam singleum personarum quam communitatis.

Dat zou gelijkstaan ​​met verarming en geringschatting van de diepe betekenis van sexualiteit, die echter zowel door het individuals door de samenleving erkend en op verantwoordelijke wijze aanvaard moet worden.

ватикан.ва

Eodem autem anno licentiatum accepit .

Zo krijgen ze een toegelaten afschot.

ВикиМатрица

Epistulam tuam modo accepi .

Ik heb zojuist jouw Brief ontvangen .

Татоэба-2020.08

Ad annum 1984 Ariton apud Universitatem Timisvariae economiae studebat et diff accept .

В декабре 2012 года kreeg de Polytechnic toch de universiteitsstatus en toestemming om de naam te veranderen.

ВикиМатрица

Sic vir mulierque matrimonio iugati divinae operae adsociantur: per Generationis Actum Dei donum accipitur et nova vita in futurum tempus ingreditur.

Zo worden man en vrouw, verenigd in het huwelijk, deelgenoten in een goddelijke onderneming: door de voortplantingsdaad wordt Боги дали ontvangen en opent zich een nieuw leven naar de toekomst.

ватикан.ва

Procreatio tunc fit «inimica», quae in Sexitate Agenda vitari debet: si forte eligitur, sumitur tantum quia proprium desiderium significat, vel directo propriam voluntatem «quacumque ratione» filium habendi, non quia alium prorsus accipere vult, ideoque vitae divitias sumere, quas filius secum fert.

Wordplanting wordt dan de “vijand” die vermeden moet worden bij seksuele activiteit: als zij wordt toegelaten, dan alleen omdat zij een wens of sterker nog de eigen wil uitdrukt om een ​​kind te hebben “tegen elke prijs”, en niet omdat zij de volledige aanvaarding van de ander beduidt en daarom een ​​openheid voor de rijkdom van het leven die het kind vertegenwoordigt.

ватикан.ва

Senatus populusque propter condiciones indutiarum eas non acceperunt , sed anno sequenti Veturium Samnitibus tradiderunt.

Hyballa wist de ploeg in de eerste seizoensheft in de Middenmoot te houden, maar raakte na de winterstop in vrije val.

ВикиМатрица

Relatio inter mysterium fide acceptum et celebratum per theologicam liturgicamque vim pulchritudinis speciali ostenditur modo.

De relatie tussen het mysterie dat geloofd wordt en het mysterie dat geviard wordt, wordt op bijzondere wijze duidelijk in de theologische en liturgische waarde van de schoonheid.

ватикан.ва

Lipscomb anno 1976 Nobelianum Chemiae Praemium принимает .

Липскомб, созданный в 1976 г. Нобелевской премией за работу в Шейкунде.

ВикиМатрица

Novo in Testamento haec Dei exspectatio, haec confirmatio a Dei parte novum sensum accipit : in Christo enim Deo hoc est demostratum.

In het New Testament krijgt dit wachten op God, dit trouw zijn aan God een nieuwe betekenis: God heeft Zich in Christus geopenbaard.

ватикан.ва

Полициано — Альдус — Неолатинская лаборатория

Выдержки из будущего тома, Анджело Полициано, Letters , vol. 2, отредактированный и переведенный Шейном Батлером для I Tatti Renaissance Library. © Шейн Батлер. Все права защищены.


Angelus Politianus Aldo Manutio Romano suo salutem dicit.

{1} Redditae mihi fuerunt literae tuae, quae perspicue declarant non modo quam sis homo doctus, verum etiam quam mei studiosus.Est enim scribendi genus illud tuum minime trialie,cultum quinimmo, subactumque velut exercitatione multa, sparsumque denique fruge bona veterum lectionum. Tum epistolam sic laudas nostram Graece scriptam, quippe ad Graecum hominem, magis ut amorem videaris habuisse in consilio quam iudicium. Sed tamen utcunque sit, equidem tibi vel ob id placuisse eam laetor, quod Quanto ego tibi fuero doctior, tanto minus fortasse poenitebit amicitiam te nostram tam cupide, tam vehementer expetisse.

{2} Facit autem ut in ea mihi epistola faveam nonnihil Emanuel ipse Adramyttenus, qui responseens ita prorsus ultra modum laudavit ut omnibus me suis Graecis, quicunque aliquot ante saeculis scripserunt, hominem citra mare natum non dubitaverit anteferre.Iurare illum solitum quoque Picus meus literis significat, dum legeret hanc epistolam, ne ipsas quidem tam esse Athenas Atticas. Quare placerem profecto mihi Graeci hominis testimonio, nisi Cretensis fuisset Emanuel. Etenim hoc genus ut mendaces notavit Epimenides, qui tamen et ipse Cretensis, ut mentiri non minus potuerit, ideoque non mendaces illi. Sic ergo verus Epimenides, atque ita rursus illi mendaces. Vides hunc dialecticorum Ψευδόμενον. Mihi tamen extra iocum veros esse omnino Cretenses libet.

{3} Iam quoniam de epistola me amo, ne palpum quidem reiciam, quod obtrudis Rustici nomine. Monstrum enim prorsus, immo autem scelus inexpiabile, si laudatori suo pota non crederet. Sed cupio praesens te praesente frui aliquando, siquidem absens ita delectas. Accipio vero iam nunc inter amicos et quidem primi ordinis. Nec enim exploandus ultra quem Picus noster receperit. Ille, inquam, Picus, cuius nunquam nec cessavit ingenium nec erravit iudicium.

{4} Alexandro Sarcio cottidie plus debeo, tibique esse eum Familyem Summopere gratulor.Vir est profectoncerus, candidus, amoenus, idem fidus, acer, ingeniosus, experiens. Hunc velim meo nomine plurima salute impertias, quando me assidue laudat, estque non inter postremos Pici nostri familyes.

Долина.


Примечания к тексту

Альдо Мануцио Романо Альт : Альто Мануччо V

Redditae … tuae Ald : Accepi abs te binas literas eodem instanceo V

ideoque Ald : ideo V

Ψευδόμενον … Cretenses Ald : mihi tamen [ пусто ] extra iocum veros esse omnino V

reiciam Старый : reiciam V >

обтрудис Старый : обтрудисти V

Александро Сарчио Старый : Мартино Казали V

Hunc … familyes Ald : denique numerandus et ipse non inter postrema Pici bona, cuius nunc domestica negotia procurat.Nam de Chrisophoro ipsius fratre, qui maiore natum totum, quod dicitur, a vertice ad pedes Picum eundem gubernat, hoc equidem ausim pronuntiare: tam esse illum rebus adminstrandis, inter omnis quos adhuc equidem viderim, praecipuum qui [ ошибочно для quam] est in disciplinis universis eminens Picus. Nescis autem ex duobus germanis uter magis amico amicus, uter verior, uter efficacior. В


Перевод

Анджело Полициано Альдо Мануцио, римлянину

{1} Ваше письмо доставлено мне.Это ясно говорит не только о том, какой вы ученый человек, но и о том, насколько вы преданы мне. Этот ваш стиль вряд ли можно назвать повседневным; скорее, его возделывают: смягчают, словно кропотливой пахотой, и, наконец, засевают прекрасными плодами древних чтений. Тогда вы так хвалите мое письмо, написанное по-гречески, именно потому, что оно было к греку! — что ваша цель больше похожа на любовь, чем на суждение. Но как бы то ни было, я сам рад, что вам понравилось, еще и потому, что, чем выше вы оцениваете мою ученость, тем меньше, может быть, сожаления вы будете чувствовать, что так жадно и настойчиво ищете моей дружбы.

{2} Также меня немного аплодирует самому себе за это письмо сам Мануэль Адрамиттено, который в своем ответе похвалил меня так экстравагантно, что без колебаний поставил меня, человека, родившегося по эту сторону моря, выше любого из его собственные греки писали в последние несколько столетий. Мой друг Пико тоже пишет мне, что Мануэль регулярно клянется всякий раз, когда читает это письмо, что сами Афины не такие афинские. Поэтому я мог бы быть очень доволен собой свидетельством настоящего грека, за исключением того, что Мануил с Крита.Ибо Эпименид указывает, что эта раса склонна ко лжи. Но так как он с Крита, значит, и он тоже мог солгать, а значит, надо заключить, что они не лжецы. Это означает, что Эпименид говорил правду, что снова делает их лжецами. Вот вам и «Лжец» логиков. Кроме шуток, я предпочитаю мнение, что критяне абсолютно правдивы.

{3} Учитывая, что я люблю себя за свое письмо, я едва ли могу теперь отказаться от сладкого разговора, который вы предлагаете из-за моего Рустикуса.Было бы весьма знаменательным — поистине, непростительным преступлением — если бы поэт не поверил кому-то, кто прославлял его. Но я хочу однажды насладиться твоей компанией, учитывая, сколько удовольствия ты приносишь даже в отсутствие. А пока я принимаю вас среди своих друзей, даже среди друзей первого порядка. Мне не нужны дополнительные сведения о ком-то, кого признал наш друг Пико, тот самый Пико, говорю вам, чей интеллект никогда не подводит и чьи суждения никогда не ошибаются.

{4} С каждым днем ​​я все больше и больше в долгу перед Алессандро Сарти, и я очень поздравляю вас с тем, что он мой друг.Он действительно честный человек, веселый и приятный, но в то же время верный, проницательный, умный и предприимчивый. Пожалуйста, передайте ему самые теплые приветствия от моего имени, так как он хвалит меня без перерыва и не входит в число последних друзей нашего Пико.

Прощай.


Примечания к переводу:

Ваше письмо доставлено мне: Рукопись V вместо этого: «Я получил от Вас два письма с одного и того же оригинала». О дублировании см. последнее примечание к 7.7.4.

Прекрасные плоды древнего чтения: П. заимствует свои метафоры у Цицерона, Об Ораторе 2.131.

Что сами Афины не такие афинские: 1.8.2

Что снова делает их лжецами: П. играет с так называемым «парадоксом Эпименида», в котором легендарный критский философ Эпименид, выступавший против убеждения своих соотечественников в том, что Зевс был смертным, якобы говорил: «Все Критяне — лжецы». Основная форма парадокса была известна как «Лжец» и приписывалась Эвбилиду из Милета.

Алессандро Сарти: имя Сарти заменено именем Мартино Да Казале. См. примечания к 7.7.3. (Что нам с этим делать? – Р)

Пожалуйста, передайте ему самые теплые приветствия… Пико: Этого последнего предложения нет в рукописи, вместо этого оно продолжает предыдущее предложение, «который, наконец, сам не должен считаться самым малым имуществом Пико и который теперь управляет своими домашними делами. Что касается его брата Кристофоро, который, будучи старше, правит тем же Пико с головы до ног, как говорится, то лично я осмелился бы заявить следующее: он столь же превосходен в управлении делами, по сравнению со всеми, кого я знаю. видно до сих пор, как Пико является выдающимся во всех областях обучения.Из двух братьев нельзя сказать, кто был лучшим другом для их друга, кто был вернее, кто приносил больше пользы».

 

Нравится:

Нравится Загрузка…

Моральные послания к Люцилию: текст

1. Quod частый посетитель mihi scribis gratias назад; nam quo uno modo potes te mihi остендис. Numquam epistulam tuam accipio ut non protinus una simus. Си воображает, что nobis amicorum Absentium iucundae sunt, quae memoriam renovant et desiderium [absentiae] falso atque inani solacio Левант, Quanto iucundiores sunt litterae, quae vera amici Absentis Vestigia, veras notas afferunt? Nam quod in conspectu dulcissimum est, id amici manus epistulae impressa praestat, agnoscere.

2. Audisse te scribis Serapionem philosophum, cum istuc applicuisset: ‘solet magno cursu verba convellere, quae non effundit ima sed premit et urguet; множественное число veniunt quam quibus vox una sufficiat’. Hoc non probo in philosopho, cuius pronuntiatio quoque, sicut vita, debet esse composita; нихил аутем ординатум est quod praecipitatur et propat. Itaque oratio illa apud Homerum concitata et sine intermissione in morem nivis superveniens oratori data est, lenis et melle dulcior seni profluit.

3. Sic itaque habe: [ut] istam vim dicendi rapidam atque richem aptiorem esse circulanti quam agenti rem magnam ac seriam docentique. Аква стилларе иллюм nolo quam currere; nec extendat aures nec obruat. Nam illa quoque inopia et exilitas minusintentumauditorem habet taedio interruptae tarditatis; facilius tamen insidit quod exspectatur quam quod praetervolat. Venique tradere homines discipulis praecepta dicuntur: non traditur quod fugit.

4. Adice nunc quodquae veritati operam dat oratio incomposita esse debet et et симплекс: haec Popularis nihil habet veri. Movere vult turbam et inconsultas aures impetu rapere, tractandam se non praebet, aufertur: quomodo autem regere potest quae regi non potest? quid quod haec oratio quae sanandis mentibus adhibetur downdere in nos debet? средства правовой защиты non prosunt nisi immorantur.

5. Multum praeterea habet inanitatis et vani плюс sonat quam valet.Лениенда Сант quae me exterrent, compescenda quae irritant, discutienda quae fallunt, inhibenda luxuria, corripienda avaritia: quid horum raptim potest fieri? quis medicus aegros в пути? Quid quod ne voluptatem quidem ullam habet talis verborum sine dilectu ruentium strepitus?

6. Sed ut pleraque quae fieri posse non crederes cognovisse satis est, ita istos qui verba exercuerunt abunde est semel audisse. Quid enim quis discere, quid имитари велит? quid de eorum animo iudicet quorum oratio perturbata et immissa est nec potest reprimi?

7. Quemadmodum per proclive currentium non ubi visum est gradus sistitur, sed incitato corporis ponderi servit ac longius quam voluit effertur, sic ista dicendi celeritas nec in sua potestate est nec satis decora philosophiae, quae ponere debet verba, non proicere, et pede temptim procedere.

8. «Quid ergo? не aliquando et insurget? «Квидни? sed salva dignitate morum, quamviola ista et nimia vis exuit. Habeat vires magnas, moderatas tamen; perennis sit unda, non torrens.Vix oratori permiserim talem dicendi velocitatem inrevocabilem ac sine lege vadentem: quemadmodum enim iudex subsequi poterit aliquando etiam imperitus et rudis? Tum quoque, cum illum aut ostentatio abstulerit aut effectus impotens sui, tantum festinet atque ingerat Quantum aures pati possunt.

9. Recte ergo facies si non audieris istos quiQuantum dicant, non quemadmodum quaerunt, et ipse malueris, si necesse est, vel P. Vinicium dicere qui itaque.Cum quaereretur quomodo P. Vinicius diceret, Asellius ait ‘tractim’. Nam Geminus Varius ait, ‘quomodo istum disertum dicatis nescio: tria verba non potest iungere. Quidni malis tu sic dicere квомодо Винисиус?

10. Aliquis tam insulsus intervenerit quam qui illi singula verba vellenti, tamquam dictaret, non diceret, ait ‘dic, numquam dicas? ‘ Nam Q. Hateri cursum, suis temporibus oratoris celeberrimi, longe abesse ab homine sano volo: numquam дубитавит, нумквам интермизит; semel incipiebat, semel desinebat.

11. Quaedam тамен и др. nationalibus puto magis aut minus convenire. В Греции hanc licentiam tuleris: nos etiam cum scribimus interpungere assuevimus. Цицерон quoque noster, a quo Romana eloquentia exsiluit, gradarius fuit. Романус сермо волшебник се окружности и др aestimat praebetque aestimandum.

12. Фабиан, vir egregius et vita et scientia et, quod post ista est, eloquentia quoque, disputabat expedit magis quam concitate, ut posses dicereоблегчение esse иллам, не celeritatem.Hanc ego in viro sapiente recipio, не exigo; ut oratio eius sine impedimento exeat, proferatur tamen malo quam profluat.

13. Eo autem magis te deterreo ab isto morbo quod non potest tibi ista res contingere aliter quam si te pudere desierit: perfrices frontem oportet et te ipse non аудиалы; multa enim inobservatus ille cursus feret quae reprendere velis.

14. Non potest, inquam, tibi contingere Resistance salva verecundia.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Back To Top